Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Jonge mensen vragen

Hoe kan ik uitleggen wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt?

Hoe kan ik uitleggen wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt?

Bij de jaarlijkse uitreiking van filmonderscheidingen gaat de zaal uit zijn dak wanneer twee bekende actrices elkaar met een gepassioneerde kus begroeten. Het publiek hapt even naar adem maar begint dan te juichen. Homoseksuelen noemen het een overwinning. Sceptici noemen het een publiciteitsstunt. Wat het ook is, beelden van de kus worden nog dagen daarna herhaaldelijk in nieuwsberichten op tv vertoond en miljoenen keren op internet bekeken.

ZOALS uit dit scenario blijkt, zijn er maar weinig dingen die tot meer publiciteit leiden dan beroemdheden die uit de kast komen. Sommigen vinden het heel dapper dat ze dat doen en anderen veroordelen hen voor hun immorele gedrag. Tussen deze uitersten zijn er veel mensen die homoseksualiteit gewoon als een alternatieve leefstijl zien. Daniel * (21) vertelt: „Toen ik op school zat, vonden zelfs hetero’s dat je discrimineerde als je iets tegen homoseksualiteit had.”

De houding tegenover homoseksualiteit kan per generatie en per land verschillen. Maar christenen waaien niet met alle winden mee (Efeziërs 4:14). Ze houden zich aan wat de Bijbel zegt.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over homoseksualiteit? Als je je aan de morele normen van de Bijbel houdt, hoe kun je dan reageren als er tegen je gezegd wordt dat je discrimineert of zelfs dat je een homohater bent? Kijk eens naar de volgende vragen en de antwoorden die je daarop zou kunnen geven.

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

De Bijbel maakt duidelijk dat het Gods bedoeling was dat seks alleen binnen een huwelijk tussen man en vrouw zou plaatsvinden (Genesis 1:27, 28; Leviticus 18:22; Spreuken 5:18, 19). Wanneer de Bijbel hoererij * veroordeelt, wordt daarmee seks buiten het huwelijk tussen zowel homoseksuelen als heteroseksuelen bedoeld (Galaten 5:19-21).

Als iemand zegt: „Hoe denk jij over homoseksualiteit?”

Mogelijk antwoord: „Ik heb geen hekel aan homo’s, maar ik ben het niet eens met hun gedrag.”

 ✔ Als jij je door de morele normen van de Bijbel laat leiden, is dat de leefstijl die jij kiest en daar heb je recht op (Jozua 24:15). Schaam je niet voor je mening (Psalm 119:46).

Christenen moeten toch alle mensen met respect behandelen, onafhankelijk van hun seksuele voorkeur?

Absoluut. De Bijbel zegt: „Eert alle soorten van mensen” (1 Petrus 2:17). Christenen zijn dan ook geen homohaters. Ze zijn vriendelijk tegen alle mensen, ook tegen homo’s (Mattheüs 7:12).

Als iemand zegt: „Leidt jullie mening niet tot discriminatie van homo’s?”

Mogelijk antwoord: „Helemaal niet. Ik ben tegen homoseksueel gedrag, niet tegen homoseksuele mensen.”

✔ Je kunt daaraan toevoegen: „Ik kies er bijvoorbeeld ook voor om niet te roken. Ik walg al bij het idee. Maar stel nu dat jij wel rookt en daar heel anders over denkt. Dan discrimineer ik jou toch ook niet, net zoals jij mij niet discrimineert? Dat geldt ook voor onze verschillende meningen over homoseksualiteit.”

Jezus zei toch dat we tolerant moeten zijn? Moeten christenen dan niet ruimdenkend zijn als het om homoseksualiteit gaat?

Jezus moedigde zijn volgelingen niet aan om alle leefstijlen gewoon maar te accepteren. Hij zei juist dat iemand alleen gered kan worden als hij of zij „geloof oefent in hem” (Johannes 3:16). Geloof oefenen in Jezus houdt onder andere in zich aan Gods morele normen te houden, die bepaalde vormen van gedrag verbieden — waaronder homoseksualiteit (Romeinen 1:26, 27).

Als iemand zegt: „Homo’s kunnen niks aan hun seksuele voorkeur doen; ze zijn zo geboren.”

Mogelijk antwoord: „De Bijbel laat zich er niet over uit of biologische factoren een rol spelen bij homoseksualiteit, maar er staat wel in dat sommige neigingen heel sterk kunnen zijn (2 Korinthiërs 10:4, 5). Maar zelfs als iemand een voorkeur heeft voor hetzelfde geslacht, mag een christen zich volgens de Bijbel niet met homoseksuele handelingen bezighouden.”

✔ Tip: Laat je niet verleiden tot een discussie over de oorzaak van homoseksuele gevoelens, maar benadruk dat de Bijbel homoseksueel gedrag verbiedt. Je zou de volgende vergelijking kunnen maken: „Veel mensen zeggen dat gewelddadig gedrag een genetische oorzaak kan hebben, waardoor bepaalde mensen daar eerder toe geneigd zijn (Spreuken 29:22). Stel dat dat waar is. Je weet misschien dat de Bijbel woede-uitbarstingen veroordeelt (Psalm 37:8; Efeziërs 4:31). Is dat dan onredelijk omdat sommige mensen misschien eerder geneigd zijn tot geweld?”

Hoe kan God tegen iemand die zich aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht zeggen dat hij niets met zijn homoseksualiteit mag doen? Dat klinkt nogal wreed.

Die redenatie is gebaseerd op het verkeerde idee dat mensen aan hun seksuele verlangens moeten toegeven. De Bijbel geeft mensen waardigheid door hen ervan te verzekeren dat ze ervoor kunnen kiezen niet aan onjuiste seksuele verlangens toe te geven als ze dat echt willen (Kolossenzen 3:5).

Als iemand zegt: „Ook al ben je zelf geen homo, je mening over homoseksualiteit moet je wel veranderen.”

Mogelijk antwoord: „Stel dat ik tegen gokken ben en jij niet. Zou je het dan redelijk  vinden als jij erop zou staan dat ik van mening verander, alleen maar omdat miljoenen mensen gokken?”

✔ De meeste mensen, ook homoseksuelen, hebben normen en waarden waardoor ze aan bepaalde dingen een hekel hebben, zoals bedrog, onrecht of oorlog. De Bijbel verbiedt dat soort gedrag en veroordeelt ook bepaalde vormen van seksueel gedrag, waaronder homoseksualiteit (1 Korinthiërs 6:9-11).

De Bijbel is niet onredelijk en zet ook niet aan tot discriminatie. Personen met homoseksuele neigingen wordt alleen gezegd hetzelfde te doen als heteroseksuelen: „Ontvliedt de hoererij” (1 Korinthiërs 6:18).

Als het op de gangbare opinie aankomt, hebben christenen de moed om niet met de massa mee te gaan

Miljoenen heteroseksuelen die zich aan Bijbelse normen willen houden, oefenen ook zelfbeheersing wanneer ze met verleidingen te maken krijgen. Onder hen zijn veel vrijgezellen die misschien nooit zullen trouwen, en velen die getrouwd zijn met een invalide partner die seksueel niet meer kan functioneren. Het lukt hun een gelukkig leven te leiden zonder aan hun seksuele impulsen toe te geven. Ook mensen met homoseksuele neigingen kunnen dat, als ze echt Gods goedkeuring willen hebben (Deuteronomium 30:19).

 

^ ¶4 De namen in dit artikel zijn veranderd.

^ ¶7 De Bijbelse term „hoererij” slaat niet alleen op geslachtsgemeenschap maar bijvoorbeeld ook op het masturberen van iemand anders, orale seks en anale seks.

OM OVER NA TE DENKEN

  • Waarom legt God mensen morele wetten op?

  • Welke voordelen heeft het voor jou om je aan de morele wetten van de Bijbel te houden?