Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Bestaat God? Maakt het iets uit?

Bestaat God? Maakt het iets uit?

Veel mensen denken dat de vraag of God bestaat niet te beantwoorden is, of dat het niet uitmaakt of God wel of niet bestaat. Hervé, die in Frankrijk is opgegroeid, zegt: ‘Ik zou mezelf geen atheïst of agnost noemen, maar ik ben ook niet gelovig. Je moet in het leven gewoon je gezonde verstand gebruiken. Daarvoor hoef je niet in God te geloven.’

Anderen herkennen zich misschien in de woorden van John (VS): ‘Mijn ouders geloofden niet in God. Als tiener had ik geen mening over de vraag of God bestaat. Toch dacht ik er weleens over na.’

Hebt u zich weleens afgevraagd of God bestaat? En zou het bestaan van God meer betekenis aan het leven geven? Misschien vindt u ook wel dat sommige dingen zonder het bestaan van een Schepper moeilijk te verklaren zijn. Bijvoorbeeld wetenschappelijke ontdekkingen over de perfect afgestemde systemen in de natuur die leven op aarde mogelijk maken. Of bewijs dat leven niet uit levenloze materie ontstaat. (Zie het kader  ‘Onderzoek de bewijzen’.)

Bedenk eens wat dat betekent. Bovenstaande feiten zijn als aanwijzingen die naar een schat leiden. Overtuigend bewijs dat God bestaat, samen met betrouwbare informatie over wie hij is, kan tot veel moois leiden. Hier volgen vier voorbeelden.

 1. EEN DOEL IN HET LEVEN

Als het leven een hoger doel heeft, willen we natuurlijk weten wat dat doel is en hoe het ons leven kan beïnvloeden. Als we ons niet van het bestaan van God bewust zijn, leven we zonder de meest fundamentele waarheid uit het universum te kennen.

De Bijbel vertelt ons dat God de Bron van het leven is (Openbaring 4:11). Waarom geeft dat ons leven meer betekenis? Kijk eens wat de Bijbel daarover zegt.

Mensen verschillen op een unieke manier van al het andere dat God gemaakt heeft. Volgens de Bijbel heeft God ons gemaakt om op hem te lijken, om zijn persoonlijkheid te weerspiegelen (Genesis 1:27). Verder zegt de Bijbel dat mensen een vriend van God kunnen worden (Jakobus 2:23). Niets kan ons leven meer zin geven dan vriendschap met onze Maker.

Wat wil het zeggen een vriend van God te zijn? Vrienden van God kunnen rechtstreeks met hem praten. En God belooft dat hij naar ze luistert en ze zal helpen (Psalm 91:15). Als vrienden van God kunnen we te weten komen hoe hij over dingen denkt. Daardoor krijgen we betrouwbare antwoorden op de grote vragen van het leven.

Als we ons niet van het bestaan van God bewust zijn, leven we zonder de meest fundamentele waarheid uit het universum te kennen

2. ANTWOORD OP ONZE VRAGEN

Sommigen vinden het moeilijk om in een God te geloven omdat ze pijn en verdriet om zich heen zien. Ze vragen zich af: waarom zou een almachtige Schepper al die ellende toelaten?

Het geruststellende antwoord uit de Bijbel is dat het nooit Gods bedoeling is geweest dat mensen zouden lijden. Toen de mens werd geschapen, was er geen ellende op aarde. Mensen zouden zelfs nooit dood hoeven te gaan (Genesis 2:7-9, 15-17). Dat klinkt misschien als een sprookje, maar zou u een ander leven verwachten van een almachtige Schepper van wie liefde de overheersende eigenschap is?

Waarom zijn er nu dan zo veel problemen? De Bijbel legt uit dat God de mens een vrije wil heeft gegeven. We zijn geen robots. God dwingt ons niet hem te gehoorzamen. De eerste man en vrouw, onze voorouders, kozen ervoor Gods leiding naast zich neer te leggen. Ze deden egoïstisch wat ze zelf wilden (Genesis 3:1-6, 22-24). En wij ervaren nu de pijnlijke gevolgen daarvan.

Het is nooit Gods wil geweest dat we lijden, en dat te weten geeft ons rust. Maar het is logisch dat we verlangen naar iets beters. We willen kunnen uitkijken naar een mooie toekomst zonder ellende.

 3. HOOP

Meteen na de opstand van de eerste mensen beloofde God dat zijn voornemen met de aarde niet zou veranderen. Omdat hij almachtig is, kan niets hem ervan weerhouden te doen wat hij van plan is (Jesaja 55:11). Binnenkort zal God alle gevolgen van de opstand tegen hem ongedaan maken. Het leven op aarde zal dan zijn zoals hij het bedoeld heeft.

Wat kan dat voor u betekenen? Kijk eens naar twee beloften van God.

  • VREDE OP AARDE EN GEEN SLECHTHEID MEER. ‘Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’ (Psalm 37:10, 11).

  • GEEN ZIEKTE EN DOOD MEER. ‘Geen inwoner zal zeggen: “Ik ben ziek”’ (Jesaja 33:24). ‘Hij zal werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen’ (Jesaja 25:8).

We kunnen erop vertrouwen dat God zijn beloften voor de toekomst zal waarmaken omdat veel van de voorspellingen die in de Bijbel staan al zijn uitgekomen. Daar zijn duidelijke bewijzen voor. Maar dat neemt niet weg dat het leven nu nog een hele uitdaging is. Hoe helpt God ons?

4. STEUN EN LEIDING

God helpt ons met onze problemen om te gaan en goede beslissingen te nemen. Veel beslissingen zijn niet zo belangrijk, maar sommige hebben gevolgen voor de rest van ons leven. Niemand is zo wijs als onze Schepper. Hij heeft ons gemaakt en kan dingen veel beter overzien. Hij weet dus wat het beste voor ons is.

In de Bijbel staan de gedachten van Jehovah, God, die hij door mensen liet opschrijven. De Bijbel zegt het volgende: ‘Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen’ (Jesaja 48:17, 18).

God heeft onbeperkte macht, en hij gebruikt die macht graag om ons te steunen. De Bijbel beschrijft hem als een lieve vader die ons wil helpen: ‘De Vader in de hemel zal heilige geest geven aan wie hem erom vragen!’ (Lukas 11:13). Deze kracht van God kan ons leiden en sterker maken.

Hoe kunt u die hulp van God krijgen? Het antwoord uit de Bijbel is: ‘Wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken’ (Hebreeën 11:6). Om te kunnen geloven dat God bestaat, moet u zelf de bewijzen onderzoeken.

 HET ONDERZOEKEN WAARD

Het kost tijd om de waarheid over God te leren, maar het heeft veel voordelen. Xiujin Xiao, die geboren is in China en nu in de VS woont, zegt: ‘Ik geloofde in evolutie, maar ik was ook nieuwsgierig naar de Bijbel. Daarom ging ik de Bijbel bestuderen met Jehovah’s Getuigen. Tijdens mijn laatste jaar aan de universiteit had ik het heel druk en besteedde ik weinig tijd aan Bijbelstudie. Ik merkte dat ik me in die periode minder goed voelde. Toen Bijbelstudie weer prioriteit kreeg, werd ik gelukkig.’

Zou u meer willen weten over onze Maker? Het leren kennen van Jehovah is absoluut de moeite waard.