Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe word je geduldiger?

Hoe word je geduldiger?

ZOALS uit de vorige artikelen blijkt, is het zo dat hoe geduldiger iemand is, hoe groter de kans is dat hij een goede gezondheid heeft, verstandige beslissingen neemt en goede vrienden heeft. Hoe kun je leren om geduldiger te zijn? Hier volgen een paar adviezen.

Kijk naar de oorzaken

Van wat voor dingen of situaties wordt u ongeduldig? Zijn er mensen die uw geduld extra op de proef stellen? Misschien uw partner, uw ouders of uw kinderen? Of wordt u ongeduldig als u onder tijdsdruk staat? Verliest u bijvoorbeeld eerder uw geduld als u op anderen moet wachten of als u te laat dreigt te komen? Vindt u het moeilijk geduldig te blijven als u moe, hongerig, slaperig of gestrest bent? Verliest u uw geduld eerder thuis of juist op het werk?

Waarom kan het nuttig zijn om naar de oorzaken te kijken? Lang geleden schreef koning Salomo: „Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft” (Spreuken 22:3, De Nieuwe Bijbelvertaling). Als u weet door welke dingen u ongeduldig wordt, kunt u daar misschien op anticiperen. In eerste instantie moet u er misschien bewust moeite voor doen, maar na verloop van tijd kan geduld een tweede natuur worden.

Vereenvoudig uw leven

Volgens professor Noreen Herzfeld, die informatica doceert aan de St. John’s-universiteit in Minnesota (VS), „kunnen mensen eigenlijk niet multitasken. De hersenen kunnen zich niet op meerdere dingen tegelijk concentreren.” Ze voegt eraan toe: „Na verloop van tijd vermindert multitasken ons vermogen om ons ergens volledig op te concentreren, en uiteindelijk is dat funest voor eigenschappen als geduld, doorzettingsvermogen en inzicht, en ook voor ons probleemoplossend vermogen.”

Het is lastig om geduld aan te leren als je gestrest bent doordat je te veel te doen hebt, op te veel plekken tegelijk moet zijn en met te veel mensen contact moet houden. Dr. Hartstein waarschuwt: „In wezen zijn ongeduldige reacties grotendeels te wijten aan stress.”

Neem dus af en toe gas terug om van het leven te genieten. Maak tijd om hechte vriendschappen met een paar mensen op te bouwen in plaats van oppervlakkige vriendschappen met een groot netwerk van mensen. Gebruik uw tijd goed en stel verstandige prioriteiten. Pas op voor hobby’s en gadgets die veel tijd opslokken.

Als u uw leven wilt vereenvoudigen, moet u misschien uw dagelijkse routine eens onder de loep nemen. Op welke terreinen kunt u gas terugnemen? Een Bijbelspreuk zegt: „Voor alles is er een vastgestelde tijd, (...) een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen” (Prediker 3:1, 6). Misschien is dit het moment om wat tijdverslindende dingen weg te doen zodat u het niet te druk hebt om geduldig te zijn.

 Wees realistisch

Ten eerste gaan dingen in het echte leven niet altijd zo snel als we zouden willen. Accepteer dat dingen niet gebeuren wanneer wij willen dat ze gebeuren. Dat is nu geduld.

Ten tweede is het goed te bedenken dat we onze omstandigheden niet altijd in de hand hebben. Salomo schreef „dat niet de snellen de wedloop hebben, noch de sterken de strijd, noch ook de wijzen het voedsel hebben, noch ook de verstandigen de rijkdom hebben, noch zelfs zij die kennis bezitten de gunst hebben; want tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen” (Prediker 9:11, 12). Iemand weet nooit hoe zijn leven zal verlopen.

In plaats van uw geduld te verliezen door omstandigheden waar u geen invloed op hebt, is het beter om na te gaan welke dingen u wel in de hand hebt. Ter illustratie: u kunt u boos maken als een bus of trein te laat is, maar misschien kunt u kijken of er een andere manier is om uw bestemming te bereiken. Zelfs lopen kan beter zijn dan u groen en geel te ergeren omdat u moet wachten. Als wachten de enige optie is, besteed uw tijd dan aan iets nuttigs, zoals wat leeswerk of uw agenda bijwerken.

Het heeft gewoon weinig zin om je druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. De Bijbel zegt terecht: „Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn levensduur toevoegen?” — Lukas 12:25.

Bouw een band op met God

Veel mensen hebben gemerkt dat je geduld kunt leren door de principes uit de Bijbel toe te passen. Volgens de Bijbel zal iemand met een geestelijke instelling eerder blijk geven van geduld en ook van andere belangrijke eigenschappen, zoals liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22, 23). De Bijbel belooft: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden” (Filippenzen 4:6, 7). Door de Bijbel te bestuderen, kom je erachter hoe je geduldiger kunt worden en je minder zorgen kunt maken.