Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 EEN BLIK OP DE WERELD

Europa in het nieuws

Europa in het nieuws

Europa was ooit heel gelovig maar is tegenwoordig grotendeels niet-religieus. Toch bestaat er een verrassend verband tussen de Bijbel en recente nieuwsberichten uit Europa.

De helende stem van een moeder

Onderzoekers in Milaan hebben gemerkt dat de gezondheid van een te vroeg geboren baby erop vooruitgaat als hij, zolang hij in het ziekenhuis ligt, de stem van zijn moeder hoort via een apparaatje aan zijn pols. Met deze techniek proberen onderzoekers het geluid na te bootsen dat de baby hoorde toen hij nog in de buik zat. Het onderzoek zegt verder: ‘Het horen van de stem van zijn moeder heeft een positief effect op een te vroeg geboren baby.’

WAT DE BIJBEL ZEGT: ‘Ik heb mijn ziel tot kalmte en rust gebracht, zoals een gespeend kind bij zijn moeder’ (Psalm 131:2).

Narcisten kweken?

Volgens een onderzoek onder 565 kinderen in Nederland scoren kinderen die door hun ouders worden omschreven als ‘specialer dan andere kinderen’ of als kinderen die ‘speciale behandeling’ verdienen, hoger bij narcismetests dan hun leeftijdgenootjes. Ook voelen zulke kinderen zich belangrijker en beter dan anderen. Een van de onderzoekers zegt: ‘Kinderen geloven hun ouders als die zeggen dat ze bijzonderder zijn dan anderen. Dat kan slecht zijn voor die kinderen en voor de maatschappij.’

WAT DE BIJBEL ZEGT: ‘Ik zeg tot een ieder onder u, niet meer van zichzelf te denken dan nodig is, maar met een gezond verstand te denken’ (Romeinen 12:3).

Optimistische oudjes

Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Heidelberg (Duitsland) hebben 100-jarigen ondanks ziekte en lichamelijke beperkingen zin in het leven. Drie van de vier ondervraagden hielden van het leven en probeerden er het beste van te maken. Ze bereikten persoonlijke doelen, waren optimistisch en hoopvol, hielden zich aan religieuze en morele waarden en vonden dat het leven de moeite waard was.

OM OVER NA TE DENKEN: In Prediker 3:11 staat dat we een aangeboren verlangen hebben om te blijven leven. Wat kunnen we daaruit concluderen?