Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Pornografie

Pornografie

Veroordeelt de Bijbel pornografie?

’Een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd.’ — Mattheüs 5:28.

WAAROM HET IETS UITMAAKT

Tegenwoordig is pornografie populairder en toegankelijker dan ooit. Als u Gods goedkeuring wilt hebben en gelukkig wilt zijn, is het belangrijk te weten hoe hij erover denkt.

WAT DE BIJBEL ZEGT

In de Bijbel wordt pornografie niet specifiek genoemd. Toch gaat het kijken ernaar lijnrecht in tegen veel Bijbelse principes.

De Bijbel zegt bijvoorbeeld nadrukkelijk dat als een getrouwde man „naar een vrouw blijft kijken” met wie hij niet getrouwd is en het verlangen voedt om seks met haar te hebben, dit tot overspel kan leiden. Het principe achter deze uitspraak geldt voor iedereen — gehuwd of ongehuwd — die naar pornografische beelden „blijft kijken” met een verlangen naar immorele seks. Dat is iets wat God duidelijk weerzinwekkend vindt.

 Is pornografie ook verkeerd als het niet tot immorele seks leidt?

’Doodt daarom uw lichaamsleden ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte, schadelijke verlangens en begerigheid.’ — Kolossenzen 3:5.

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommige wetenschappers betwijfelen of er een duidelijk verband is tussen pornografie en seksueel aanstootgevend gedrag. Is alleen kijken naar porno dan verkeerd?

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel zegt dat dubbelzinnig en schunnig gepraat onaanvaardbaar en immoreel is (Efeziërs 5:3, 4). Is pornografie dan minder verwerpelijk? Tegenwoordig bevat pornografie vaak echte beelden van overspel, homoseksualiteit en andere vormen van seks buiten het huwelijk. Het wellustig kijken naar zulke immorele daden is voor God uiteraard nog veel weerzinwekkender dan schunnig gepraat.

Hoe groot is de kans dat mensen fantasieën in praktijk gaan brengen die door pornografie zijn gevoed? Wetenschappers zijn het daar nog steeds niet over eens. Maar de Bijbel ondersteunt duidelijk de gedachte dat alleen al het kijken naar porno in geestelijk opzicht destructief is en dat God het walgelijk vindt. Gods Woord geeft de dringende raad: „Doodt daarom uw lichaamsleden (...) ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte” (Kolossenzen 3:5). Iemand die naar porno kijkt, doet precies het tegenovergestelde: in plaats van die verlangens te doden, voedt hij ze en wakkert hij ze aan.

Wat kan een hulp zijn om niet naar porno te kijken?

’Zoekt het goede, en niet het kwade. Haat het kwade en hebt het goede lief.’ — Amos 5:14, 15.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel heeft het over losbandige mensen, dronkaards en dieven die erin waren geslaagd te stoppen met hun destructieve gedrag (1 Korinthiërs 6:9-11). Door de wijsheid uit de Bijbel toe te passen, leerden ze het slechte te haten.

Het is mogelijk om pornografie te leren haten door goed na te denken over de vreselijke gevolgen ervan. Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Utah bleek dat sommigen die gewend waren om naar porno te kijken, last hadden van „depressiviteit, een sociaal isolement, verstoorde relaties” en andere droevige gevolgen. En omdat het, zoals eerder gezegd, weerzinwekkend is voor God, heeft het een nog veel schadelijker gevolg: het vervreemdt mensen van hun Schepper.

De Bijbel kan ons helpen van het goede te houden. Hoe meer we in de Bijbel lezen, hoe meer liefde we krijgen voor de morele normen erin. Die liefde zal ons helpen een krachtig standpunt in te nemen tegen pornografie en er net zo over te denken als de psalmdichter die schreef: „Ik zal mij niets voor ogen stellen wat niet deugt” (Psalm 101:3).