Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | HEBT U UW LEVEN ONDER CONTROLE?

De uitdaging: Overweldigende eisen

De uitdaging: Overweldigende eisen

DE KINDEREN hebben uw aandacht nodig — nu! En uw baas ook. Uw partner belt u. En ondertussen probeert u ook nog eens voor uw zieke ouder te zorgen. Dit is niet het leven waarvan u had gedroomd. Het slokt u helemaal op. ‘Maar wat moet ik anders?’ vraagt u zich af. ‘Ze hebben me nodig!’ Toch is altijd iedereen op zijn wenken bedienen niet goed voor u en niet goed voor anderen. Hoe kunt u de touwtjes weer in handen nemen?

BIJBELS VOORBEELD: MOZES

Mozes was de enige die rechtsprak over het oude Israël. Misschien dacht hij dat hij gewoon deed wat nodig was. Maar zijn schoonvader zei: ‘Het is niet goed zoals gij doet. Gij zult beslist uitgeput raken.’ Hij stelde voor dat Mozes de meeste zaken zou overdragen aan bekwame mannen die dan alleen de moeilijkste gevallen met Mozes zouden bespreken. Het resultaat? Mozes’ schoonvader verzekerde hem: ‘Dan zult gij het stellig kunnen volhouden en zal bovendien al dit volk in vrede naar zijn eigen plaats gaan’ (Exodus 18:17-23).

DELINA’S AANPAK

Zoals eerder gezegd lijdt Delina aan dystonie, een neurologische spieraandoening, en zorgt ze voor haar drie gehandicapte broers. ‘Ik heb gemerkt dat ik minder gestrest ben als ik alles per dag bekijk en dingen niet uitstel’, zegt ze. ‘Doordat ik open ben over mijn situatie, krijg ik hulp van mijn man en van anderen. Ook probeer ik elke morgen even te tuinieren, en dat geeft me veel voldoening.’

‘Voor alles is er een vastgestelde tijd’ (Prediker 3:1)

WAT U KUNT DOEN

Als er te veel van u wordt gevraagd, kunt u het volgende proberen:

  • Kijk of iemand u kan helpen. Hebt u bijvoorbeeld kinderen die nog thuis wonen en kunnen helpen? Of wonen er familieleden of vrienden in de buurt die kunnen bijspringen?

  • Laat anderen weten wat u nodig hebt. Praat bijvoorbeeld met uw baas als hij te veel van u verwacht. Dat betekent niet dat u moet dreigen op te stappen. Maak gewoon duidelijk waar u mee zit. Misschien is hij bereid uw werkdruk te verlagen.

  • Schrijf op wat u wekelijks moet doen. Kunt u sommige taken misschien aan iemand anders geven?

  • Voel u niet verplicht op elke uitnodiging in te gaan. Als u ergens niet bij kunt zijn omdat u geen tijd of energie hebt, zeg dan vriendelijk nee.

Conclusie: Als u probeert alles te doen, kunt u uiteindelijk misschien niets meer doen.