Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Bescherm u tegen criminaliteit!

Bescherm u tegen criminaliteit!

„Normaal lopen mijn vrienden als het donker is met me mee naar huis. Maar op een avond was ik zo moe dat ik besloot een taxi te bellen.

De chauffeur bracht me niet naar huis, maar reed naar een verlaten veld. Daar probeerde hij me te verkrachten. Ik schreeuwde zo hard als ik kon, en dat schrok hem af. Toen hij opnieuw op me afkwam, schreeuwde ik weer en rende ik weg.

Vroeger dacht ik vaak: hoe kan schreeuwen nu helpen? Maar nu weet ik dat het werkt!” — KARIN. *

IN VEEL landen ligt criminaliteit altijd op de loer. Een rechter zei bijvoorbeeld eens over de situatie in zijn land: „Helaas is het tegenwoordig niet de vraag óf u het slachtoffer wordt, maar wanneer.” In andere landen is misschien niet zo veel criminaliteit. Toch is het onverstandig te makkelijk te worden, want dat kan u kwetsbaar maken.

Of er bij u in de buurt nu veel of weinig criminaliteit is, u kunt iets doen om uzelf en uw dierbaren te beschermen. Een praktische stap is het Bijbelse principe op te volgen: „Een verstandig man ziet het gevaar en brengt zich in veiligheid; een onnadenkend mens gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten” (Spreuken 22:3, Groot Nieuws Bijbel). Vaak adviseert de politie om voorzorgsmaatregelen te nemen; voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Lichamelijk letsel en materiële verliezen zijn niet de enige gevolgen van criminaliteit. Veel slachtoffers hebben ook te maken met blijvende psychische en emotionele schade. Het is dus heel belangrijk dat we al het mogelijke doen om onze veiligheid te vergroten. Kijk daarom eens wat u kunt doen om u te beschermen tegen vier vormen van criminaliteit: beroving, seksueel geweld, cybercriminaliteit en identiteitsdiefstal.

 BEROVING

Wat is het? Beroving is diefstal met geweld of onder bedreiging van geweld.

Wat doet het met mensen? Na een reeks gewapende overvallen in Groot-Brittannië zei een openbare aanklager dat hoewel de slachtoffers geen lichamelijke schade hadden opgelopen, ze allemaal psychische problemen hadden: „Veel van hen zeggen dat ze nog steeds bang zijn en slecht slapen. Ook zeggen ze vrijwel allemaal dat hun dagelijkse leven ernstig wordt beïnvloed door wat ze hebben meegemaakt.”

Wat kunt u doen?

De gelegenheid maakt de dief; houd uw omgeving in de gaten

 • Wees alert. De gelegenheid maakt de dief. Dieven azen op nietsvermoedende mensen. Let dus op mensen die op u letten, houd uw omgeving in de gaten en laat uw gezonde verstand en inschattingsvermogen niet aantasten door drank of drugs. „Als iemand alcohol of drugs gebruikt is het moeilijker om helder te denken en potentieel gevaarlijke situaties te herkennen”, zegt een gezondheidsencyclopedie.

 • Bescherm uw bezittingen. Sluit uw auto af en zet uw fiets op slot. Laat deuren en ramen van uw huis niet achteloos openstaan. Laat nooit een vreemde binnen. Houd waardevolle spullen uit het zicht; loop er niet mee te koop. „Wijsheid is bij de bescheidenen”, zegt Spreuken 11:2. Dieven, ook kinderen, kiezen vaak mensen als doelwit die pronken met dure juwelen en elektronica.

 • Vraag advies. „De weg van de dwaas is recht in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs” (Spreuken 12:15). Als u op reis bent, volg dan de adviezen op van de plaatselijke bevolking en de overheid. Zij weten welke plekken u beter kunt mijden en kunnen u vertellen hoe u uzelf en uw bezittingen kunt beschermen.

SEKSUEEL GEWELD

Wat is het? Onder de term seksueel geweld vallen niet alleen verkrachting maar ook andere seksuele handelingen waarbij sprake is van bedreiging, geweld of intimidatie.

Wat doet het met mensen? Een vrouw die verkracht werd, vertelt: „Helaas is het niet alleen op het moment zelf verschrikkelijk; het blijft je daarna nog lang achtervolgen en verandert je kijk op het leven. Ook het leven van je dierbaren verandert erdoor.” Natuurlijk kan het slachtoffer niet verantwoordelijk worden gehouden voor het seksuele geweld. De schuld ligt bij de dader.

Wat kunt u doen?

 • Luister naar uw gevoel. „Als u bij een plek of een persoon een onprettig of ongemakkelijk gevoel krijgt, ga dan weg”, adviseert de politie in North Carolina (VS). „Laat u niet overhalen ergens te blijven als dat tegen uw gevoel in gaat.”

 • Straal zelfvertrouwen uit. Plegers van seksueel geweld azen op nietsvermoedende en kwetsbare mensen. Loop dus zelfverzekerd en blijf alert.

 • Reageer snel. Schreeuw (Deuteronomium 22:25-27). Probeer te ontsnappen. Of probeer terug te vechten; dat verwacht de  aanvaller meestal niet. Ren als het kan naar een veilige plek en bel de politie. *

CYBERCRIMINALITEIT

Wat is het? Cybercriminaliteit slaat op criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van internet. Hierbij kan het gaan om belasting- en uitkeringsfraude, creditcardfraude of het niet leveren van bestelde goederen. Het omvat ook scams (oplichtingstrucs), zoals frauduleuze investeringen en onlineveilingen.

Wat doet het met mensen? Cybercriminaliteit kost de slachtoffers, en de samenleving als geheel, honderden miljarden. Een voorbeeld: Sandra kreeg een e-mail waarin haar werd gevraagd haar bankgegevens te updaten. Ze ging ervan uit dat de e-mail van haar bank kwam, maar een paar minuten nadat ze haar persoonlijke informatie had opgegeven, zag ze tot haar grote schrik dat er vierduizend dollar naar een buitenlandse rekening was overgemaakt. Ze was opgelicht!

Wat kunt u doen?

 • Wees op uw hoede! Laat u niet voor de gek houden door websites die er professioneel uitzien. Erkende financiële instellingen zullen u nooit vragen om vertrouwelijke informatie te e-mailen. Controleer voordat u via internet iets koopt of investeert de reputatie van het bedrijf. Spreuken 14:15 zegt: „Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap” (De Nieuwe Bijbelvertaling). En kijk uit met bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Als er problemen ontstaan, kan het lastiger zijn ze op te lossen.

 • Doe onderzoek naar een bedrijf en de leveringsvoorwaarden ervan. Vraag u af: Wat is het bezoekadres van het bedrijf? Klopt het telefoonnummer? Zijn er bij mijn aankoop verborgen kosten betrokken? Wanneer zal mijn bestelling worden geleverd? Kan ik het artikel terugsturen en dan mijn geld terugkrijgen?

 • Wees achterdochtig als een aanbod te mooi lijkt om waar te zijn. Mensen die hebzuchtig zijn en mensen die snel geld willen verdienen, zijn het belangrijkste doelwit van internetcriminelen. Het lokaas kan veel geld voor weinig werk zijn, een lening of creditcard terwijl u daar niet voor in aanmerking komt, of hoge winsten op investeringen met een ’laag’ risico. „Neem de tijd om na te gaan of een investeringsaanbod legitiem is”, zegt de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC. „Hoe hoger de beloofde winst, hoe hoger het risico. Laat u niet overhalen een verplichting aan te gaan voordat u zeker weet dat de investering legaal is.”

IDENTITEITSDIEFSTAL

Wat is het? Identiteitsdiefstal is het illegaal verkrijgen van andermans identiteit om fraude of andere strafbare feiten te plegen.

Wat doet het met mensen? Dieven kunnen met uw identiteit een creditcard aanvragen, een lening afsluiten, of een nieuwe rekening openen. Vervolgens maken ze schulden op uw naam! Zelfs als uw schulden uiteindelijk kwijtgescholden worden, kan uw financiële reputatie jarenlang aangetast blijven. „Een kredietscore van nul beïnvloedt alles — het is zelfs erger dan dat er geld van je wordt gestolen”, zegt een slachtoffer.

Wat kunt u doen?

 • Bescherm gevoelige informatie. Als u online bankiert of winkelt, verander dan regelmatig uw wachtwoorden, vooral als u een openbare computer hebt gebruikt. En wees, zoals al is gezegd, heel voorzichtig met e-mails waarin om gevoelige persoonlijke informatie wordt gevraagd.

   Identiteitsdieven gebruiken niet alleen computers. Ze proberen op alle mogelijke manieren aan belangrijke documenten te komen, zoals bankafschriften, creditcards en papieren met uw burgerservicenummer. Bewaar dat soort dingen dus op een veilige plek, en versnipper alle gevoelige documenten voordat u ze weggooit. En als u vermoedt dat u een document hebt verloren of dat het is gestolen, meld dat dan meteen.

 • Houd uw rekeningen in de gaten. „Oplettendheid is een doeltreffend wapen tegen (...) identiteitsfraude”, zegt de FTC. „Het is heel belangrijk dat mogelijke identiteitsfraude vroeg wordt ontdekt.” Controleer dus regelmatig uw rekeningoverzichten en let op ongewone transacties.

In onze wereld is natuurlijk niets zeker. Ook personen die heel voorzichtig zijn, worden soms het slachtoffer van criminaliteit. Maar het is altijd in ons voordeel als we ons laten leiden door de wijze adviezen in de Bijbel. „Verlaat haar [de wijsheid] niet, en ze zal u behoeden. Heb haar lief, en ze zal u beveiligen” (Spreuken 4:6). De Bijbel belooft zelfs dat criminaliteit eens tot het verleden zal behoren.

Binnenkort geen criminaliteit meer

Waarom kunnen we er zeker van zijn dat God criminaliteit zal aanpakken? Kijk eens naar het volgende:

 • God wil een eind maken aan criminaliteit. „Ik, Jehovah, heb gerechtigheid lief; ik haat roof met onrechtvaardigheid” (Jesaja 61:8).

 • Hij heeft de macht om een eind te maken aan criminaliteit. „Hij is verheven in kracht, en gerechtigheid en overvloed van rechtvaardigheid zal hij niet geringachten” (Job 37:23).

 • Hij belooft de slechte mensen te vernietigen en de goede mensen te beschermen. „De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden.” „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:9, 29).

 • Hij belooft mensen die hem trouw zijn een vredige nieuwe wereld. „De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:11).

Spreken deze Bijbelteksten u aan? Neem dan de tijd om de Bijbel te onderzoeken en meer te weten te komen over wat God voor de mensheid gaat doen. Geen enkel ander boek bevat zo veel praktische wijsheid. En geen enkel ander boek geeft ons een betrouwbare hoop op een wereld zonder criminaliteit. *

God belooft een vredige nieuwe wereld zonder criminaliteit

^ par. 5 De namen zijn veranderd.

^ par. 22 De meeste slachtoffers van seksueel geweld kennen hun aanvaller. Zie voor meer informatie hfst. 32, „Hoe bescherm ik mezelf tegen mensen met verkeerde bedoelingen?”, op blz. 228 van het boek Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 1. Dit boek is ook online beschikbaar op www.jw.org/nl.

^ par. 44 Zie voor meer informatie over belangrijke Bijbelse leringen het boek Wat leert de bijbel echt? Vraag Jehovah’s Getuigen om een gratis exemplaar of lees het online op www.jw.org/nl.