Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Gebed

Gebed

Is er iemand die naar onze gebeden luistert?

U verhoort onze gebeden. Alle mensen komen bij u. — Psalm 65:2, „Groot Nieuws Bijbel”.

WAT MENSEN ZEGGEN

Er is weleens gezegd dat gebeden „niet hoger dan het plafond komen”. Vooral mensen die lijden ondergaan, zijn misschien geneigd te twijfelen of hun gebeden wel verhoord worden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„De ogen van Jehovah [God] zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking; maar het aangezicht van Jehovah is tegen hen die slechte dingen doen”, staat in de Bijbel (1 Petrus 3:12). God luistert dus zeker naar gebeden. Maar hij is vooral bereid te luisteren naar personen die zich aan zijn richtlijnen houden. Een andere Bijbeltekst zegt ook dat God graag naar onze gebeden luistert: „Dit is het vertrouwen dat wij jegens hem hebben, dat, ongeacht wat wij vragen overeenkomstig zijn wil, hij ons hoort” (1 Johannes 5:14). Wil het gebed van een oprecht persoon verhoord worden, dan moet hij weten wat voor gebeden met Gods wil overeenstemmen.

 Hoe zouden we moeten bidden?

Als gij bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen. — Mattheüs 6:7.

WAT MENSEN ZEGGEN

Aanhangers van verschillende religies, zoals boeddhisten, hindoes, katholieken en moslims, hebben geleerd hun gebeden met een gebedssnoer op te zeggen en ze te tellen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Gebeden horen uit het hart te komen en oprecht te zijn; ze moeten niet uit het hoofd geleerd of gedachteloos opgezegd worden. In de Bijbel staat: „Als gij echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen, zoals de mensen der natiën doen, want zij menen dat zij door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden. Wordt daarom niet als zij, want God, uw Vader, weet welke dingen gij nodig hebt voordat gij hem er ook maar om vraagt” (Mattheüs 6:7, 8).

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Als iemand op een manier bidt die God niet goedkeurt, zouden zijn gebeden zinloos kunnen zijn en zelfs beledigend voor God. De Bijbel waarschuwt dat God een „afschuw” heeft van gebeden die worden opgezonden door personen die weigeren zijn wil te doen (Spreuken 28:9, GNB).

Tot wie horen we te bidden?

Zoekt Jehovah terwijl hij te vinden is. Roept tot hem terwijl hij nabij blijkt te zijn. — Jesaja 55:6.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen bidden tot Maria, tot engelen of tot anderen die als ’heiligen’ vereerd worden. Enkele voorbeelden zijn Sint-Vincentius, van wie gezegd wordt dat hij in de spirituele behoeften van mensen voorziet, en Sint-Judas, die gezien wordt als de patroonheilige van hopeloze zaken. Veel mensen bidden tot zulke ’heiligen’ omdat ze hopen dat die een goed woordje voor ze zullen doen bij God.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Ware aanbidders moeten tot „onze Vader in de hemelen” bidden (Mattheüs 6:9). De Bijbel geeft ons het advies: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden” (Filippenzen 4:6).