Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL

Het paradijs

Het paradijs

Wat is het paradijs?

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommige mensen denken dat het paradijs gewoon een verzinsel is. Andere geloven dat het een sprookjesachtige tuin is waar goede mensen eeuwig leven en leuke en zinvolle dingen doen.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het woord paradijs wordt gebruikt als aanduiding van de plek waar de eerste mens woonde, namelijk de tuin van Eden (Genesis 2:7-15). De Bijbel beschrijft die tuin als een letterlijke plaats waar het eerste mensenpaar leefde zonder gekweld te worden door ziekte en dood (Genesis 1:27, 28). Omdat ze ongehoorzaam waren aan God, werden ze uit het paradijs gezet. Toch voorspelt de Bijbel een tijd waarin mensen in een hersteld paradijs zullen leven.

WAAROM BELANGRIJK

Als God liefde is, zou het logisch zijn als hij zijn getrouwe aanbidders met leven in een paradijs zou belonen. Het zou ook logisch zijn als hij mensen zou laten weten wat ze moeten doen om zijn goedkeuring te krijgen. De Bijbel zegt dat u die goedkeuring kunt krijgen door meer over hem te leren en u aan zijn wetten te houden (Johannes 17:3; 1 Johannes 5:3).

’Jehovah God plantte een tuin in Eden, en daar plaatste hij de mens die hij gevormd had.’ — Genesis 2:8.

 Waar is het paradijs?

WAT MENSEN ZEGGEN

Sommige mensen geloven dat het paradijs in de hemel is, terwijl andere beweren dat het in de toekomst op aarde gevestigd zal worden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

Het oorspronkelijke paradijs was op aarde. Het was Gods bedoeling dat de mens er eeuwig zou wonen. De Bijbel zegt dat onze planeet gemaakt is om voor altijd te blijven bestaan (Psalm 104:5). Er wordt ook in gezegd: „Aan Jehovah behoort de hemel toe, maar de aarde heeft hij aan de mensenzonen gegeven” (Psalm 115:16).

Het hoeft ons dus niet te verbazen dat de Bijbel het heeft over de belofte van een paradijs op aarde. Daar zal God de mensheid zegenen met eeuwig leven. In het paradijs zullen vrede en harmonie zijn. Pijn en lijden zullen tot het verleden behoren. En alle mensen zullen dan volledig kunnen genieten van de natuurwonderen op aarde (Jesaja 65:21-23).

De tent van God is bij de mensen, (...) en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn.” — Openbaring 21:3, 4.

Wie zullen er in het paradijs leven?

WAT MENSEN ZEGGEN

Veel religies leren dat alleen goede mensen in het paradijs zullen leven. Maar er bestaat veel verwarring over wat ’goed’ inhoudt. Er zijn ook mensen die denken dat het genoeg is om mee te doen aan religieuze ceremonies en rituele gebeden.

WAT DE BIJBEL ZEGT

De Bijbel leert dat „de rechtvaardigen” in het paradijs zullen leven. Maar wie is volgens God rechtvaardig? Niet iemand die meedoet aan de rituelen van zijn religie terwijl hij zich niets aantrekt van Gods wil. De Bijbel zegt: „Heeft Jehovah evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen van de stem van Jehovah? Zie! Gehoorzamen is beter dan een slachtoffer” (1 Samuël 15:22). Eenvoudig gezegd: „de rechtvaardigen” die voor altijd in een paradijs op aarde zullen leven, zijn degenen die Gods geboden uit de Bijbel gehoorzamen.

WAT U KUNT DOEN

Gehoorzaamheid aan Gods geboden houdt meer in dan meedoen aan religieuze ceremonies. Door ons dagelijkse gedrag kunnen we Gods goedkeuring krijgen of juist niet. We kunnen leren zijn wil te doen door de Bijbel grondig te bestuderen. En het is niet moeilijk om zijn goedkeuring te krijgen. De Bijbel zegt dat „zijn geboden geen drukkende last” zijn (1 Johannes 5:3). God wil heel graag onze gehoorzaamheid belonen door ons in het paradijs te laten leven.

De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.” — Psalm 37:29.