Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HULP VOOR HET GEZIN | HUWELIJK

Een goede band met je schoonouders

Een goede band met je schoonouders

HET PROBLEEM

‘Toen we door een moeilijke periode gingen, vertelde mijn vrouw dat aan haar ouders. Even later belde haar vader om me advies te geven. Daar was ik niet bepaald blij mee!’ — James. *

‘Mijn schoonmoeder zegt vaak: “Ik mis mijn lieve jongen zo!” Ze vertelt over hoe close ze waren en dan voel ik me rot, omdat ze door mij zo veel verdriet heeft!’ — Natasha.

Hoe kun je voorkomen dat een ‘schoonouderprobleem’ een huwelijksprobleem wordt?

GOED OM TE WETEN

Bij het sluiten van een huwelijk ontstaat er een nieuw gezin. De Bijbel zegt dat een man die trouwt ‘zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zich zal hechten aan zijn vrouw’. En de vrouw hecht zich aan haar man. Als man en vrouw trouwen, worden ze volgens de Bijbel ‘één vlees’. Ze vormen een nieuw gezin (Mattheüs 19:5).

Uw huwelijk gaat voor. ‘Bedenk dat een van de fundamenten van een relatie het wijgevoel tussen de partners is’, schrijft relatietherapeut John Gottman. ‘Het scheppen of hernieuwen van een gevoel van solidariteit met je partner kan met zich meebrengen dat je de band doorsnijdt met het gezin waaruit je afkomstig bent.’ *

Sommige ouders vinden het moeilijk om aan de nieuwe situatie te wennen. Een jonge echtgenoot zegt: ‘Vóór ons trouwen vond mijn vrouw de mening van haar ouders het belangrijkst. Na ons trouwen merkte mijn schoonmoeder dat er iemand anders op de eerste plek kwam. Dat was niet makkelijk voor haar.’

Ook sommige pasgetrouwden vinden het moeilijk. ‘Vrienden kun je kiezen, maar je schoonouders niet’, zegt James. ‘Het is alsof iemand zegt: “Hier heb je twee nieuwe vrienden, of je het nu leuk vindt of niet.” Familie is familie, zelfs als je gek van ze wordt!’

 WAT U KUNT DOEN

Als er een probleem ontstaat, werk dan samen aan de oplossing. Volg de raad uit de Bijbel op om ‘vrede te zoeken en die na te streven’ (Psalm 34:14).

Neem bijvoorbeeld de volgende situaties. Ze worden belicht vanuit het standpunt van een van de partners, maar beide kunnen ermee te maken krijgen. De besproken principes kunnen ook een hulp zijn bij andere situaties met schoonfamilie.

Uw vrouw zegt dat ze zou willen dat u een betere band met haar moeder had. Maar u kunt het niet goed met uw schoonmoeder vinden.

Probeer dit eens: Bespreek het probleem met uw vrouw en wees bereid concessies te doen. Het gaat er niet om wat u van uw schoonmoeder vindt, maar wat u van uw vrouw vindt — de vrouw die u gezworen hebt lief te hebben. Bedenk een of twee specifieke manieren waarop u uw band met uw schoonmoeder kunt verbeteren. Ga er vervolgens mee aan de slag. Als uw vrouw ziet hoeveel moeite u doet, zal ze nog meer respect voor u krijgen. — Bijbels principe: 1 Korinthiërs 10:24.

Uw man zegt dat u de mening van uw ouders belangrijker vindt dan die van hem.

Probeer dit eens: Bespreek het probleem met uw man en probeer het vanuit zijn standpunt te bezien. Natuurlijk hoort uw man zich niet bedreigd te voelen als u uw ouders de aandacht geeft die ze toekomt (Spreuken 23:22). Maar misschien heeft hij bevestiging nodig en moet u hem door wat u zegt en doet laten merken dat hij belangrijker is dan uw ouders. Als uw man daarvan overtuigd is, zal hij niet snel het gevoel hebben dat hij met uw ouders moet concurreren. — Bijbels principe: Efeziërs 5:33.

Uw vrouw vraagt niet u om advies, maar haar ouders.

Probeer dit eens: Praat erover met uw vrouw, en bepaal samen waar de grenzen moeten liggen. Probeer redelijk te zijn. Is het altijd verkeerd om met ouders over zorgen te praten? Wanneer is het juist verstandig? Als u het eens wordt over redelijke grenzen, zal advies vragen geen probleem vormen. — Bijbels principe: Filippenzen 4:5.

^ ¶4 Sommige namen in dit artikel zijn veranderd.

^ ¶9 Uit het boek De zeven pijlers van een goede relatie.