Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat weet u over Jehovah’s Getuigen?

Wat weet u over Jehovah’s Getuigen?

U ziet ons op straat of aan de deur. Misschien hebt u iets over ons gelezen of hebben anderen iets over ons gezegd. Maar hoe goed kent u Jehovah’s Getuigen echt?

KENNISTEST

Kies het juiste antwoord.

GOED FOUT

 1. Jehovah’s Getuigen zijn christenen.

 2. Jehovah’s Getuigen zijn creationisten.

 3. Jehovah’s Getuigen geloven niet in moderne geneeskunde.

 4. Jehovah’s Getuigen aanvaarden de volledige Bijbel.

 5. Jehovah’s Getuigen gebruiken alleen hun eigen Bijbelvertaling.

 6. Jehovah’s Getuigen hebben de Bijbel aangepast aan wat ze geloven.

 7. Jehovah’s Getuigen zijn niet maatschappelijk betrokken.

 8. Jehovah’s Getuigen kijken neer op mensen met een ander geloof.

Lees verder voor de goede antwoorden.

 1. 1 GOED. We volgen de leringen en het voorbeeld van Jezus Christus (1 Petrus 2:21). Maar we verschillen op meerdere punten van andere religieuze groeperingen die zich christelijk noemen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat de Bijbel leert dat Jezus de Zoon van God is; hij is geen deel van een drie-eenheid (Markus 12:29). We geloven niet dat de ziel onsterfelijk is. Ook hebben we in de Bijbel geen basis gevonden voor de lering dat God mensen eeuwig in een hel pijnigt. Bovendien geloven we niet dat degenen die de leiding nemen in religieuze activiteiten een titel zouden moeten krijgen die ze boven anderen plaatst (Prediker 9:5; Ezechiël 18:4; Mattheüs 23:8-10).

 2. 2 FOUT. We geloven dat God alles heeft gemaakt. Maar we zijn het niet eens met mensen die in creationisme geloven, omdat een aantal ideeën van creationisten niet overeenkomt met de Bijbel. Sommigen beweren bijvoorbeeld dat de zes scheppingsdagen letterlijke dagen van 24 uur waren. Maar het woord ‘dag’ in de Bijbel kan op een veel langere tijdsperiode slaan (Genesis 2:4; Psalm 90:4). Ook zeggen sommige creationisten dat de aarde slechts een paar duizend jaar oud is. Maar volgens de Bijbel bestonden de aarde en het universum al ver vóór de zes scheppingsdagen (Genesis 1:1). 1

 3. 3 FOUT. We aanvaarden medische behandelingen. Sommigen van ons zijn zelfs arts van beroep, net als de Bijbelschrijver Lukas (Kolossenzen 4:14). Maar we weigeren behandelingen die in strijd zijn met Bijbelse principes. We aanvaarden bijvoorbeeld geen bloedtransfusie, omdat de Bijbel verbiedt bloed tot je te nemen (Handelingen 15:20, 28, 29).

  Maar ook in zo’n geval willen we de best mogelijke zorg voor ons gezin en voor onszelf. Bloedbesparende behandelingen die zijn ontwikkeld voor Getuigen worden nu ook voor andere patiënten gebruikt. In veel landen kan een patiënt er tegenwoordig voor kiezen de risico’s van een bloedtransfusie, zoals bloedoverdraagbare ziekten, reacties van het immuunsysteem en menselijke fouten, te vermijden.

 4. 4 GOED. We geloven dat heel de Bijbel ‘door God geïnspireerd en nuttig’ is (2 Timotheüs 3:16). Dat geldt voor zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zoals deze delen van de Bijbel vaak worden genoemd. Wij noemen ze meestal de Hebreeuwse Geschriften en de christelijke Griekse Geschriften. We willen namelijk niet de indruk wekken dat bepaalde gedeelten van de Bijbel achterhaald of niet relevant zijn.

 5. 5 FOUT. We gebruiken meerdere vertalingen bij ons onderzoek van de Bijbel. Maar in talen waarin de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift beschikbaar is, gebruiken we die vertaling het liefst omdat die Gods naam gebruikt en heel nauwkeurig en duidelijk is. Denk eens na over het gebruik van Gods naam Jehovah. In het voorwoord van één Bijbelvertaling worden 79 namen genoemd van mensen die hebben geholpen bij het uitgeven van die vertaling. Maar diezelfde Bijbel laat de naam van de Auteur, Jehovah, weg! In tegenstelling daarmee komt de naam van God duizenden keren voor in de Nieuwe-Wereldvertaling, op dezelfde locaties als in de oorspronkelijke tekst. 2

 6. 6 FOUT. We hebben juist onze leringen aangepast als we ontdekten dat die niet overeenkwamen met de Bijbel. Lang voordat we in 1950 begonnen met het uitgeven van de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, gebruikten we vertalingen die toen beschikbaar waren en hebben we aan de hand daarvan onze leringen vastgesteld.

 7. 7 FOUT. Met ons werk kunnen we veel mensen helpen. We hebben mensen geholpen van zware verslavingen aan bijvoorbeeld drugs of alcohol af te komen. Duizenden mensen wereldwijd hebben profijt gehad van onze lees- en schrijfcursussen. We helpen ook bij rampen door praktische hulp te geven aan Getuigen en niet-Getuigen. Ook proberen we slachtoffers de emotionele en geestelijke steun te geven die ze in zo’n situatie zo hard nodig hebben. 3

 8. 8 FOUT. We volgen de Bijbelse raad op om ‘alle soorten van mensen te eren’ (1 Petrus 2:17). In sommige landen wonen honderdduizenden Getuigen, maar toch proberen we politici of wetgevers niet te dwingen het werk van andere religieuze groeperingen te beperken of verbieden. Ook voeren we geen campagne voor het invoeren van wetten waarmee we onze morele en religieuze overtuiging aan de samenleving zouden kunnen opleggen. We proberen anderen juist net zo tolerant te behandelen als we zelf behandeld willen worden (Mattheüs 7:12).

Dit artikel bevat informatie die ook te vinden is op onze website, jw.org/nl. Ga voor meer informatie naar OVER ONS > VEELGESTELDE VRAGEN.

^ 1. Daarom zetten we ook geen vraagtekens — in tegenstelling tot sommige creationisten — bij wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de aarde misschien wel miljarden jaren oud is.

^ 2. De Nieuwe-Wereldvertaling heeft nog een belangrijk kenmerk: hij wordt gratis verspreid. Daardoor kunnen miljoenen mensen de Bijbel in hun moedertaal lezen. De Nieuwe-Wereldvertaling is nu in zo’n 130 talen beschikbaar en is ook online te vinden op www.jw.org/nl.

^ 3. Vrijwillige bijdragen worden onder andere gebruikt om slachtoffers van een ramp te helpen (Handelingen 11:27-30). Omdat ons werk door onbetaalde vrijwilligers wordt gedaan, wordt het geld echt voor hulp gebruikt, niet voor salarissen.