Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Beelden

Beelden

Miljoenen oprechte mensen vereren beelden als onderdeel van hun aanbidding. Maar is er een Bijbelse basis voor dit gebruik? Hoe denkt God hierover?

Vereerden de getrouwe Joden in Bijbelse tijden beelden?

Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen. — Exodus 20:4, 5.

Het vereren van beelden wordt in de Hebreeuwse Geschriften (het Oude Testament) consequent veroordeeld

WAT SOMMIGE BRONNEN ZEGGEN

Volgens de New Catholic Encyclopedia hadden de Joden allerlei beelden, die ze vereerden en aanbaden. De encyclopedie noemt de talloze voorbeelden van houtsnijwerk in de vorm van vruchten, bloemen en dieren waarmee de tempel in Jeruzalem versierd was (1 Koningen 6:18; 7:36).

GOED OM TE WETEN

In tegenstelling tot wat in de New Catholic Encyclopedia staat, werden de afbeeldingen in de tempel door getrouwe Joden niet vereerd. Nergens in de Bijbel staat dat getrouwe Israëlieten bij hun aanbidding beelden gebruikten.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God zei via de profeet Jesaja: „Aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden” (Jesaja 42:8).

 Gebruikten de eerste christenen beelden bij hun aanbidding?

Welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? (...) Raakt het onreine niet langer aan. — 2 Korinthiërs 6:16, 17.

„De vroege christenen zouden alleen al bij het idee om beelden in de kerken te plaatsen, vol afgrijzen hebben gekeken en ze zouden het neerbuigen voor of bidden tot die beelden als niets minder dan afgoderij hebben beschouwd.” — History of the Christian Church.

WAT SOMMIGE BRONNEN ZEGGEN

„Het gebruik van beelden * bij de vroegchristelijke aanbidding valt nu niet meer in twijfel te trekken”, zegt de New Catholic Encyclopedia. „De christelijke catacomben zijn bijna museums vol vroegchristelijke kunst. (...) De heilige kamers die gebruikt werden voor de aanbidding en als begraafplaats zijn zelfs versierd met mythologische figuren.”

GOED OM TE WETEN

De oudste afbeeldingen in deze catacomben (onderaardse gangen die als begraafplaats werden gebruikt) gaan niet verder terug dan de derde eeuw. Dat was zo’n tweehonderd jaar na Jezus’ dood. Wat de New Catholic Encyclopedia „vroegchristelijke aanbidding” noemt, is dus niet de vroegste christelijke aanbidding, oftewel de aanbidding van de discipelen uit de eerste eeuw die in de christelijke Griekse Geschriften (het Nieuwe Testament) wordt beschreven. Dat er in de catacomben zulke afbeeldingen zijn, laat alleen maar zien dat naamchristenen tegen de derde eeuw de heidense gewoonte om beelden te gebruiken hadden overgenomen, waarschijnlijk om bekeerlingen te maken. *

WAT DE BIJBEL ZEGT

„Ontvliedt de afgoderij” (1 Korinthiërs 10:14).

Is het goed om beelden als hulpmiddel bij de aanbidding te gebruiken?

Pas op voor afgoden.​— 1 Johannes 5:21, „Willibrordvertaling”.

Het vereren van beelden is een religieus gebruik dat geen ondersteuning in de Bijbel vindt. Daarom vereren Jehovah’s Getuigen geen beelden, en ook hebben ze geen religieuze afbeeldingen in hun huis of in hun plaats van aanbidding

WAT SOMMIGE BRONNEN ZEGGEN

De New Catholic Encyclopedia zegt: „Aangezien de verering van een beeld de erdoor voorgestelde persoon bereikt en daar eindigt, kan dezelfde soort van verering die de persoon in kwestie toekomt, geschonken worden aan het beeld dat de persoon voorstelt.”

GOED OM TE WETEN

Toen Jezus zijn volgelingen leerde bidden, zei hij niet dat ze beelden moesten gebruiken. Het idee om bij de aanbidding van de ware God een beeld te gebruiken is nergens in de christelijke Griekse Geschriften terug te vinden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten” (Mattheüs 4:10).

^ ¶13 In deze context staat het woord beelden voor afbeeldingen, beeldhouwwerk, symbolen en andere zaken die vereerd worden.

^ ¶14 Het gebruik van beelden kwam in veel oude culturen voor, bijvoorbeeld in Egypte, Griekenland en India.