Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | WAT IS ECHT SUCCES?

Hoe wordt u echt succesvol?

Hoe wordt u echt succesvol?

De Bijbel laat uitkomen wat echt succes is. Er wordt niet in gezegd dat succes maar voor weinig mensen is weggelegd. En er staat ook niet in dat je al je dromen kunt waarmaken als je er maar helemaal voor gaat. Kinderen krijgen dat idee vaak met de paplepel ingegoten, en meestal leidt het tot teleurstelling.

Echt succes is voor iedereen weggelegd, maar er is inspanning voor nodig. De volgende principes zijn hierbij nuttig.

 • WAT DE BIJBEL ZEGT:

  Iemand die enkel het zilver liefheeft, zal van zilver niet verzadigd worden, noch wie maar ook die rijkdom liefheeft, van inkomsten. — Prediker 5:10.

  WAT HET BETEKENT. Een leven dat om geld en bezittingen draait, geeft niet per se een gevoel van voldoening. Vaak is dat juist niet zo. „Mensen die vooral door financiële motieven gedreven worden, maken zich vaker zorgen en hebben meer last van depressiviteit dan mensen die een goede band met anderen het belangrijkst vinden”, schrijft Jean Twenge in het boek Generation Me. „En uit onderzoek blijkt steeds weer dat je met geld geen geluk kunt kopen — eenmaal boven het bestaansminimum is er geen duidelijk verband tussen meer inkomen en voldoening in het leven.”

  WAT U KUNT DOEN. Stel u een doel dat meer voldoening geeft dan rijkdom en bezittingen. Jezus gaf het advies: „Pas op voor iedere vorm van hebzucht! Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet” (Lukas 12:15, Willibrordvertaling).

 •  WAT DE BIJBEL ZEGT:

  Trots komt vóór een ineenstorting, en een hoogmoedige geest vóór struikeling. — Spreuken 16:18.

  WAT HET BETEKENT. Ambitie en een hoge eigendunk leiden niet tot echt succes. Het boek Good to Great zegt juist over ondernemers die blijvend succes hebben dat ze „een grote persoonlijke bescheidenheid [laten] zien. Ze blijven op de achtergrond en zijn gematigd. Twee derde van de bedrijven uit de controlegroep had leiders met gigantische ego’s die bijdroegen aan de ondergang of de middelmatigheid van het bedrijf.” Te veel van jezelf denken leidt dus eerder tot een mislukking dan tot succes.

  WAT U KUNT DOEN. Wees niet uit op meer aanzien maar blijf bescheiden. De Bijbel zegt: „Indien iemand denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zijn eigen geest” (Galaten 6:3).

 •  WAT DE BIJBEL ZEGT:

  In het geval van een mens is er niets beters dan dat hij zijn ziel het goede doet zien wegens zijn harde werk. — Prediker 2:24.

  WAT HET BETEKENT. Met de juiste werkhouding krijgt u waarschijnlijk meer plezier in uw werk. In het boek Teach Your Children Well zegt de psychologe Madeline Levine: „Het idee dat je succes hebt, krijg je gedeeltelijk doordat je ergens goed in bent, en om ergens goed in te worden zijn inspanning en doorzettingsvermogen nodig.” Daarbij is het ook belangrijk om met teleurstellingen te leren omgaan.

  WAT U KUNT DOEN. Doe moeite om vaardigheden te ontwikkelen, en geef het niet op als u met obstakels geconfronteerd wordt. Als u kinderen hebt, geef ze dan de kans om hun problemen zelf op te lossen. Houd daarbij rekening met hun leeftijd en mogelijkheden. Grijp niet te snel in als het mis dreigt te gaan. Doorzettingsvermogen is iets waar jongeren later veel aan zullen hebben en wat ook voldoening geeft.

 • WAT DE BIJBEL ZEGT:

  Een levende hond is beter af dan een dode leeuw. — Prediker 9:4.

  WAT HET BETEKENT. Uw werk is wel een deel van uw leven, maar het moet niet uw hele leven worden. Want zou u zich succesvol voelen als u aan de top stond, maar uw gezondheid of het respect van uw gezin verloren had? Echt succesvolle personen proberen een goede balans te vinden tussen hun werk, gezondheid en gezinsleven.

  WAT U KUNT DOEN. Zorg goed voor uzelf. Neem voldoende rust. Het heeft weinig zin een workaholic te worden die zijn gezondheid, gezin en vrienden opoffert voor zogenaamd succes.

 • WAT DE BIJBEL ZEGT:

  Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood. — Mattheüs 5:3.

  WAT HET BETEKENT. Voor echt succes is het noodzakelijk dat we de Bijbel bestuderen en de principes eruit toepassen. Miljoenen Getuigen van Jehovah hebben gemerkt dat als geestelijke dingen de eerste plaats in hun leven krijgen, ze zich minder zorgen maken over materiële zaken (Mattheüs 6:31-33).

  WAT U KUNT DOEN. Hoe kan de Bijbel u persoonlijk helpen echt succesvol te zijn? Neem voor meer informatie contact op met Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt of ga naar www.jw.org/nl.