Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP

Drie vragen aan God

Drie vragen aan God

SUSAN begon vragen te stellen over God toen ze zeven was en Al, een negenjarig vriendje van haar, in het ziekenhuis werd opgenomen met polio en in een ijzeren long kwam te liggen. Ze schreef hierover in The New York Times van 6 januari 2013.

Nadat Susan Al in het ziekenhuis had bezocht, vroeg ze haar moeder: ‘Waarom zou God dat een klein jongetje aandoen?’

Haar moeder zei: ‘De priester zou zeggen dat God daar zijn redenen voor heeft, maar ik heb geen idee wat die redenen dan zijn.’

Twee jaar later, in 1954, kwam het poliovaccin van Jonas Salk op de markt. Susans moeder zei dat God hem misschien wel had geholpen bij zijn onderzoek.

Susan antwoordde: ‘Nou, had God de dokters maar veel eerder geholpen, dan had Al nu niet in een ijzeren long gelegen.’

Ze sloot het verslag af door te zeggen: ‘[Al] ging acht jaar later dood. Tegen die tijd was ik overtuigd atheïst.’

Veel mensen die erge dingen meegemaakt of van dichtbij gezien hebben, krijgen net als Susan geen overtuigende antwoorden op hun vragen over God. Sommigen worden atheïst. Anderen ontkennen Gods bestaan niet volledig, maar worden wel sceptisch.

Dat personen atheïst of sceptisch zijn, wil niet zeggen dat ze niets weten over religie. Hun ervaring met religie is juist vaak de reden waarom ze niet meer geloven. Ze hebben het gevoel dat de kerken de moeilijke levensvragen niet kunnen beantwoorden. Welke vragen? Ironisch genoeg zijn het vaak de vragen waar personen die zeggen wel in God te geloven, ook mee zitten. We gaan in dit artikel drie vragen bespreken die veel mensen aan God zouden willen stellen en kijken welke antwoorden de Bijbel geeft.

1 ‘WAAROM LAAT U LIJDEN TOE?’

Waarom die vraag?

Veel mensen zeggen: ‘Een liefdevolle God zou lijden voorkomen.’

OM OVER NA TE DENKEN: We vinden de gewoonten van mensen van een andere cultuur misschien vreemd, of zelfs schokkend. We zouden hun gewoonten makkelijk verkeerd kunnen uitleggen. In een bepaalde cultuur wordt oogcontact houden bijvoorbeeld gezien als teken van oprechtheid; in een andere cultuur wordt het gezien als een gebrek aan respect. Maar zelfs in zo’n geval zouden we niet het recht hebben om te zeggen dat iets verkeerd is. We moeten die cultuur gewoon beter leren kennen.

Zo is het ook met het leren kennen van God. Velen zijn van mening dat het lijden in de wereld bewijst dat God niet bestaat. Maar anderen, die antwoord hebben gekregen op de vraag waarom God lijden toelaat, zijn ervan overtuigd dat hij wel bestaat.

WAT DE BIJBEL ZEGT: Gods denk- en handelwijze is anders dan die van ons (Jesaja 55:8, 9). Daarom kan zijn manier van handelen — en zijn redenen om daar soms mee te wachten — vreemd lijken.

Soms geven mensen als verklaring: ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.’ Maar de Bijbel verwacht niet dat we dat zomaar accepteren. De Bijbel moedigt ons juist aan God beter te leren kennen, en helpt ons te begrijpen waarom, wanneer en hoe hij dingen doet. * We kunnen zelfs een vriend van God worden (Jakobus 4:8).

2 ‘WAAROM ZIJN RELIGIES ZO HYPOCRIET?’

Waarom die vraag?

Sommigen zeggen: ‘Als God eerlijkheid belangrijk vond, zou er niet zo veel schijnheiligheid zijn onder mensen die beweren hem te aanbidden.’

OM OVER NA TE DENKEN: Stel dat een zoon zich afzet tegen de goede opvoeding van zijn vader, uit huis gaat en het verkeerde pad opgaat. De vader is het daar niet mee eens maar laat zijn zoon wel vrij om die keuze te maken. Mag iemand die deze zoon later ontmoet de conclusie trekken dat hij een slechte vader had, of zelfs helemaal geen vader? Natuurlijk niet. Zo is het ook met hypocrisie in religies. Dat bewijst alleen maar dat God mensen de vrijheid geeft om hun eigen keuzes te maken.

WAT DE BIJBEL ZEGT: God haat religieuze hypocrisie (Jeremia 7:29-31; 32:35). Tegelijkertijd laat hij mensen hun eigen keuzes maken. Veel mensen die beweren in God te geloven, kiezen ervoor door mensen verzonnen religieuze leerstellingen te volgen en hun eigen normen en waarden te bepalen (Mattheüs 15:7-9).

Religie die Gods goedkeuring heeft, is niet hypocriet. * Jezus zei: ‘Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:35). Deze liefde moet ‘zonder huichelarij’ zijn (Romeinen 12:9). De meeste religies voldoen niet aan die eis. Tijdens de genocide in Rwanda in 1994 bijvoorbeeld vermoordden tienduizenden religieuze mensen leden van hun eigen geloof, alleen maar omdat ze uit een andere stam kwamen. Jehovah’s Getuigen daarentegen deden niet mee aan de genocide. Veel Getuigen beschermden hun medegelovigen en anderen, zelfs met gevaar voor eigen leven. Zulke zelfopofferende daden bewijzen dat religie zonder hypocrisie mogelijk is.

3 ‘WAAROM BESTAAN WE EIGENLIJK?’

Waarom die vraag?

Sommigen vragen zich af: Waarom leven mensen maar tachtig of negentig jaar en sterven ze dan? Wat is het doel van zo’n kort bestaan?

OM OVER NA TE DENKEN: Velen die niet in God geloven, erkennen wel dat er een verklaring moet zijn voor de complexiteit en ordelijkheid van de natuur. Ze zien dat onze planeet, andere planeten en de maan precies in de juiste banen worden geleid om leven op aarde mogelijk te maken. Van de natuurwetten die het universum beheersen, wordt gezegd dat ze perfect zijn afgesteld, op zo’n manier dat zelfs de kleinste wijziging leven op aarde onmogelijk zou maken.

WAT DE BIJBEL ZEGT: Hoewel veel mensen vinden dat ons relatief korte leven bewijst dat God niet bestaat, bewijst de natuur overduidelijk dat er een Maker is (Romeinen 1:20). Hij had een voornemen toen hij alles maakte, en de reden voor ons bestaan hangt nauw samen met dat voornemen. God maakte mensen om voor altijd op aarde te leven, en dat is nog steeds zijn voornemen (Psalm 37:11, 29; Jesaja 55:11).

De natuur bewijst dat God bestaat en we zien er zelfs enkele van zijn eigenschappen in terug, maar het was niet Gods bedoeling op die manier zijn voornemen aan ons te onthullen. We kunnen Gods voornemen en het doel van het leven alleen ontdekken als hij ons dat vertelt. En dat doet hij op een eenvoudige manier in de Bijbel. * Jehovah’s Getuigen moedigen u aan met een frisse blik te kijken naar de antwoorden die daarin staan.

^ ¶17 Ontdek waarom God lijden toelaat. Zie hoofdstuk 11 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen. Ook te vinden op www.jw.org/nl.

^ ¶23 Zie voor meer informatie hoofdstuk 15 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen. Ook te vinden op www.jw.org/nl.

^ ¶29 Zie voor meer informatie hoofdstuk 3 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen. Ook te vinden op www.jw.org/nl.