Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | HEEFT HET NOG ZIN?

Omdat er hulp is

Omdat er hulp is

„Terwijl gij al uw bezorgdheid op hem [God] werpt, want hij zorgt voor u.” — 1 PETRUS 5:7.

Als u denkt dat er niets aan uw omstandigheden te doen is, kan de dood aantrekkelijker lijken dan het leven. Maar bekijk eens welke hulp er te krijgen is.

Gebed. Bidden is niet een soort emotionele uitlaatklep of een laatste redmiddel. Het is echte communicatie met God, die veel om u geeft. Hij wil graag dat u hem over uw problemen vertelt. De Bijbel zegt daarover: „Werp uw last op Jehovah, en hijzelf zal u schragen” (Psalm 55:22).

Waarom begint u vandaag niet met bidden? Gebruik Gods naam, Jehovah, en vertel hem uw diepste gevoelens (Psalm 62:8). Hij wil dat u hem als een vriend gaat zien (Jesaja 55:6; Jakobus 2:23). Het gebed is een communicatiemiddel dat altijd en overal tot uw beschikking staat.

De Amerikaanse Stichting ter Preventie van Zelfmoord zegt dat „onderzoeken hebben uitgewezen dat de overgrote meerderheid van degenen die zelfmoord plegen (90 procent of meer) op het moment van hun dood psychische problemen had. Vaak was de aandoening niet onderkend of niet gediagnosticeerd, of had de patiënt geen toereikende behandeling ontvangen”

Mensen die om u geven. Uw leven heeft waarde voor anderen. Denk bijvoorbeeld aan familieleden of vrienden die misschien al hebben laten merken dat ze zich zorgen om u maken. Maar het kunnen ook personen zijn die u nog nooit hebt ontmoet, zoals Jehovah’s Getuigen. Tijdens hun evangelisatiewerk komen ze soms mensen tegen die wanhopig zijn of die zelfs overwegen een eind aan hun leven te maken. Dankzij dit werk kunnen ze zulke mensen vaak helpen. Net als Jezus geven Jehovah’s Getuigen om hun medemensen. Ze geven ook om u (Johannes 13:35).

Professionele hulp. Gedachten aan zelfmoord wijzen vaak op een stemmingsstoornis, zoals een depressie. Net zoals een lichamelijke aandoening geen schande is, hoeft u zich ook niet te schamen voor een emotionele aandoening. Depressiviteit is zelfs „de verkoudheid van de geest” genoemd: zo’n beetje iedereen kan het krijgen en er is iets aan te doen. *

OM OVER NA TE DENKEN: Het is vaak niet mogelijk om zelf uit een diepe depressie te komen. Maar als u hulp zoekt, is het mogelijk er iets aan te doen.

WAT U NU AL KUNT DOEN: Ga naar een erkende arts die gespecialiseerd is in stemmingsstoornissen, zoals depressiviteit.

^ ¶8 Als zelfmoordgedachten heel sterk zijn of lang aanhouden, is het goed een zelfmoordpreventielijn te bellen of naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg te gaan. De mensen die daar werken, zijn opgeleid om hulp te bieden.