Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Voor gezinsbespreking

Voor gezinsbespreking

 Voor gezinsbespreking

Wat ontbreekt er op dit plaatje?

Lees Genesis 13:5-17. Kijk nu naar het plaatje. Wat ontbreekt er? Schrijf je antwoorden hieronder op. Verbind de puntjes met elkaar om het plaatje af te maken en kleur het dan in.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

[Diagram]

(Zie publicatie)

GESPREKSONDERWERP:

Waarover kregen Lot en Abraham en de herders van hun kudden ruzie? Wat deed Abraham om vrede te sluiten, hoewel hij als familiehoofd de meeste rechten had?

HINT: Lees Genesis 13:7-9.

Bleef Abraham boos op Lot om wat er gebeurd was?

HINT: Lees Genesis 14:12-16.

Welke beloning kreeg Abraham voor zijn goede eigenschappen?

HINT: Lees Genesis 13:14-17.

Hoe kun je laten zien dat jij iemand bent die vrede wil sluiten?

HINT: Lees 1 Korinthiërs 13:4, 5; Jakobus 3:13-18.

OM ALS GEZIN TE DOEN:

Een van de gezinsleden speelt zonder iets te zeggen een figuur uit het Bijbelverhaal hierboven. De rest van het gezin moet raden wie het is.

 Verzamel en leer

Uitknippen, dubbelvouwen en bewaren

BIJBELKAART 5 ABRAHAM

VRAGEN

A. Hoe oud was Abraham toen zijn zoon Isaäk geboren werd?

B. Wat beloofde Jehovah aan Abraham?

C. Vul de zin aan. Abraham werd vanwege zijn daden en zijn grote geloof ․․․․․ genoemd.

[Tijdbalk]

4026 v.G.T. Adam geschapen

Leefde rond 1900 v.G.T.

1 G.T.

98 G.T. Laatste Bijbelboek geschreven

[Kaart]

Verhuisde van Ur naar Kanaän

Ur

Haran

KANAÄN

ABRAHAM

PROFIEL

Een gelovige man die uit de rijke stad Ur wegging om Jehovah’s wil te doen, ook al wist hij nog niet waar hij zou gaan wonen (Hebreeën 11:8-10). Hij leerde zijn gezin en zijn knechten om altijd alles te doen wat Jehovah zei (Genesis 18:19). De Bijbel noemt hem ’de vader van allen die geloof hebben’ (Romeinen 4:11).

ANTWOORDEN

A. Honderd jaar (Genesis 21:5).

B. ’Door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën zich stellig zegenen’ (Genesis 22:16-18).

C. „Jehovah’s vriend” (Jakobus 2:21-24).

Mensen en landen

3. Wij heten Rahela en Andrei en we zijn allebei zeven. We wonen in Roemenië. Hoeveel Getuigen van Jehovah zijn er ongeveer in Roemenië? Zijn dat er 38.600, 68.300 of 83.600?

4. Waar wonen wij? Zet een rondje om de goede letter. Zet een stip op de plaats waar jij woont. Dan kun je zien hoe ver Roemenië bij jou vandaan is.

A

B

C

D

Zoek het plaatje

Kun je deze plaatjes in dit tijdschrift vinden? Vertel iets over elk plaatje.

● De antwoorden staan op blz. 11

 ANTWOORDEN VAN BLZ. 30 EN 31

1. Een koe

2. Een schaap

3. 38.600

4. C