Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Geld

Geld

Is geld de wortel van alle kwaad?

De liefde voor geld is een wortel van allerlei schadelijke dingen. — 1 Timotheüs 6:10.

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

Geld is de wortel van alle kwaad.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„De liefde voor geld” — niet het geld zelf — veroorzaakt „schadelijke dingen”. In de Bijbel wees de rijke koning Salomo op drie schadelijke dingen waar mensen met liefde voor geld vaak mee te maken krijgen. Zorgen: „De overvloed die de rijke toebehoort, staat hem niet toe te slapen” (Prediker 5:12). Ontevredenheid: „Wie uit is op geld heeft nooit genoeg en wie uit is op rijkdom wil altijd meer” (Prediker 5:9 [10], Willibrordvertaling). Verleiding om de wet te overtreden: „Hij die zich haast om rijkdom te verwerven, zal niet onschuldig blijven” (Spreuken 28:20).

 Welk nut heeft geld?

Geld is tot bescherming. — Prediker 7:12.

WAT SOMMIGE MENSEN ZEGGEN

Geld maakt gelukkig en biedt zekerheid.

WAT DE BIJBEL ZEGT

„De bedrieglijke kracht van de rijkdom” geeft mensen het idee dat je met geld geluk en zekerheid kunt kopen (Markus 4:19). Maar we kunnen niet zonder geld (Prediker 10:19). Met geld kan iemand bijvoorbeeld de dingen kopen die nodig zijn om te blijven leven, zoals eten en medicijnen (2 Thessalonicenzen 3:12).

Geld is ook een hulp om voor je gezin te zorgen. De Bijbel zegt zelfs: „Indien iemand niet voor de zijnen zorgt, en in het bijzonder voor hen die leden van zijn huisgezin zijn, dan heeft hij het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige” (1 Timotheüs 5:8).

Hoe kan geld verstandig worden gebruikt?

Ga er eerst voor zitten om de kosten te berekenen. — Lukas 14:28.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Gebruik geld op een manier die God goedkeurt (Lukas 16:9). Het is belangrijk om geld verantwoord en eerlijk te gebruiken (Hebreeën 13:18). Om te voorkomen dat je boven je stand leeft, moet je leven „vrij zijn van de liefde voor geld” (Hebreeën 13:5).

Hoewel de Bijbel lenen op zich niet veroordeelt, wordt er wel in gewaarschuwd: „Wie leent, is een knecht van de man die uitleent” (Spreuken 22:7). Vermijd impulsaankopen, want „haast leidt tot gebrek” (Spreuken 21:5, Groot Nieuws Bijbel). In plaats daarvan is het beter om wat geld opzij te leggen en te sparen voor wat je belangrijk vindt (1 Korinthiërs 16:2).

De Bijbel moedigt aan om vrijgevig te zijn (Lukas 6:38). Mensen die Gods goedkeuring willen, hebben een goede reden om gul te zijn, want „God heeft een blijmoedige gever lief” (2 Korinthiërs 9:7). „Vergeet bovendien niet goed te doen en anderen met u te laten delen, want zulke slachtoffers zijn God welgevallig” (Hebreeën 13:16).