Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Jezus

Jezus

Is Jezus God?

„Geen mens heeft ooit God gezien.” — Johannes 1:18.

WAT MENSEN ZEGGEN

Heel wat mensen geloven niet dat Jezus God is. Toch wijzen anderen op Bijbelteksten waaruit volgens hen blijkt dat Jezus gelijk is aan God.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In de Bijbel wordt niet gezegd dat Jezus de almachtige God is of dat hij gelijk is aan God. Er wordt duidelijk in geleerd dat Jezus lager is dan God. In de Bijbel staan Jezus’ eigen woorden: „De Vader is groter dan ik” (Johannes 14:28). Ook wordt erin gezegd: „Geen mens heeft ooit God gezien” (Johannes 1:18). Jezus kan niet God zijn omdat veel mensen Jezus wel hebben gezien.

Jezus’ eerste volgelingen beweerden niet dat hij God was. Zo zei de evangelieschrijver Johannes over de dingen die hij opgeschreven had: „Deze zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God” (Johannes 20:31). *

 Wanneer werd Jezus geboren?

„Er waren (...) herders, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden.” — Lukas 2:8.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen vieren Kerstmis op 25 december, de dag waarop Jezus volgens sommigen geboren is. Anderen herdenken de geboorte van Jezus begin januari.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel noemt niet de datum waarop Jezus geboren werd. Maar er wordt wel in gezegd dat er tijdens Jezus’ geboorte ’herders waren, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden’ (Lukas 2:8). Het is heel onwaarschijnlijk dat die herders hun kudden in december en januari buiten lieten. Waarom?

In de streek waar Jezus geboren werd, zijn december en januari de koudste maanden van het jaar. De Bijbel zegt over die periode dat mensen „rilden (...) wegens de hevige regenbuien” (Ezra 10:9, 13, Groot Nieuws Bijbel; Jeremia 36:22). Die maanden waren voor herders dus geen goede tijd om met hun kudden ’buitenshuis te verblijven’.

Is Jezus na zijn dood echt weer tot leven gekomen?

„God heeft hem [Jezus] uit de doden opgewekt.” — Handelingen 3:15.

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel mensen geloven dat niemand — ook Jezus niet — na de dood weer tot leven zou kunnen komen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Jezus leerde zijn volgelingen dat hij „veel zou moeten lijden (...) en dat hij gedood en op de derde dag opgewekt zou worden” (Mattheüs 16:21). De Bijbel vertelt dat Jezus na zijn dood en opstanding aan meer dan vijfhonderd mensen verscheen (1 Korinthiërs 15:6). Die ooggetuigen waren er vast van overtuigd dat hij uit de dood was opgestaan. Ze waren zelfs bereid om voor die overtuiging hun leven te geven! — Handelingen 7:51-60; 12:1, 2.

WAAROM HET IETS UITMAAKT

De Bijbel leert dat het door Jezus’ dood en opstanding voor alle mensen mogelijk is geworden om in het paradijs op aarde te leven dat de Bijbel belooft (Psalm 37:11, 29; Openbaring 21:3, 4). We hebben dus het vooruitzicht om in dat paradijs een eindeloos, gelukkig leven te leiden dankzij de liefde van Jezus en zijn Vader, de almachtige God, Jehovah (Johannes 3:16; Romeinen 6:23).

^ ¶7 De Bijbel leert niet dat God een letterlijke vrouw heeft met wie hij kinderen heeft gekregen. Jezus wordt „de Zoon van God” genoemd omdat hij rechtstreeks door God werd geschapen met dezelfde eigenschappen als zijn Vader.