Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE WEG NAAR GELUK

Lichamelijke gezondheid en veerkracht

Lichamelijke gezondheid en veerkracht

CHRONISCHE ZIEKTE EN HANDICAPS KUNNEN EEN ENORME IMPACT OP JE LEVEN HEBBEN. Ulf, ooit een actieve en gezonde man, raakte verlamd. Hij zegt: ‘Ik werd zwaar depressief. Ik verloor al mijn moed en kracht (...). Ik had het gevoel dat er niets van me overbleef.’

Niemand heeft volledige controle over zijn gezondheid. Toch kunnen we veel doen om gezondheidsrisico’s te verkleinen. Maar wat als je gezondheid achteruitgaat? Word je dan per definitie ongelukkig? Nee, zoals we zullen zien hoeft dat niet. Maar we gaan eerst enkele principes bespreken die bijdragen tot een goede gezondheid.

WEES ‘MATIG IN GEWOONTEN’ (1 Timotheüs 3:2, 11). De gewoonte om te veel te eten of te drinken is slecht voor de gezondheid — en voor de portemonnee! ‘Bevind je niet onder hen die te veel wijn drinken, onder hen die zich volvreten aan vlees, want een dronkaard en een veelvraat vervallen tot armoede’ (Spreuken 23:20, 21).

VERONTREINIG JE LICHAAM NIET. ‘We moeten ons reinigen van elke verontreiniging van lichaam en geest’ (2 Korinthiërs 7:1). Je lichaam raakt verontreinigd als je tabak rookt of kauwt, drugs gebruikt of te veel alcohol drinkt. Roken bijvoorbeeld ‘beschadigt de longen’, ‘veroorzaakt beroertes en ernstige handicaps’ en ‘verstopt de slagaderen’, zegt een website van de Rijksoverheid in Nederland.

BEZIE JE LICHAAM EN HET LEVEN ALS EEN GESCHENK. ‘Dankzij hem [God] leven we, bewegen we en bestaan we’ (Handelingen 17:28). Als we dat erkennen, zullen we geen onnodige risico’s nemen — op het werk, in de auto of tijdens ontspanning. Een kort gevoel van sensatie is niet het risico waard van een leven in een rolstoel!

HOUD NEGATIEVE EMOTIES ONDER CONTROLE. Het lichaam en de geest zijn nauw met elkaar verbonden. Probeer dus extreme bezorgdheid, onbeheerste woede, jaloezie en andere schadelijke emoties te vermijden. ‘Laat boosheid los en laat woede varen’, zegt Psalm 37:8. In Mattheüs 6:34 staat: ‘Maak je nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen.’

FOCUS OP POSITIEVE DINGEN. De Bijbel zegt: ‘Een kalm hart geeft je lichaam leven.’ En ook: ‘Een vrolijk hart is een goed geneesmiddel’ (Spreuken 14:30; 17:22). Dat is wetenschappelijk aangetoond. Derek Cox, een arts in Schotland, zei dat ‘gelukkige mensen waarschijnlijk minder vaak ziek zullen zijn dan mensen die ongelukkig zijn’.

VERGROOT JE VEERKRACHT. Net als Ulf hebben we soms geen andere keus dan een probleem verduren. Maar we kunnen wel kiezen hoe we ermee omgaan. Sommigen raken helemaal ontmoedigd, wat alles alleen maar erger maakt. ‘Als je de moed laat zakken op de dag van ellende, zul je weinig kracht hebben’, zegt Spreuken 24:10.

Anderen voelen zich eerst misschien wanhopig maar komen er daarna weer bovenop. Ze passen zich aan en vinden een manier om ermee om te gaan. Dat gold ook voor Ulf. Nadat hij veel had gebeden en had nagedacht over de positieve boodschap in de Bijbel, begon hij mogelijkheden te zien in plaats van obstakels. En net als vele anderen die een moeilijke periode doormaken leerde hij waardevolle lessen over medegevoel. Dat zette hem ertoe aan de vertroostende boodschap uit de Bijbel met anderen te delen.

Ook Steve is iemand die het zwaar heeft gehad. Op zijn 15de raakte hij vanaf zijn nek verlamd. Tegen de tijd dat hij 18 werd, kon hij zijn armen weer gebruiken. Hij ging naar de universiteit, waar hij in aanraking kwam met drugs en alcohol. Ook leidde hij een immoreel leven. Hij had geen hoop — totdat hij de Bijbel ging bestuderen. Daardoor ging hij anders in het leven staan en kon hij zijn slechte gewoonten overwinnen. Hij zegt: ‘De leegte die ik lang had gevoeld, was weg. Ik ben nu gelukkig en tevreden.’

De woorden van Steve en Ulf doen denken aan Psalm 19:7, 8, waar staat: ‘De wet van Jehovah is volmaakt en herstelt kracht. (...) De bevelen van Jehovah zijn rechtvaardig en maken het hart blij. Het gebod van Jehovah is rein en laat de ogen stralen.’