Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

’Wees niet langer bezorgd’

’Wees niet langer bezorgd’

 ’Wees niet langer bezorgd’

„Er werd beslag gelegd op onze bankrekening en het spaargeld dat op naam van onze kinderen stond. Maandenlang hadden we geen inkomen.”

● Ik runde een school in een plattelandsgebied in India, en de school draaide heel goed. Op een gegeven moment hadden we zo’n vijfhonderd leerlingen. Maar toen begon een gerenommeerde school in de stad bussen naar ons gebied te sturen, en het bestuur van die school versoepelde ook de toelatingseisen. Begrijpelijkerwijs gingen nu veel van mijn leerlingen naar die school. Het aantal leerlingen bij ons zakte zelfs van ongeveer vijfhonderd naar ongeveer zestig. Wat alles nog erger maakte, was dat iemand die me geld schuldig was, niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Omdat ik heel wat personeel moest betalen, belandde ik in een financiële crisis.

We gingen er als gezin voor zitten en bespraken de situatie. We toonden allemaal opofferingsgezindheid in onze poging Jezus’ raad op te volgen om op financieel gebied ’ons oog zuiver’ te houden, dat wil zeggen, niet méér uit te geven dan we ons konden veroorloven (Mattheüs 6:22, 25). Vanwege de brandstof- en onderhoudskosten konden we een tijdlang onze auto niet gebruiken. We gaven minder uit aan voedsel door onze boodschappen laat op de avond te doen, wanneer de overgebleven etenswaren worden afgeprijsd. Ook beperkten we het aantal voedingsmiddelen per maaltijd.

We zijn Getuigen van Jehovah en vinden het belangrijk om met geloofsgenoten bijeen te komen (Hebreeën 10:25). Dus ondanks onze financiële moeilijkheden namen we ons voor geen vergaderingen of grote bijeenkomsten over te slaan, ook niet als we daarvoor grote afstanden moesten afleggen. Voor onze bediening, die bestaat uit het onderwijzen van mensen uit de Bijbel, moeten we af en toe naar afgelegen gebieden. Hiervoor gebruikten we dan een scooter in plaats van een auto. Uiteraard kon die maar door twee personen tegelijk worden gebruikt.

Maar dat betekende niet dat we minder gingen prediken. Mijn vrouw en onze dochter gingen er juist meer tijd aan besteden. Soms liepen ze zes à acht kilometer om Bijbelstudies bij belangstellenden thuis te leiden. Ook onze zoon en ik deden moeite om meer tijd te besteden aan het geven van Bijbelstudie.

Inmiddels gaat het financieel een beetje beter. Maar ons gezin heeft van die ervaring geleerd dat we materiële bezittingen niet te belangrijk mogen vinden. Ook hebben we geleerd niet te bezorgd te zijn over dingen die we niet in de hand hebben. Psalm 55:22 was een grote aanmoediging voor ons. Daar staat: „Werp uw last op Jehóvah, en hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” Die woorden bleken tijdens onze periode van financiële problemen 100 procent waar te zijn! — Ingezonden.