Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom zijn sommige mensen negatief over Jehovah’s Getuigen?

Vaak zijn ze gewoon niet goed geïnformeerd. Het kan ook zijn dat ze het evangelisatiewerk van de Getuigen niet op prijs stellen. Maar de Getuigen doen dit werk uit liefde voor hun naaste, omdat ze weten dat ’een ieder die de naam van Jehovah aanroept, gered zal worden’ (Romeinen 10:13).

Zijn Jehovah’s Getuigen protestanten, fundamentalisten of een sekte?

Jehovah’s Getuigen zijn christenen, maar het zijn geen protestanten om dezelfde reden dat het geen katholieken zijn: ze onderkennen dat bepaalde leerstellingen van die godsdiensten onbijbels zijn. De Bijbel leert bijvoorbeeld niet dat God, die de belichaming van liefde is, mensen voor eeuwig in een brandende hel pijnigt. Er staat ook niet in dat mensen een onsterfelijke ziel hebben of dat christenen zich met politiek mogen bemoeien (Ezechiël 18:4; Johannes 15:19; 17:14; Romeinen 6:23). *

„Het fundamentalisme is een belangrijke stroming binnen het protestantisme in de Verenigde Staten”, zegt The World Book Encyclopedia. Sommige fundamentalistische groeperingen „nemen maatschappelijke en politieke standpunten in op grond van een letterlijke uitleg van Bijbelteksten”. Die definitie is niet van toepassing op Jehovah’s Getuigen. Zoals gezegd, mengen ze zich niet in politiek en leggen ze hun ideeën niet door politiek of op andere manieren aan mensen op. In plaats daarvan voeren ze gesprekken met mensen, meestal een op een, waarbij ze in navolging van de eerste christenen met duidelijke argumenten komen (Handelingen 19:8).

Een sekte is een groep binnen een religieuze gemeenschap of een groep die op grond van afwijkende opvattingen een nieuwe godsdienst sticht. Jehovah’s Getuigen hebben zich niet van een kerk afgesplitst. Ze zijn dus geen sekte.

Hoe zien de bijeenkomsten van de Getuigen eruit?

Hun bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en zijn eigenlijk Bijbellessen waar vaak ruimte is voor deelname van de aanwezigen. Een van hun wekelijkse bijeenkomsten, de theocratische bedieningsschool, heeft als doel de gemeenteleden te leren onderwijzen, voorlezen en nazoekwerk te doen. Op een andere bijeenkomst wordt een Bijbellezing van een halfuur gehouden  over onderwerpen die vooral interessant zijn voor niet-Getuigen. Die wordt gevolgd door een Bijbelse bespreking aan de hand van het tijdschrift De Wachttoren. De bijeenkomsten beginnen en eindigen met lied en gebed, en er wordt niet gecollecteerd of om geld gevraagd (2 Korinthiërs 8:12).

Hoe wordt het werk van Jehovah’s Getuigen gefinancierd?

Hun werk wordt bekostigd door vrijwillige bijdragen. De Getuigen vragen geen geld voor doopplechtigheden, huwelijken, uitvaarten of andere religieuze diensten. Ook heffen ze geen tienden. Als iemand een donatie wil doen, kan hij die in een discreet geplaatste bijdragenbus in de Koninkrijkszaal doen. Jehovah’s Getuigen drukken hun Bijbelse lectuur zelf, wat de kosten laag houdt, en hun eenvoudige Koninkrijkszalen en bijkantoren worden over het algemeen door vrijwilligers gebouwd.

Aanvaarden Jehovah’s Getuigen medische behandelingen?

Ja. Ze willen zelfs de best mogelijke zorg voor henzelf en hun gezinsleden. Er zijn bovendien heel wat Getuigen werkzaam als (ambulance)verpleegkundige, arts of chirurg. Maar Jehovah’s Getuigen weigeren bloedtransfusies. De Bijbel zegt: ’Onthoud u van bloed’ (Handelingen 15:28, 29). Het is interessant dat steeds meer artsen bloedvrije geneeskunde als de ’gouden standaard’ zien, want daardoor worden de vele gezondheidsrisico’s vermeden die met het gebruik van bloedproducten samenhangen.

^ ¶5 Wat de Bijbel over deze en veel andere belangrijke onderwerpen zegt, wordt uitgelegd in het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.