Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is uw huwelijk te redden?

Is uw huwelijk te redden?

De eigenaars realiseren zich dat hun huis er slecht aan toe is, maar ze hebben besloten het te herstellen.

ZOU u dat ook met uw huwelijk willen doen? Waar kunt u dan beginnen? Hier volgen een paar tips.

1 Neem een besluit.

Spreek met uw partner af dat u er samen aan zult werken de vrede in uw huwelijk te herstellen. Doe moeite de afspraken op papier te zetten. Als u en uw partner zich hiervoor willen inzetten, wordt het redden van uw huwelijk een gezamenlijk project (Prediker 4:9, 10).

2 Stel vast wat het probleem is.

Wat is er met uw huwelijk aan de hand? Schrijf in één zin op wat er volgens u ontbreekt of wat u graag wilt veranderen (Efeziërs 4:22-24). Het probleem dat u noemt, kan best verschillen van het probleem dat uw partner opschrijft.

3 Stel een doel.

Wat zou u het komende halfjaar in uw huwelijk willen bereiken? Welke specifieke verbeteringen wilt u graag zien? Zet uw doel op papier. Als u duidelijk voor ogen hebt wat er in uw huwelijk moet gebeuren, wordt het doel makkelijker te bereiken (1 Korinthiërs 9:26).

 4 Pas Bijbelse adviezen toe.

Nadat u het probleem hebt vastgesteld en hebt bedacht wat u wilt verbeteren, is het verstandig te kijken welk advies de Bijbel geeft. De principes daarin zijn tijdloos en ze werken echt (Jesaja 48:17; 2 Timotheüs 3:17). De Bijbel geeft u en uw partner bijvoorbeeld het advies vergevensgezind te zijn. Er staat zelfs in: ’Het siert een mens als hij fouten door de vingers ziet’ (Spreuken 19:11, NBV; Efeziërs 4:32).

Geef de moed niet op als het erop lijkt dat uw eerste pogingen niets uithalen! Het boek The Case for Marriage meldt de bemoedigende resultaten van een onderzoek: „De waarheid is verrassend: 86 procent van de ongelukkig getrouwde mensen die het bijltje er niet bij neergooien, merkt dat hun huwelijk vijf jaar later gelukkiger is.” Ook echtparen die zichzelf als diep ongelukkig beschreven, merkten een verbetering.

Misschien kan dit ook voor u gelden. De uitgevers van dit tijdschrift, Jehovah’s Getuigen, hebben gemerkt dat in de Bijbel praktische principes staan voor echtparen. In veel huwelijken gaat het bijvoorbeeld al een stuk beter wanneer de partners vriendelijk zijn, medegevoel tonen en elkaar van harte vergeven. Vrouwen hebben geleerd hoe belangrijk het is een „stille en zachtaardige geest” te tonen, en mannen hebben ondervonden welke voordelen het heeft niet kwaad op hun vrouw te blijven (1 Petrus 3:4; Kolossenzen 3:19).

Deze Bijbelse principes werken omdat de Auteur van de Bijbel, Jehovah God, het huwelijk heeft ingesteld. U kunt Jehovah’s Getuigen vragen om meer informatie die laat zien hoe de Bijbel uw huwelijk kan verbeteren. *

^ ¶14 Als hulp voor gezinnen hebben Jehovah’s Getuigen een boek uitgegeven: Het geheim van gezinsgeluk (192 bladzijden). Meer informatie is te krijgen bij de uitgevers. Het adres vindt u op blz. 5.