Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Er zijn miljoenen exemplaren van de lees- en schrijfhulp Apply Yourself to Reading and Writing geproduceerd in meer dan honderd talen

Bijbels onderwijs moedigt aan tot lezen en schrijven

Bijbels onderwijs moedigt aan tot lezen en schrijven

‘Geletterdheid is een mensenrecht, een middel tot mondigheid en sociale en persoonlijke ontwikkeling.’ — Unesco. *

UIT rapporten blijkt dat wereldwijd 700 miljoen mensen van vijftien jaar en ouder niet kunnen lezen of schrijven. Daardoor kunnen ze niet op ontdekkingsreis gaan in een wereld van kennis, waaronder de morele en geestelijke raad in de Bijbel die ‘tot ons onderricht geschreven’ is (Romeinen 15:4). In een aantal landen geven Jehovah’s Getuigen daarom lees- en schrijfcursussen — helemaal gratis. Zijn die succesvol geweest?

Mexico, een voornamelijk Spaanssprekend land, is een van de landen waar deze cursussen worden gegeven. Sinds 1946 hebben de Getuigen meer dan 152.000 mensen leren lezen en schrijven, en veel van deze leerlingen werden later zelf leraar. Als erkenning voor hun werk hebben de Getuigen diverse brieven van de regering ontvangen. In een brief stond: ‘De Algemene Raad van Onderwijs erkent u voor en  feliciteert u met uw steun bij de ontwikkeling van het Programma voor Volwassenenonderwijs.’

Jong en oud hebben profijt gehad van de lees- en schrijfcursussen. Josefina bijvoorbeeld was 101 toen ze met de cursus begon. Ze rondde die in twee jaar af!

Hoewel Spaans de voertaal is in Mexico, is het niet de enige taal waarin de cursussen worden gegeven. In 2013 leerden mensen van acht inheemse groepen met behulp van deze cursus lezen en schrijven in hun moedertaal.

Als je kunt lezen en schrijven, gaat er een wereld voor je open. Maar belangrijker nog, deze vaardigheden helpen mensen van allerlei achtergronden de Bijbel te lezen — een boek van God dat ze kan bevrijden uit de greep van beangstigend bijgeloof, valsreligieuze leringen en slecht gedrag (Johannes 8:32).

^ ¶2 VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.