Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jonge mensen vragen

Is het verkeerd om populair te zijn?

Is het verkeerd om populair te zijn?

Vul de volgende zin aan:

Het is ․․․․․ goed om populair te zijn.

  1. A. altijd

  2. B. soms

  3. C. nooit

HET goede antwoord is B. Waarom? Populair zijn betekent gewoon dat veel mensen je graag mogen en dat is niet altijd verkeerd. De Bijbel voorzei dat christenen „een licht der natiën” zouden zijn, wat betekent dat sommige mensen zich tot hen aangetrokken zouden voelen (Jesaja 42:6; Handelingen 13:47). In die zin zou je christenen dus populair kunnen noemen.

Wist je dit?

Jezus was populair. Zelfs toen hij nog jong was, kwam hij steeds meer in de „gunst bij God en de mensen” (Lukas 2:52). En toen Jezus volwassen was geworden, waren er grote groepen mensen die hem volgden, „uit Galilea en de Dekapolis en Jeruzalem en Judea en van de overkant van de Jordaan” (Mattheüs 4:25).

Waarom was dat niet verkeerd?

Jezus was er niet op uit om populair te worden en deed niet wanhopig zijn best om erbij te horen. Hij deed gewoon wat juist was en dat standpunt maakte hem bij sommigen geliefd (Johannes 8:29, 30). Maar hij realiseerde zich ook dat de mensen om hem heen onvoorspelbaar waren en dat zijn populariteit tijdelijk zou zijn. Hij wist dat ze hem later zouden vermoorden! — Lukas 9:22.

Conclusie:

Populair zijn is te vergelijken met rijk zijn. Op zich is er niks mis mee. Waar het om gaat, is wat je ervoor overhebt om het te worden of te blijven.

Waarschuwing!

Veel jongeren hebben er alles voor over om populair te zijn. Sommigen zijn meelopers die er alles aan doen om het anderen naar de zin te maken. Anderen proberen bewondering af te dwingen door intimidatie. *

Op de volgende bladzijden vind je twee onverstandige manieren om populair te worden en een goede manier.

 

^ ¶12 De Bijbel heeft het over reuzen (de Nefilim), die ook wel „beroemde helden” werden genoemd (Genesis 6:4, Groot Nieuws Bijbel). Ook zij intimideerden anderen omdat ze graag aanzien wilden.