Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Religie

Religie

Waarom zijn er zo veel religies?

Terwijl gij het gebod van God laat varen, houdt gij vast aan de overlevering van mensen. — Markus 7:8.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Mensen hebben een aangeboren geestelijke behoefte waar ze aan kunnen voldoen door God te aanbidden (Mattheüs 5:3). Als gevolg hiervan hebben mensen allerlei religies in het leven geroepen die voornamelijk op ideeën van mensen gebaseerd zijn, en niet op die van God.

De Bijbel zei bijvoorbeeld over leden van een religieuze groep in de eerste eeuw „dat zij ijver voor God hebben, maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis; want omdat zij de rechtvaardigheid van God niet kenden, maar hun eigen rechtvaardigheid tot stand trachtten te brengen, hebben zij zich niet aan de rechtvaardigheid van God onderworpen” (Romeinen 10:2, 3). Ook in deze tijd zijn er heel wat religies die „mensengeboden als leerstellingen onderwijzen” (Markus 7:7).

 Is het nodig om je bij een religie aan te sluiten?

Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten. — Hebreeën 10:24, 25, „Willibrordvertaling”.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Uit Hebreeën 10:25 blijkt dat het belangrijk is bijeenkomsten te bezoeken. God wil dus dat mensen als een georganiseerde groep bij elkaar komen om hem te aanbidden. Maar zou elke gelovige een eigen interpretatie hebben van wie God is en wat hij van ons vraagt? Nee, want de Bijbel zegt over de vorm van aanbidding die Gods goedkeuring heeft: „Dat gij allen in overeenstemming met elkaar spreekt en (...) dat gij nauw verenigd zijt in dezelfde geest en in dezelfde gedachtegang” (1 Korinthiërs 1:10). Gods aanbidders zouden georganiseerd zijn in gemeenten en ze zouden „liefde voor de gehele gemeenschap van broeders” over de hele wereld hebben (1 Petrus 2:17; 1 Korinthiërs 11:16). God verwacht van zijn aanbidders dat ze georganiseerd zijn en dat er eenheid onder ze is.

Waaraan is de ware religie te herkennen?

Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt. — Johannes 13:35.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel legt uit hoe degenen die de ware religie hebben te herkennen zijn: „Aan hun vruchten zult gij hen herkennen. Plukt men soms ooit druiven van doorns of vijgen van distels?” (Mattheüs 7:16) Iemand hoeft geen botanicus te zijn om een vijgenboom van een distel te kunnen onderscheiden. Zo hoef je ook geen expert op het gebied van religie te zijn om het verschil tussen ware en valse religie te zien. Wat zijn een paar „vruchten” of kenmerken van de ware religie?

  • De ware religie onderwijst de waarheid uit Gods Woord, de Bijbel (Johannes 4:24; 17:17). Ze is niet gebaseerd op menselijke ideeën.

  • De ware religie helpt mensen God te leren kennen en ook zijn naam, Jehovah (Johannes 17:3, 6).

  • De ware religie richt de aandacht op Gods Koninkrijk en niet op menselijke regeringen als de enige hoop voor de mensheid (Mattheüs 10:7; 24:14).

  • De ware religie bevordert onzelfzuchtige liefde (Johannes 13:35). Ze leert mensen om respect te hebben voor alle etnische groepen, om hun tijd en middelen te gebruiken om anderen te helpen en om niet aan oorlog mee te doen (Micha 4:1-4).

  • De ware religie is een manier van leven en niet alleen een ritueel of een traditie. De leden ervan brengen in praktijk wat ze leren (Romeinen 2:21; 1 Johannes 3:18).

Jehovah’s Getuigen, de uitgevers van dit tijdschrift, doen moeite God te eren in hun woorden en gedrag. Bezoek eens een bijeenkomst in een Koninkrijkszaal om dat zelf te zien.