Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 EEN BLIK OP DE WERELD

Azië in het nieuws

Azië in het nieuws

Azië is het continent met de meeste inwoners ter wereld. In China en India alleen al woont meer dan een derde van de wereldbevolking. Voor welke uitdagingen staan Aziatische regeringen op het gebied van voorlichting en zorg?

Voorlichting beschermt

Kinderen lopen meer risico misbruikt te worden als ze niet op jonge leeftijd seksuele voorlichting van hun ouders krijgen, zo zeggen Chinese juristen. Van 2010 tot 2013 namen aanklagers zo’n achtduizend gevallen van kindermisbruik in behandeling. Kinderen ‘zijn kwetsbaar en een makkelijk doelwit’, zegt een rechtenprofessor aan de Beijing Normal University. ‘Voorlichting is essentieel om seksueel misbruik te voorkomen.’

WAT DE BIJBEL ZEGT: Verstandige ouders leren hun kinderen hoe ze zich moeten beschermen tegen ‘de man die verderfelijke dingen spreekt’. — Spreuken 2:1, 10-12, Herziene Statenvertaling.

Sterfte na een tyfoon

Volgens een onderzoek is het aantal meisjesbaby’s dat sterft in het jaar na een tyfoon vijftien keer zo hoog als het aantal personen dat door de tyfoon zelf sterft. Dit ligt mogelijk aan werkloosheid na de storm, de kosten voor wederopbouw en het feit dat meisjesbaby’s vaak niet voldoende voedsel en medicijnen krijgen.

WAT DE BIJBEL ZEGT: ‘Deel je brood met wie honger lijdt, haal armen en daklozen in huis, geef kleren aan wie naakt is.’ — Jesaja 58:7, Groot Nieuws Bijbel.

Zelfmoord onder ouderen in Zuid-Korea

Meer dan een kwart van de mensen die in 2011 in Zuid-Korea zelfmoord pleegden, was 65 jaar of ouder. Volgens sommige onderzoekers is dit te wijten aan een veranderende houding ten opzichte van ouderenzorg en aan economische factoren — bijna 50 procent van de ouderen in Zuid-Korea leeft in relatieve armoede. Tegenwoordig is minder dan de helft van de bevolking van mening dat kinderen voor hun bejaarde ouders moeten zorgen.

WAT DE BIJBEL ZEGT: ‘Eer uw vader en uw moeder.’ — Efeziërs 6:2.