Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Seks voor het huwelijk

Seks voor het huwelijk

Is seks voor het huwelijk verkeerd?

„Want dit wil God: (...) dat gij u onthoudt van hoererij.” — 1 Thessalonicenzen 4:3.

WAT MENSEN ZEGGEN

In veel culturen worden vrijwillige seksuele contacten tussen ongetrouwde meerderjarige personen geaccepteerd. En in sommige landen worden bepaalde vormen van seksuele intimiteit tussen tieners acceptabel gevonden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het woord „hoererij” dat in de Bijbel wordt gebruikt, slaat op verschillende vormen van seksuele activiteit buiten het huwelijk. Jehovah, God, verwacht van zijn aanbidders dat ze zich ’onthouden van hoererij’ (1 Thessalonicenzen 4:3). Hoererij wordt vermeld in een opsomming van ernstige zonden, zoals overspel, spiritisme, dronkenschap, afgoderij, moord en diefstal (1 Korinthiërs 6:9, 10; Openbaring 21:8).

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Eén reden is dat de Bijbel waarschuwt dat ’God hoereerders zal oordelen’ (Hebreeën 13:4). Nog belangrijker is dat als we ons aan zijn morele wetten houden, we laten zien dat we liefde voor God hebben (1 Johannes 5:3). En personen die zich eraan houden, worden door hem gezegend (Jesaja 48:18).

 Zijn alle vormen van seksuele intimiteit tussen ongetrouwde personen immoreel?

„Laat hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht onder u zelfs niet ter sprake komen.” — Efeziërs 5:3.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommigen vinden dat, zolang er geen sprake is van geslachtsgemeenschap, er niks mis is met seksuele intimiteit tussen ongetrouwde personen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Als het om immorele seksuele handelingen gaat, heeft de Bijbel het niet alleen over hoererij maar ook over seksuele „onreinheid” en „losbandigheid” (2 Korinthiërs 12:21). Het is dus duidelijk dat er verschillende vormen van seksuele intimiteit buiten het huwelijk zijn die God veroordeelt, zelfs wanneer er geen geslachtsgemeenschap plaatsvindt.

De Bijbel laat duidelijk uitkomen dat seksuele intimiteit alleen mag plaatsvinden tussen een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De Bijbel veroordeelt ook „hebzuchtige seksuele begeerte” (1 Thessalonicenzen 4:5). Wat houdt dat in? Neem het volgende voorbeeld: Een ongetrouwd stel heeft zich misschien vast voorgenomen om geen gemeenschap met elkaar te hebben. Maar er vinden wel andere vormen van seksuele intimiteit tussen hen plaats. Hierdoor laten ze zien dat ze naar iets verlangen waar ze geen recht op hebben en maken ze zich schuldig aan de „hebzuchtige seksuele begeerte” die door de Bijbel veroordeeld wordt (Efeziërs 5:3-5).

Hoe kan seksuele immoraliteit vermeden worden?

„Ontvliedt de hoererij.” — 1 Korinthiërs 6:18.

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Volgens de Bijbel lopen personen die seks voor het huwelijk hebben, het gevaar hun vriendschap met God te verliezen (Kolossenzen 3:5, 6).

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel geeft de raad: „Ontvliedt de hoererij” (1 Korinthiërs 6:18). Dat betekent dat iemand zo ver mogelijk uit de buurt moet blijven van alles wat hem of haar tot seksuele immoraliteit zou kunnen verleiden (Spreuken 22:3). Om moreel rein te blijven is het bijvoorbeeld heel belangrijk geen vrienden te kiezen die Gods morele principes negeren. De Bijbel zegt: „Hij die met wijzen wandelt, zal wijs worden, maar wie zich met de verstandelozen inlaat, zal het slecht vergaan” (Spreuken 13:20).

Ook als we onze geest vullen met immorele ideeën, kan dat tot seksueel wangedrag leiden (Romeinen 8:5, 6). Het is dus verstandig om muziek, films, boeken, tijdschriften en dergelijke te vermijden waarin seksuele activiteiten op een ongepaste manier worden afgebeeld of waarin seksueel gedrag dat God afkeurt wordt gepromoot (Psalm 101:3).