Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat het nieuws met een kind doet

Wat het nieuws met een kind doet

„Mijn dochter van elf kijkt niet graag naar het nieuws. Ze heeft vaak nachtmerries over wat ze gezien heeft. Op een keer was er op tv een nieuwsbericht over iemand die onthoofd was door een familielid. Die nacht droomde ze dat ze ook onthoofd werd.” — Quinn.

„Mijn nichtje van zes zag op tv beelden van tornado’s elders in het land. Weken daarna was ze nog doodsbang. Ze belde me vaak op omdat ze ervan overtuigd was dat er een tornado zou komen en dat ze dood zou gaan.” — Paige.

HOE reageert uw kind op het nieuws? Bij één enquête zei 40 procent van de ouders dat hun kinderen weleens van streek waren geweest door iets wat ze op het nieuws hadden gezien en dat ze daardoor bang waren geworden dat er iets vergelijkbaars met hen of hun familie zou gebeuren.

Hoe komt dat? Eén factor is dat kinderen het nieuws vaak anders interpreteren dan volwassenen. Kleine kinderen kunnen bijvoorbeeld denken dat een tragedie die herhaaldelijk wordt uitgezonden, ook herhaaldelijk gebeurt.

Een tweede factor is dat de dagelijkse berichten over beangstigende gebeurtenissen de kijk van een kind op de wereld kunnen vervormen. Het is waar dat we in zware tijden leven, „die moeilijk zijn door te komen” (2 Timotheüs 3:1). Maar als kinderen steeds opnieuw verontrustende nieuwsberichten te zien krijgen, kunnen ze bevangen worden door een verlammende angst. Volgens de Kaiser Family Foundation „hebben kinderen die vaak naar het nieuws kijken, de neiging het aantal  misdaden dat gepleegd wordt te overschatten en te denken dat de wereld veel gevaarlijker is dan echt het geval is”.

Wat kunt u doen als uw kinderen angstig worden door verontrustende nieuwsberichten? Hier volgen een paar suggesties.

Beschermen.

Afhankelijk van de leeftijd en emotionele stabiliteit van uw kinderen kan het verstandig zijn in de gaten te houden hoe vaak ze naar het nieuws kijken. Natuurlijk krijgen kinderen in dit informatietijdperk mee wat er in de wereld gebeurt. Zelfs kleine kinderen zien of horen misschien meer dan u zich realiseert. Let daarom op signalen van eventuele angst of bezorgdheid bij uw kinderen.

Uitleggen.

Het kan goed zijn samen met uw kinderen naar het nieuws te kijken. Dan kunt u het nieuws aangrijpen als een gelegenheid om ze iets te leren, afhankelijk van hun leeftijd en begrip. Probeer de positieve aspecten van een bericht te benadrukken, bijvoorbeeld wat er wordt gedaan om de slachtoffers van een ramp te helpen.

Geruststellen.

Als er een verontrustend bericht is, probeer er dan achter te komen hoe uw kinderen dat ervaren. Michael vertelt: „Mijn vrouw en ik nemen de tijd om onze zoon, Nathaniel, uitleg te geven over wat hij op het nieuws gezien heeft en welke voorzorgsmaatregelen we genomen hebben om te voorkomen dat ons zo’n tragedie overkomt. Op een keer zag hij een nieuwsitem over een huis dat tot de grond toe was afgebrand. Daardoor was hij bang dat ons huis ook zou afbranden. Om hem gerust te stellen, lieten we hem alle brandmelders in ons huis zien. Hij weet nu waar ze hangen en waar ze voor dienen. Toen voelde hij zich weer veilig.”

 Relativeren.

Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen de kans dat iets zal gebeuren afmeten aan het gemak waarmee ze zich voorbeelden daarvan voor de geest kunnen halen. Als u bijvoorbeeld onlangs gehoord hebt over de ontvoering van een kind, zult u de kans dat uw kind wordt ontvoerd, groter inschatten dan die in werkelijkheid is. Natuurlijk is het goed om alert te zijn op potentiële gevaren. Maar deskundigen zeggen dat berichten in de media angst kunnen opwekken voor gebeurtenissen die ons waarschijnlijk nooit zullen overkomen (Spreuken 22:3, 13).

Als ouders geen evenwichtige kijk op het nieuws hebben, worden ze misschien extreem angstig. Hetzelfde geldt voor hun kinderen. Zo was er in 2005 een elfjarige jongen die in de bergen van Utah (VS) verdwaald was. Hij was zo bang om ontvoerd te worden dat hij zich vier dagen voor de reddingswerkers schuilhield. Toen ze hem uiteindelijk vonden, was hij verzwakt en uitgedroogd. Hoewel de kans om ontvoerd te worden ongeveer 1 op de 350.000 was, liep hij liever het risico dood te gaan van de honger dan dat hij hulp aanvaardde.

„Kinderen tussen de drie en zeven worden vooral bang van berichten over natuurrampen en ongelukken, terwijl kinderen tussen de acht en twaalf eerder bang zullen worden van berichten over geweld en criminaliteit.” — Kaiser Family Foundation

Wat is de les? Zorg ervoor dat u en uw kinderen een evenwichtige kijk op het nieuws houden. Veel calamiteiten komen juist in het nieuws omdat ze relatief zeldzaam zijn — niet omdat ze vaak voorkomen.

Criminaliteit, geweld en natuurrampen zijn momenteel de tragische realiteit. Maar zoals we hebben gezien, kunt u uw kinderen helpen door ze niet alleen te beschermen, uitleg te geven en gerust te stellen, maar ook door dingen te relativeren. Dan kunnen ze beter omgaan met verontrustende berichten.