Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

De ziel

De ziel

Religies hebben verschillende meningen over wat de ziel is en wat ermee gebeurt als we sterven. Maar de uitleg van de Bijbel is duidelijk.

Is de ziel onsterfelijk?

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen geloven dat de ziel onsterfelijk is. Sommigen geloven dat de ziel voortdurend opnieuw wordt geboren en steeds terugkeert in een nieuw fysiek lichaam nadat het vorige lichaam is gestorven. Anderen geloven dat de ziel uiteindelijk naar een andere plek zal gaan, zoals de hemel of de hel.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel zegt niet dat de ziel onsterfelijk is. De Bijbel heeft het juist vaak over de ziel als iets wat sterft. Ezechiël, die met Gods hulp een deel van de Bijbel heeft geschreven, zei dat de ziel gestraft kan worden met de dood. Ergens anders in de Bijbel wordt de term ‘dode ziel’ gebruikt om een lijk aan te duiden (Leviticus 21:11). De Bijbel leert dus niet dat de ziel onsterfelijk is.

De ziel die zondigt, díé zal sterven’ (Ezechiël 18:20).

Staat de ziel los van het lichaam?

WAT MENSEN ZEGGEN

De ziel geeft het lichaam leven maar verlaat het lichaam als de persoon sterft.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In de Bijbel wordt gesproken over een moeder die ‘zielen’ baart — levende, ademende personen (Genesis 46:18). Het Hebreeuwse woord dat in de Bijbel wordt gebruikt voor ‘ziel’ kan worden vertaald met ‘ademer’. Soms wordt de term zelfs gebruikt om dieren aan te duiden. Verder zegt de Bijbel dat de ziel voedsel nodig heeft (Deuteronomium 12:20). Als de ziel los zou staan van het lichaam, zou het niet hoeven te ademen of eten. In de Bijbel duidt het woord ziel meestal op een levend persoon, inclusief zijn lichaam, zijn gevoelens en zijn persoonlijkheid.

‘Zij baarde (...) zestien zielen’ (Genesis 46:18).

 Wat gebeurt er met de ziel als iemand sterft?

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat’ (Prediker 9:10, Herziene Statenvertaling). De Bijbel zegt duidelijk dat als iemand sterft, ‘hij terugkeert naar zijn grond; waarlijk, op die dag vergaan zijn gedachten’ (Psalm 146:4). Een dode ziel is inactief, en daarom wordt iemand die dood is in de Bijbel vaak afgebeeld als iemand die ‘slaapt’ (Mattheüs 9:24).

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Als iemand om wie u geeft, sterft, vraagt u zich waarschijnlijk af: Waar is hij? In welke toestand bevindt hij zich? Heeft hij pijn? De Bijbel verzekert ons dat de doden geen bewustzijn hebben en dat ze ook geen pijn meer voelen. Het is vertroostend te weten dat Jehovah belooft dat hij ‘slapende’, dode zielen in de toekomst weer tot leven zal wekken (Jesaja 26:19).

‘Wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust’ (Prediker 9:5).