Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Racisme

Racisme

Wat is de oorsprong van de menselijke rassen?

Hierna gaf Adam zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder moest worden van een ieder die leeft. — Genesis 3:20.

WAT DESKUNDIGEN ZEGGEN

De Unesco heeft verklaard dat „alle mensen tot één soort behoren en van gemeenschappelijke voorouders afstammen” (Verklaring inzake Rassen en Rassendiscriminatie, 1978).

WAT DE BIJBEL ZEGT

God schiep twee mensen, Adam en Eva, en zei tegen ze: „Weest vruchtbaar en wordt tot velen en vult de aarde en onderwerpt haar” (Genesis 1:28). Zo werden Adam en Eva de vader en moeder van de hele mensheid. Later kwam het grootste deel van de mensen die toen leefden om bij de zondvloed. Maar acht mensen overleefden het: Noach en zijn vrouw en hun drie zoons en hun vrouwen. De Bijbel leert dat wij allemaal van Noachs zoons afstammen (Genesis 9:18, 19).

 Is het ene ras superieur aan het andere?

God heeft uit één mens elke natie van mensen gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen. — Handelingen 17:26.

WAT SOMMIGEN HEBBEN GEZEGD

In de twintigste eeuw waren er verschillende groeperingen met racistische ideeën. De nazi’s beweerden bijvoorbeeld dat er een biologische basis was voor hun ideeën over raciale superioriteit. Maar de eerder genoemde Unesco-verklaring sprak over „de essentiële eenheid van het menselijk ras en de daaruit volgende fundamentele gelijkheid van alle mensen en alle volken”.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In Handelingen 10:34, 35 staat dat „God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem”. Daarom kan niemand met recht zeggen dat het ene ras superieur is aan het andere.

Jezus stelde de norm voor christenen vast toen hij tegen zijn volgelingen zei: „U bent allemaal broeders van elkaar” (Mattheüs 23:8, Groot Nieuws Bijbel). Hij bad dat zijn volgelingen „volkomen één” zouden worden gemaakt, dat er geen verdeeldheid onder ze zou zijn (Johannes 17:20-23; 1 Korinthiërs 1:10).

Komt er ooit een eind aan racisme?

Het moet geschieden in het laatst der dagen dat de berg van het huis van Jehovah stevig bevestigd zal worden, en daarheen moeten alle natiën stromen. — Jesaja 2:2.

WAT VELEN DENKEN

Door de aanhoudende raciale spanningen vragen mensen in veel landen zich af of de maatschappij wel vooruitgang geboekt heeft in de strijd tegen racisme. Sommigen denken dat er nooit raciale gelijkheid zal zijn.

WAT DE BIJBEL ZEGT

God zal rassenhaat niet altijd blijven tolereren. Onder zijn Koninkrijk zullen mannen en vrouwen „uit alle natiën en stammen en volken en talen” hem in eenheid dienen en echte liefde voor hun medemensen hebben (Openbaring 7:9). Gods Koninkrijk is niet een vaag gevoel in iemands hart. Het is een regering die echt iets op aarde zal veranderen: er zullen geen raciale barrières tussen mensen meer zijn, precies zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. *

^ ¶15 Zie voor meer informatie hfst. 3 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.