Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 INTERVIEW | BRETT SCHENCK

’Ik ben ervan overtuigd dat het leven door God ontworpen is’

’Ik ben ervan overtuigd dat het leven door God ontworpen is’

Brett Schenck is een gepensioneerde milieuwetenschapper in de VS. Zijn onderzoek richtte zich op de onderlinge afhankelijkheid van planten, dieren en het milieu. Waarom gelooft hij in een Schepper? Ontwaakt! stelde hem vragen over zijn vakgebied en zijn geloof.

Wat is uw achtergrond?

Mijn vader was werktuigbouwkundige. Hij praatte vaak enthousiast over natuurwetenschappen. Als kind was ik gefascineerd door de planten en dieren in de beekjes en poelen rond ons huis in New Paris (Ohio, VS). Dus toen ik naar de Purdue-universiteit ging, koos ik de studierichting ecologie.

Was u geïnteresseerd in religie?

Ja. Wij waren thuis luthers, en mijn vader moedigde me aan om me in dit geloof te verdiepen. Ik maakte een studie van Koinè (het algemene Grieks), een van de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk is geschreven. Daardoor kreeg ik diep respect voor de Bijbel.

Wat vond u van de evolutietheorie?

Mijn kerk had de theorie aangenomen, mijn collega’s geloofden erin, dus twijfelde ik er niet aan. Maar ik geloofde ook in God. Ergens dacht ik dat die twee ideeën wel verenigbaar waren. Ik had respect voor de Bijbel maar geloofde niet dat het een boek van God was.

Waardoor ging u anders over de Bijbel denken?

Er kwamen twee Getuigen van Jehovah bij ons aan de deur, Steve en Sandy. Ze lieten mij en mijn vrouw, Debbie, zien dat hoewel de Bijbel geen wetenschappelijk leerboek is, de inhoud ervan wel klopt met de wetenschap. De Bijbel zegt bijvoorbeeld over God: „Er is er Een die woont boven het rond der aarde” (Jesaja 40:22). En ook: „Hij (...) hangt de aarde op aan niets” (Job 26:7). Ik gebruikte in die tijd satellietfoto’s bij mijn ecologiestudie, dus die Bijbelteksten maakten indruk op me. Ze waren geschreven lang voordat iemand foto’s had gemaakt van „het  rond der aarde” dat „aan niets” hangt. Mijn vrouw en ik kregen Bijbelles van Steve en Sandy en ik leerde dat de Bijbel niet alleen profetieën bevat die zijn uitgekomen, maar ook adviezen die werken en antwoorden die bevredigend zijn. Geleidelijk raakte ik ervan overtuigd dat dit boek het Woord van God was.

Wanneer ging u anders over de oorsprong van het leven denken?

Steve liet me zien dat de Bijbel zegt: „Jehovah God ging ertoe over de mens te vormen uit stof van de aardbodem” (Genesis 2:7). De levensgeschiedenis van de eerste mens is gedocumenteerd in de Bijbel. Daardoor kwam de vraag op of dat boek wel klopte met wetenschappelijke feiten. Steve moedigde me aan dat te onderzoeken, en dat deed ik.

Wat kwam u te weten over evolutie?

Heel veel. Om één ding te noemen: de evolutietheorie probeert de oorsprong van de soorten te verklaren. Levende wezens bestaan uit efficiënte organen, zoals het hart, de longen en de ogen. En op microscopisch niveau zie je binnen in cellen schitterend ontworpen ’machines’. Waar komen die ontwerpen vandaan? Evolutionisten beweren dat de beste mechanismen automatisch worden geselecteerd omdat de levende wezens die erover beschikken, beter kunnen overleven. Maar dat denkbeeld geeft geen antwoord op de vraag waar die mechanismen vandaan komen. Ik kwam erachter dat veel wetenschappers niet geloven dat de evolutietheorie die vraag beantwoordt. Een hoogleraar zoölogie vertrouwde me toe dat hij geen van de evolutietheorieën geloofde. Maar hij kwam daar niet openlijk voor uit omdat hij bang was zijn baan te verliezen.

Wordt uw geloof versterkt door uw kennis van ecologie?

Ja, inderdaad. Bij mijn werk bestudeerde ik hoe levensvormen van elkaar afhankelijk zijn. Op aarde zijn alle levensvormen van iets anders afhankelijk. Neem bijvoorbeeld bloemen en bijen. De kleur, geur, nectar en vorm van bloemen zijn bedoeld om bijen aan te trekken en ze te bestrooien met stuifmeel. Bijen zijn gemaakt om nectar te verzamelen en het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen en die te bevruchten. Bloemen en bijen zijn duidelijk ontworpen om in elkaars behoeften te voorzien.

’Het herstellingsvermogen van het leven op aarde overtuigt me ervan dat het leven door God ontworpen is’

In een ecosysteem zien we onderlinge afhankelijkheid op uitgebreide schaal. Een ecosysteem is een milieu waarin misschien wel duizenden soorten dieren, planten, bacteriën en schimmels samenleven. Alle dieren zijn voor voedsel en zuurstof van planten afhankelijk, en de meeste bloeiende planten zijn van dieren afhankelijk. Hoewel ecosystemen bijzonder complex zijn en de organismen erin kwetsbaar, kunnen ze duizenden jaren blijven bestaan. Zelfs als een complex ecosysteem schade oploopt door vervuiling, komt het als de bron van de vervuiling eenmaal verdwenen is al gauw weer tot ontwikkeling. Als ik nadenk over het herstellingsvermogen van het leven op aarde ben ik ervan overtuigd dat het leven door God ontworpen is.

Waarom bent u een Getuige geworden?

Ik maakte me grote zorgen over de manier waarop de maatschappij het milieu ruïneert. Ecosystemen kunnen zich dan wel herstellen, ze zijn niet onverwoestbaar. Ik leerde van Jehovah’s Getuigen dat God volgens de Bijbel de mensen zal vernietigen die de aarde vernietigen (Openbaring 11:18). Dat maakte grote indruk op me. Terwijl ik de Bijbel verder bestudeerde, ging ik beseffen dat de hoop die de Bijbel geeft, betrouwbaar is.

Ik vind het fijn met anderen over mijn geloof te praten, en ik heb verschillende wetenschappers Bijbelles gegeven. Op mijn 55ste ben ik met vervroegd pensioen gegaan zodat ik meer tijd heb om mensen te vertellen over de Schepper van het leven en wat hij met onze prachtige planeet van plan is.