Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Overspel

Overspel

Ondanks dat huwelijkstrouw alom geprezen wordt, maakt overspel veel gezinnen kapot.

Wat is overspel?

WAT MENSEN ZEGGEN

Overspel, met name door de man, wordt in sommige culturen niet als verkeerd gezien. Anderen zien het huwelijk niet als een permanente verbintenis.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In de Bijbel duidt overspel gewoonlijk op vrijwillige seksuele betrekkingen van een getrouwde man of vrouw met iemand die niet zijn of haar huwelijkspartner is (Job 24:15; Spreuken 30:20). In Gods ogen is overspel iets walgelijks. In het oude Israël stond er de doodstraf op (Leviticus 18:20, 22, 29). Jezus leerde zijn volgelingen dat ze zich niet aan overspel schuldig mochten maken (Mattheüs 5:27, 28; Lukas 18:18-20).

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Overspelers verbreken de plechtige belofte die ze hun partner op hun trouwdag hebben gedaan. Het is ook ‘zondigen tegen God’ (Genesis 39:7-9). Overspel kan kinderen en ouders wreed van elkaar scheiden. Bovendien waarschuwt de Bijbel: ‘God zal hoereerders en overspelers oordelen’ (Hebreeën 13:4).

‘Het huwelijk zij eerbaar onder allen en het huwelijksbed zonder verontreiniging.’ — Hebreeën 13:4.

Betekent overspel het einde van het huwelijk?

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel zegt dat een getrouwd persoon zijn of haar huwelijk mag beëindigen op grond van overspel (Mattheüs 19:9). Dat wil zeggen dat de onschuldige partner dan het recht heeft om een scheiding aan te vragen. Of iemand dat wel of niet doet, is een persoonlijke keuze (Galaten 6:5).

Maar we moeten ook bedenken dat het huwelijk in Gods ogen een levenslange en heilige verbintenis is (1 Korinthiërs 7:39). God haat het als iemand zomaar wil scheiden, bijvoorbeeld omdat iemand niet tevreden is met zijn of haar partner. Het is een beslissing waar niet te makkelijk over gedacht moet worden (Maleachi 2:16; Mattheüs 19:3-6).

‘Ik zeg u echter dat een ieder die zich van zijn vrouw laat scheiden, behalve wegens hoererij, haar aan overspel blootstelt.’ — Mattheüs 5:32.

Is overspel een onvergeeflijke zonde?

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel zegt dat God degenen die spijt hebben en hun leven beteren, vergeeft — ook in het geval van overspel (Handelingen 3:19; Galaten 5:19-21). De Bijbel spreekt over mannen en vrouwen die voorheen overspel pleegden maar later Gods vrienden werden (1 Korinthiërs 6:9-11).

God vergaf koning David van het oude Israël. David had overspel gepleegd met de vrouw van een van zijn legerofficieren (2 Samuël 11:2-4). De Bijbel zegt duidelijk dat ‘wat David had gedaan, slecht bleek te zijn in de ogen van Jehovah’ (2 Samuël 11:27). David werd gecorrigeerd, had diepe spijt en werd door God vergeven. Toch bleven de trieste gevolgen van zijn daden hem niet bespaard (2 Samuël 12:13, 14). De wijze koning Salomo zei later: ‘Wie overspel pleegt, heeft geen verstand’ (Spreuken 6:32, Groot Nieuws Bijbel).

WAT U KUNT DOEN

Als u overspel hebt gepleegd, vraag dan zowel God als uw partner om vergeving (Psalm 51:1-5). Leer om, net als God, overspel te haten (Psalm 97:10). Wees vastbesloten om pornografie, seksuele fantasieën en geflirt te vermijden, net als al het andere wat kan leiden tot seksuele gevoelens voor iemand anders dan uw huwelijkspartner (Mattheüs 5:27, 28; Jakobus 1:14, 15).

Als uw partner overspel heeft gepleegd, wees er dan van verzekerd dat God uw gevoelens begrijpt (Maleachi 2:13, 14). Vraag om zijn liefdevolle troost en leiding. Dan zal hij voor u zorgen (Psalm 55:22). Als u ervoor kiest om uw partner te vergeven en niet te scheiden, zult u allebei hard moeten werken om de huwelijksband weer sterk te maken (Efeziërs 4:32).

‘Jehovah laat van zijn kant uw zonde werkelijk voorbijgaan’, zei de profeet Nathan tegen David, die spijt had van zijn overspel. — 2 Samuël 12:13.