Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Als een vriend of familielid ziek wordt

Als een vriend of familielid ziek wordt

‘Toen pa ontslagen zou worden uit het ziekenhuis, vroegen we zijn arts of hij de bloedtest van pa even met ons wilde doornemen. De arts verzekerde ons ervan dat de resultaten normaal waren, maar hij was zo vriendelijk het toch nog even op te zoeken. Tot zijn verbazing waren twee bloedwaarden te hoog! Hij verontschuldigde zich en riep er een specialist bij. Het gaat nu goed met pa. Maar we zijn blij dat we vragen hebben gesteld.’ — Maribel.

Schrijf vóór de afspraak de symptomen en het medicijngebruik op

Een doktersbezoek of ziekenhuisverblijf kan zenuwslopend zijn. Zoals uit Maribels ervaring blijkt, kan de hulp van een vriend of familielid heel nuttig zijn — levensreddend zelfs. Hoe kun je iemand helpen?

Vóór het bezoek. Help de patiënt op te schrijven welke symptomen hij heeft en welke medicijnen of supplementen hij eventueel inneemt. Maak ook een lijstje met vragen om aan de arts te stellen. Vraag de patiënt naar bijzonderheden in verband met zijn gezondheid. Vraag ook of zijn aandoening in de familie zit. Ga er niet van uit dat de arts die details al kent of ernaar zal vragen.

Let goed op, stel respectvolle vragen en maak aantekeningen

Tijdens het bezoek. Zorg dat u en de patiënt begrijpen wat de arts zegt. Stel vragen, maar doe geen stellige beweringen. Geef de patiënt de ruimte om vragen te stellen en zelf aan het woord te zijn. Let goed op en maak aantekeningen. Vraag welke verschillende behandelingen er zijn. Soms is het verstandig om de patiënt de suggestie te doen een second opinion te vragen.

Neem het gesprek met de arts achteraf nog even door en controleer wat hij heeft voorgeschreven

Na het bezoek. Neem het gesprek achteraf nog even door met de patiënt. Zorg dat hij de juiste medicatie krijgt. Moedig hem aan zijn medicijnen op de voorgeschreven manier in te nemen en zeg dat hij bij eventuele complicaties onmiddellijk de arts moet inschakelen. Help de patiënt om optimistisch te blijven, en moedig hem aan om verdere instructies op te volgen, bijvoorbeeld bij een nabehandeling. Help hem meer over zijn aandoening te weten te komen.

In het ziekenhuis

Zorg ervoor dat alle formulieren goed zijn ingevuld

Wees kalm en alert. Iemand die naar het ziekenhuis moet, kan zich zorgen maken en zich hulpeloos voelen. Als u kalm en oplettend bent, kunt u anderen op hun gemak stellen en fouten vermijden. Zorg ervoor dat het intakeformulier voor het ziekenhuis goed wordt ingevuld. Accepteer dat de patiënt het recht heeft om op medisch gebied zijn eigen beslissingen te nemen. Als hij daar te ziek voor is, respecteer dan zijn eerder genoemde wensen en de autoriteit van zijn naaste familie of gemachtigde. *

Hou het personeel op de hoogte

Neem het initiatief. Durf vrijuit te spreken. Jullie nette voorkomen en goede manieren kunnen het medische team ertoe bewegen zich meer betrokken te voelen bij de patiënt. Dat kan zelfs tot betere zorg leiden. In veel ziekenhuizen wordt een patiënt door meerdere artsen behandeld. U kunt ze helpen door te vertellen wat het andere personeel heeft gezegd. U kent de patiënt, dus breng het personeel op de hoogte van veranderingen op fysiek of mentaal gebied.

Doe wat u kunt zonder het personeel in de weg te lopen

Wees respectvol en dankbaar. Ziekenhuispersoneel heeft vaak met stress en een hoge werkdruk te maken. Behandel ze zoals u zelf behandeld wilt worden (Mattheüs 7:12). Toon respect voor hun opleiding en ervaring, heb vertrouwen in hun expertise en wees dankbaar voor alle moeite die ze doen. Die waardering kan hen aanmoedigen hun best te doen.

Ziek worden heb je niet in de hand. Maar door een goede voorbereiding en praktische hulp kun je een vriend of familielid helpen het beste van een moeilijke situatie te maken (Spreuken 17:17).

^ ¶8 Wetten en gebruiken betreffende de rechten en plichten van een patiënt verschillen van plaats tot plaats. Zorg ervoor dat de documenten met de wensen van de patiënt compleet en up-to-date zijn.