Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Wat is een echte vriend?

Wat is een echte vriend?

OP 25 december 2010 kondigde een 42-jarige Britse vrouw op een bekende sociale netwerksite aan dat ze zelfmoord ging plegen. Haar wanhopige bericht klonk als een schreeuw om aandacht. Hoewel de vrouw online meer dan duizend ’vrienden’ had, kwam niemand haar te hulp. De politie vond haar lichaam een dag later. Ze had een fatale dosis medicijnen genomen.

Internet maakt het mogelijk om honderden en zelfs duizenden ’vrienden’ te maken door ze aan een lijst met contacten toe te voegen. En als iemand zo’n vriendschap wil beëindigen, hoeft hij alleen maar de naam van de persoon uit de lijst te verwijderen. Maar het eerder genoemde tragische voorval brengt een verontrustende realiteit aan het licht — heel wat mensen moeten het zonder echte vriendschap stellen. Uit een recent rapport bleek dat mensen steeds minder echte vrienden hebben, terwijl ze steeds meer sociale contacten hebben.

Waarschijnlijk bent u het ermee eens dat goede vrienden belangrijk zijn. En vindt u ook niet dat vriendschap meer inhoudt dan op uw computer of smartphone op een paar links klikken? Waar zoekt u naar in een vriend? Hoe kunt u een goede vriend zijn? Wat is er nodig voor een blijvende vriendschap?

Hier volgen vier principes die gebaseerd zijn op praktische adviezen uit de Bijbel. Ze kunnen u helpen de soort persoon te worden met wie anderen graag bevriend zijn.

 1. Laat zien dat u echt om de ander geeft

Echte vriendschap vraagt om betrokkenheid. Een goede vriend voelt zich verantwoordelijk tegenover u en geeft echt om u. En dat moet natuurlijk van beide kanten komen, wat om inzet en offers vraagt. Maar de beloning is de moeite waard. Vraag u af: ben ik bereid om van mezelf, mijn tijd en mijn middelen te geven? Om een goede vriend te hebben, moet u eerst zelf een goede vriend zijn.

WAAR ZOEKEN MENSEN NAAR IN EEN VRIEND?

Irene: „Het kweken van bloemen vraagt veel tijd en aandacht, en dat geldt ook voor het opbouwen van een vriendschap. Om te beginnen moet je zelf een goede vriend willen zijn. Laat merken dat je om de ander geeft en persoonlijke belangstelling voor hem of haar hebt. En wees bereid om tijd vrij te maken als de ander je nodig heeft.”

Luis Alfonso: „De maatschappij moedigt tegenwoordig eerder aan tot egotisme dan tot altruïsme. Het betekent dus veel als iemand oprecht interesse voor je heeft zonder daar per se iets voor terug te verwachten.”

WAT ZEGT DE BIJBEL?

„Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet hun evenzo. Beoefent het geven, en u zal gegeven worden” (Lukas 6:31, 38). Jezus moedigt hier aan om onzelfzuchtig en vrijgevig te zijn, wat goede vriendschappen bevordert. Als u voor uw vrienden klaarstaat zonder iets terug te verwachten, zult u een steeds betere band met ze krijgen.

2. Houd de communicatie open

Voor echte vriendschap is regelmatige communicatie nodig. Praat dus met elkaar over gezamenlijke interesses. Luister naar wat uw vriend zegt en respecteer zijn mening. Wees complimenteus en positief wanneer dat kan. Soms heeft een vriend misschien raad of zelfs correctie nodig, maar het is niet altijd makkelijk die te geven. Toch zal een trouwe vriend genoeg moed hebben om de ander op een ernstige fout aan te spreken en hem tactvol advies te geven.

WAAR ZOEKEN MENSEN NAAR IN EEN VRIEND?

Juan: „Een echte vriend moet vrijuit zijn mening kunnen geven, maar ook niet van streek raken als je het niet met hem eens bent.”

Eunice: „Ik vind het heel fijn als vrienden de tijd nemen om naar me te luisteren, vooral als ik problemen heb.”

Silvina: „Echte vrienden zeggen je de waarheid — zelfs als ze weten dat die pijn zal doen — omdat ze het beste met je voor hebben.”

WAT ZEGT DE BIJBEL?

„Aarzel nooit om te luisteren, maar wacht met spreken en kwaad worden” (Jakobus 1:19, Groot Nieuws Bijbel). Mensen vinden het fijn als een goede vriend naar ze luistert. Maar als iemand alleen zelf aan het woord is, laat hij merken dat hij vooral zijn eigen mening belangrijk vindt. Luister dus goed als een vriend zijn diepste gedachten en zorgen met u wil delen. En voel u niet beledigd als hij eerlijk tegen u is. „Het verwijt van een vriend is toch oprecht gemeend”, zegt Spreuken 27:6 (GNB).

 3. Heb realistische verwachtingen

Hoe closer we met iemand zijn, hoe groter de kans dat we zijn zwakheden zien. Onze vrienden zijn niet volmaakt, maar wij ook niet. Daarom mogen we nooit volmaaktheid van onze vrienden verwachten. Het is beter om naar hun goede kanten te kijken en niet te veel op hun fouten te letten.

WAAR ZOEKEN MENSEN NAAR IN EEN VRIEND?

Samuel: „We verwachten van anderen vaak meer dan van onszelf. Als we erkennen dat we zelf ook fouten maken en vergeving nodig hebben, zijn we eerder bereid anderen te vergeven.”

Daniel: „Je moet accepteren dat je vrienden nu eenmaal fouten maken. Als er problemen ontstaan, moet je je best doen om ze snel op te lossen en te vergeten.”

WAT ZEGT DE BIJBEL?

Vergeeft u anderen makkelijk? — Kolossenzen 3:13, 14

„Wij allen struikelen vele malen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, in staat om ook zijn gehele lichaam in toom te houden” (Jakobus 3:2). Dit besef kan ons helpen om begrip voor onze vrienden te hebben. En dat zal het makkelijker maken kleine fouten en tekortkomingen die ons misschien storen, door de vingers te zien. De Bijbel zegt: „Blijft elkaar verdragen en elkaar vrijelijk vergeven als de een tegen de ander een reden tot klagen heeft. (...) Bekleedt u bij al deze dingen echter met liefde, want ze is een volmaakte band van eenheid” (Kolossenzen 3:13, 14).

 4. Breid uw vriendenkring uit

Het is waar dat we selectief moeten zijn bij het kiezen van vrienden. Maar dat betekent niet dat we ons moeten beperken tot personen van een bepaalde leeftijd of achtergrond. Als we belangstelling hebben voor mensen van verschillende leeftijden, culturen en nationaliteiten, zal dat ons leven verrijken.

WAAR ZOEKEN MENSEN NAAR IN EEN VRIEND?

Unai: „Als je alleen vrienden hebt van dezelfde leeftijd en met dezelfde smaak, is dat net zoiets als altijd kleren in je lievelingskleur dragen. Hoe mooi je die kleur ook vindt, op een bepaald moment heb je er waarschijnlijk toch genoeg van.”

Funke: „Mijn vriendenkring uitbreiden heeft bijgedragen tot mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb geleerd om goed op te schieten met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, en hierdoor ben ik opener en flexibeler geworden. Mijn vrienden zijn daar ook blij mee.”

Sluit u vriendschap met allerlei mensen? — 2 Korinthiërs 6:13

WAT ZEGT DE BIJBEL?

„Ik spreek u toe als mijn kinderen: blijf niet bij ons achter en open ook uw hart!” (2 Korinthiërs 6:13, GNB) De Bijbel moedigt aan om vriendschap te sluiten met allerlei mensen. Dat zal uw leven interessanter maken en u geliefd maken bij anderen.