Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Alcohol

Alcohol

Is het verkeerd om alcohol te drinken?

„Wijn maakt hem vrolijk, olijfolie doet zijn huid glanzen, brood geeft hem kracht.” — Psalm 104:15, „Groot Nieuws Bijbel”.

WAT MENSEN ZEGGEN

In veel gezinnen is het gebruikelijk om bij de maaltijd alcohol te drinken. In andere gezinnen wordt het drinken van alcohol sterk afgekeurd. Vanwaar die verschillende opvattingen? Mensen worden beïnvloed door factoren als cultuur, gezondheid en religie.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel veroordeelt dronkenschap en zwaar drinken, maar niet een matig gebruik van alcohol (1 Korinthiërs 6:9, 10). Al sinds de oudheid drinken aanbidders van God wijn, een drank die meer dan tweehonderd keer in de Bijbel genoemd wordt (Genesis 27:25). „Eet uw voedsel met verheuging en drink uw wijn met een vrolijk hart”, zegt Prediker 9:7. Omdat wijn mensen vrolijk maakt, werd het vaak gedronken op feesten, zoals bruiloften. Op zo’n feest deed Jezus Christus zijn eerste wonder: hij veranderde water in „voortreffelijke wijn” (Johannes 2:1-11). Wijn werd ook gebruikt als geneesmiddel (Lukas 10:34; 1 Timotheüs 5:23).

 Zegt de Bijbel hoeveel we mogen drinken?

[Wees niet] verslaafd aan veel wijn.” — Titus 2:3.

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Elk jaar hebben heel wat gezinnen te lijden onder het alcoholmisbruik van een of beide ouders. Zwaar drinken leidt tot veel valpartijen en andere ongelukken, zoals verkeersongevallen. En op de lange termijn kan alcoholmisbruik de hersenen, het hart, de lever en de maag aantasten.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Matigheid in eten en drinken is volgens de Bijbel een basisvereiste (Spreuken 23:20; 1 Timotheüs 3:2, 3, 8). God keurt een gebrek aan zelfbeheersing af. De Bijbel zegt: „Wijn is een spotter, bedwelmende drank is onstuimig, en iedereen die daardoor afdwaalt, is niet wijs” (Spreuken 20:1).

Eén manier waarop alcohol ertoe kan leiden dat een onverstandig persoon afdwaalt, is doordat zijn morele normen worden ondermijnd. Hosea 4:11 zegt: „Wijn en zoete wijn zijn het die de goede beweegreden wegnemen.” John * moest dat door schade en schande leren. Na een ruzie met zijn vrouw ging hij naar een hotel, dronk te veel en pleegde overspel. Later had hij hier heel veel spijt van, en hij nam zich voor dit nooit meer te doen. Alcoholmisbruik kan ernstige gevolgen hebben voor iemands lichaam, moraal en band met God. De Bijbel zegt zelfs dat dronkaards geen eeuwig leven zullen krijgen (1 Korinthiërs 6:9, 10).

Wanneer is drinken ongepast?

„Een verstandig man ziet het gevaar en brengt zich in veiligheid; een onnadenkend mens gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.” — Spreuken 22:3, „GNB”.

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

„Alcohol is een krachtig middel”, zegt de World Book Encyclopedia. Zelfs een matig gebruik van alcohol kan in bepaalde situaties of op sommige momenten niet verstandig zijn.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Mensen gaan vaak ’het gevaar tegemoet’ doordat ze op het verkeerde moment drinken. „Voor alles is er een vastgestelde tijd”, zegt de Bijbel, dus ook om alcohol te laten staan (Prediker 3:1). Het kan zijn dat iemand nog niet de wettelijke leeftijd heeft om alcohol te drinken, van een alcoholverslaving af probeert te komen of medicatie gebruikt die niet goed met alcohol samengaat. En voor veel mensen is de „vastgestelde tijd” om alcohol te laten staan vóór of tijdens hun werk, vooral als ze gevaarlijke machines bedienen. Verstandige mensen zien hun leven en hun gezondheid als een kostbaar geschenk van God (Psalm 36:9). We laten zien dat we dit geschenk waarderen als we onze kijk op alcohol in overeenstemming brengen met Bijbelse principes.

^ par. 11 De naam is veranderd.