Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 De zienswijze van de Bijbel

Hoe kunnen we vrede sluiten met anderen?

Hoe kunnen we vrede sluiten met anderen?

DE Bijbel zegt: „Allen hebben gezondigd en bereiken niet de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23). Omdat de meer dan zeven miljard mensen die op aarde wonen allemaal onvolmaakt zijn, is het onvermijdelijk dat er persoonlijkheidsconflicten ontstaan. Hoe kunnen we in dat geval de vrede herstellen?

De Bijbel geeft goede adviezen. De Schepper, Jehovah, wordt erin beschreven als „de God van vrede” (Hebreeën 13:20; Psalm 83:18). God wil dat zijn kinderen op aarde vredig met elkaar omgaan. En in dit opzicht neemt hij het initiatief. Toen het eerste mensenpaar tegen God zondigde en de vrede verstoord werd, nam God onmiddellijk stappen om zich met de mensheid te verzoenen (2 Korinthiërs 5:19). Sta eens stil bij drie dingen die wij kunnen doen om vrede te sluiten met anderen.

’Vergeef vrijelijk’

Wat zegt de Bijbel? „Blijft elkaar verdragen en elkaar vrijelijk vergeven als de een tegen de ander een reden tot klagen heeft. Zoals Jehovah u vrijelijk vergeven heeft, doet ook gij evenzo” (Kolossenzen 3:13).

Wat is de uitdaging? Het kan zijn dat we een geldige „reden tot klagen” hebben en het daarom logisch vinden om het contact te verbreken met degene die ons gekwetst heeft. En misschien denken we ook dat de ander eerst zijn excuses moet aanbieden. Maar als die persoon niet in de gaten heeft dat hij iets verkeerd heeft gedaan of als hij vindt dat u fout zit, zal het probleem waarschijnlijk niet worden opgelost.

Wat is de beste aanpak? Volg het Bijbelse advies op door de ander vrijelijk te vergeven, vooral als het om een klein probleem gaat. Het is goed te bedenken dat als God al onze fouten zou bijhouden, we geen ’stand zouden kunnen houden’ voor hem (Psalm 130:3). De Bijbel zegt: „Jehovah is barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid. Want hijzelf weet zeer goed hoe wij zijn gevormd, gedachtig dat wij stof zijn” (Psalm 103:8, 14).

Sta ook eens stil bij de volgende Bijbelspreuk: „Het inzicht van een mens vertraagt stellig zijn toorn, en het is luister van zijn kant, de overtreding voorbij te gaan” (Spreuken 19:11). Als we inzicht hebben, proberen we te kijken naar de onderliggende redenen waarom mensen bepaalde dingen zeggen of doen. We kunnen ons dus afvragen: was de persoon die me gekwetst heeft moe, ziek of gestrest? Als we ons bewust zijn van de echte motieven, gevoelens en omstandigheden van anderen, kan dat onze boosheid verminderen en zullen we hun fouten minder zwaar aanrekenen.

Praat het uit

Wat zegt de Bijbel? „Wanneer voorts uw broeder een zonde begaat, ga zijn fout dan blootleggen tussen u en hem alleen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen” (Mattheüs 18:15).

Wat is de uitdaging? Negatieve emoties zoals angst, boosheid en schaamte kunnen iemand ervan weerhouden naar de ander toe te gaan om het probleem op te lossen. We kunnen ook in de verleiding komen steun te zoeken bij anderen door hun over het probleem te vertellen, waardoor het conflict zich kan uitbreiden en erger kan worden.

Wat is de beste aanpak? Als het om een ernstig probleem gaat en u zich er niet overheen kunt zetten, ga het dan uitpraten. Doe dat op de volgende manier:

(1Snel: Stel het niet uit, anders wordt het probleem misschien alleen maar erger. Probeer het volgende advies van Jezus toe te passen:  „Wanneer gij daarom uw gave naar het altaar brengt en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave dan daar vóór het altaar en ga heen; sluit eerst vrede met uw broeder en offer daarna, wanneer gij zijt teruggekomen, uw gave” (Mattheüs 5:23, 24).

(2Onder vier ogen: Geef niet toe aan de verleiding er met anderen over te praten. „Bepleit uw eigen zaak met uw naaste, en openbaar het vertrouwelijke gesprek van een ander niet” (Spreuken 25:9).

(3Vreedzaam: Weersta de neiging te discussiëren over wie er gelijk heeft. Het doel is vrede te sluiten en niet de discussie te winnen. Probeer het woord ’ik’ te gebruiken in plaats van ’jij’. Het werkt vaak beter om te zeggen: „Ik voel me gekwetst omdat . . .” in plaats van: „Je hebt me gekwetst!” De Bijbel zegt het zo: „Laten wij dus de dingen nastreven die de vrede bevorderen en de dingen die tot opbouw van elkaar dienen” (Romeinen 14:19).

Wees geduldig en vriendelijk

Wat zegt de Bijbel? „Vergeldt niemand kwaad met kwaad. (...) Maar ’indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem iets te drinken’” (Romeinen 12:17, 20).

Wat is de uitdaging? Als uw pogingen om vrede te sluiten in eerste instantie op niets uitlopen, bent u misschien geneigd de moed op te geven.

Wat is de beste aanpak? Wees geduldig. Mensen verschillen in temperament en mate van rijpheid. Bij sommigen duurt het langer voordat ze afgekoeld zijn en anderen moeten nog werken aan hun christelijke eigenschappen. Blijf vriendelijk en liefdevol. „Laat u niet overwinnen door het kwade, maar blijf het kwade overwinnen met het goede”, zegt de Bijbel (Romeinen 12:21).

Om vredig met anderen te kunnen omgaan, moeten we werken aan nederigheid, inzicht, geduld en liefde. Maar het is zeker de moeite waard!

WAT DENKT U?

● Wat zal u helpen iemand vrijelijk te vergeven? — Kolossenzen 3:13.

● Wat zal u helpen een probleem uit te praten? — Mattheüs 5:23, 24.

● Wat kunt u doen als uw pogingen om vrede te sluiten op niets uitlopen? — Romeinen 12:17-21.

[Inzet op blz. 11]

„Het inzicht van een mens vertraagt stellig zijn toorn, en het is luister van zijn kant, de overtreding voorbij te gaan.” — SPREUKEN 19:11