Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zijn uw lippen „kostbare vaten”?

Zijn uw lippen „kostbare vaten”?

 Zijn uw lippen „kostbare vaten”?

● „Er bestaat goud, ook een overvloed van koralen; maar de lippen der kennis zijn kostbare vaten”, schreef koning Salomo (Spreuken 20:15). Goud is altijd in trek geweest, en in de tijd van Salomo waren ook koralen veel waard. Maar onze lippen kunnen nog kostbaarder zijn, niet om hoe ze eruitzien, maar vanwege de gedachten die ze uiten.

Als we goede, vriendelijke en liefdevolle woorden spreken, zijn onze lippen kostbaar. En we kunnen zeggen dat we „lippen der kennis” hebben als ze ook de waarheid over God spreken zoals die in de Bijbel te vinden is. Dit oude boek staat vol wijsheid, bevat de waarheid over onze Schepper en geeft uitstekende adviezen voor het leven (Johannes 17:17).

Jammer genoeg gebruiken veel mensen hun lippen verkeerd door onware dingen over God te zeggen. Heel wat mensen geven hem bijvoorbeeld de schuld van het onrecht en het leed in de wereld, terwijl dat voor een groot deel door mensen zelf veroorzaakt wordt. De Bijbel zegt hierover dat sommige mensen door hun eigen dwaasheid in de problemen komen en dan boos worden op God (Spreuken 19:3).

Anderen doen afbreuk aan de waarde van hun lippen doordat ze die gebruiken om onoprechte dingen te zeggen, te roddelen of zelfs te lasteren. In Spreuken 26:23 wordt een krachtige vergelijking gebruikt: „Als zilverglazuur waarmee een scherf van aardewerk overtrokken is, zijn vurige lippen te zamen met een slecht hart.” Zoals „zilverglazuur” het aardewerk dat eronder zit verbergt, kunnen „vurige lippen” sterke gevoelens overbrengen en zelfs de indruk wekken van oprechtheid, maar in feite „een slecht hart” verbergen (Spreuken 26:24-26).

Natuurlijk blijft zo’n slecht hart niet verborgen voor God. Hij ziet hoe we vanbinnen zijn! Jezus Christus zei dan ook: „Reinig eerst de binnenkant van de beker en van de schotel, opdat ook de buitenkant ervan rein wordt” (Mattheüs 23:26). Als we vanbinnen rein zijn en we ons hart vullen met de waarheid uit Gods Woord, zal dat inderdaad te merken zijn aan wat we zeggen. Dan zullen onze lippen „kostbare vaten” zijn, vooral in Gods ogen.

[Illustratie op blz. 19]

De lippen van de wijzen zijn „kostbare vaten”