Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 De zienswijze van de Bijbel

Wordt ons leven bepaald door de sterren?

Wordt ons leven bepaald door de sterren?

Houdt hij van me?

Moet ik vandaag op reis gaan?

Zal ik deze baan krijgen?

VELEN zoeken het antwoord op deze vragen in de astrologie *. Maar wordt uw leven echt bepaald door de sterren? Kunt u aan de hand van de sterren meer te weten komen over de toekomst of over uzelf? Wat zegt de Bijbel?

Kunnen de sterren onze toekomst beïnvloeden?

Veel mensen geloven dat we ons lot niet kunnen ontlopen. Vaak wordt gezegd dat de toekomst in de sterren geschreven staat. Maar de Bijbel leert iets anders. Er wordt in gezegd dat God mensen een keus geeft, wat erop wijst dat ze in zekere mate zelf in de hand hebben wat er met ze gebeurt. Hij zei bijvoorbeeld tegen de Israëlieten: ’Ik heb u het leven en de dood voorgelegd, de zegen en de vervloeking; en gij moet het leven kiezen, opdat gij moogt blijven leven, gij en uw nageslacht’ (Deuteronomium 30:19).

Met die woorden maakte Jehovah God zijn volk duidelijk dat ze een grote mate van zeggenschap over hun eigen toekomst hadden. Als ze zich aan zijn geboden hielden, zouden ze  zegeningen ervaren. Als ze ongehoorzaam waren, zou het slecht met ze aflopen.

Denk hier eens over na: Als de toekomst van elke Israëliet al in de sterren geschreven stond, zou het dan logisch zijn dat God ze aanspoorde om het leven te kiezen? Zou het eigenlijk wel eerlijk zijn als God ze aansprakelijk stelde voor daden waar ze geen invloed op hadden?

Wat de Bijbel leert is duidelijk: ons leven wordt bepaald door de keuzes die we maken, en niet door de sterren (Galaten 6:7).

Kunnen de sterren onze persoonlijkheid beïnvloeden?

De meeste astrologen zeggen dat niet alles is voorbestemd. Eén astroloog zegt: „We bepalen ons eigen lot.” Maar hij voegt eraan toe: „Toch is het zo dat het moment van onze geboorte invloed heeft op onze persoonlijkheid.” Veel mensen denken er net zo over. Ze redeneren: als de sterren en planeten een natuurlijke invloed op de aarde hebben, zullen ze ook een bovennatuurlijke invloed hebben. Maar wat zegt de Bijbel?

De Bijbel is geen wetenschappelijk leerboek waarin alle details over het menselijk lichaam en het heelal staan. Maar er wordt wel in uitgelegd met welk doel Jehovah de hemellichamen gemaakt heeft. In Genesis 1:14, 15 staat: „God zei: ’Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde’” (De Nieuwe Bijbelvertaling).

Denk hier eens over na: Als God de sterren zo had gemaakt dat ze onze persoonlijkheid zouden beïnvloeden, zou hij ons dat dan niet hebben verteld?

Welke conclusie kunnen we trekken? Dat de sterren door God geschapen zijn maar geen invloed hebben op onze persoonlijkheid.

Een betere bron

Het is goed om meer te willen weten over onze toekomst of over onszelf. Maar daarvoor bestaat een betere bron dan de sterren.

De Bijbel zegt over Jehovah dat hij „van het begin af de afloop vertelt” (Jesaja 46:10). Hij heeft een voornemen en zal dat ook uitvoeren (Jesaja 55:10, 11). We kunnen dat voornemen leren kennen door de Bijbel te lezen. In dit oude heilige boek wordt ook uitgelegd waarom er lijden op aarde is en hoe God een eind zal maken aan de problemen waardoor de mensheid gekweld wordt (2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1-4). *

Als we meer over onszelf willen weten en aan onszelf willen werken, is de Bijbel de beste bron van advies. Waarom? Het lezen van de Bijbel helpt ons om eerlijk naar onszelf te kijken. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat Jehovah „barmhartig”, „langzaam tot toorn” en „vergevensgezind” is (Exodus 34:6; Psalm 86:5). Zijn wij dat ook? De Bijbel kan verkeerde denkwijzen aan het licht brengen en ons laten inzien wat we daaraan kunnen doen.

Als we meer willen weten over de toekomst of over onszelf, heeft het dus geen zin om de sterren te raadplegen. Een betere bron van advies is de Bijbel, die ’door God geïnspireerd is en nuttig is om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten’ (2 Timotheüs 3:16, 17).

^ par. 6 Volgens de Grote Van Dale is astrologie de „leer van de invloed van de hemellichamen op het lot en de aanleg van de mensen”.

^ par. 19 Meer informatie over Gods voornemen is te vinden in hfst. 3 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.