Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een evenwichtige kijk op werk

Een evenwichtige kijk op werk

 Een evenwichtige kijk op werk

NU ER een economische crisis is, vinden mensen het extra belangrijk een vaste baan te hebben die voldoende inkomsten oplevert om voor hun gezin te zorgen. Dat is niet altijd makkelijk, vooral niet wanneer er duizenden werknemers worden ontslagen. Als u plotseling zonder werk zit, is het de uitdaging u volledig in te zetten om ander werk te vinden. (Zie de kaders op blz. 8 en 9.)

Maar er is veel meer in het leven dan hard werken. Glenn, een Australische man met een gezin, zegt: „Het is nu eenmaal een feit dat niemand op zijn sterfbed zegt: ’Ik wou dat ik meer gewerkt had.’” Wil het leven zinvol zijn en voldoening geven dan moet iemand natuurlijk tijd maken voor zijn werk. Maar waarvoor nog meer? Voor het gezin, ontspanning en geestelijke behoeften. Hoe kunt u op een evenwichtige manier aandacht besteden aan deze belangrijke terreinen van het leven?

Tijd voor werk, tijd voor onszelf

De Bijbel spoort ons aan hard te werken om voor ons gezin te kunnen zorgen (Efeziërs 4:28). Maar we worden ook aangemoedigd om ’te eten en te drinken en het goede te zien voor al ons harde werk’ (Prediker 3:13). Lange dagen maken zonder uit te rusten of zich te ontspannen kan ertoe leiden dat we weinig plezier in het leven hebben. Bovendien kan het tot ernstige gezondheidsklachten leiden.

Chronisch overwerk is in verband gebracht met overgewicht, alcoholisme, hartklachten, bedrijfsongevallen,  medicijnverslaving, angst, vermoeidheid, depressies en veel andere aan stress gerelateerde problemen. Overwerken kan zelfs dodelijk zijn. In een rapport stond dat in Japan jaarlijks naar schatting zo’n tienduizend mensen sterven als gevolg van overwerk, net zo veel als er in dat land elk jaar door auto-ongelukken omkomen. Dit fenomeen wordt karoshi, dood door overwerk, genoemd en het komt niet alleen in Japan voor.

De Bijbel geeft de wijze raad: „Beter is een handvol rust dan twee handen vol hard werk en najagen van de wind” (Prediker 4:6). Evenwicht is dus essentieel. Laat uw baan geen obsessie worden. Bescherm uw mentale, fysieke en emotionele gezondheid door de tijd te nemen om uit te rusten en te genieten van de resultaten van uw werk.

„We moeten werken om te leven en niet leven om te werken”, zegt Andrew, een getrouwde man met drie kinderen. Door uw werk in evenwicht te brengen met rust en ontspanning kunt u ook beter in de behoeften van uw gezin voorzien. Maar dat is niet makkelijk, vooral wanneer er rekeningen betaald moeten worden.

Werk en gezin in balans

Tegenwoordig hebben veel gezinnen het te druk en brengen ze te weinig tijd met elkaar door. „Bijna al mijn energie gaat in mijn werk zitten en de kinderen krijgen wat overblijft”, klaagt een vrouw uit Engeland. Voor één op de vijf tieners in de VS staat ’niet genoeg tijd met hun ouders kunnen doorbrengen’ boven aan hun lijst van zorgen en problemen, zo is uit onderzoek gebleken. Een ander Amerikaans onderzoek wees uit dat tweeverdieners gemiddeld maar twaalf minuten per dag met elkaar praten.

 Veel mensen zijn de toenemende druk op het werk beu, nemen hun prioriteiten nog eens onder de loep en gooien het roer om. Timothy, vader van twee kleine kinderen, vertelt: „Ik werkte vaak over en mijn vrouw werkte in de weekends. We zagen elkaar heel weinig. Uiteindelijk hebben we ons leven nog eens onder de loep genomen en onze werksituatie veranderd. We zijn nu een stuk gelukkiger.” Brian, een bedrijfsleider, zegt: „Toen mijn vrouw zwanger was van ons tweede kind, ging ik op zoek naar een baan die beter bij ons gezin paste. Ik nam een salarisvermindering van 10.000 dollar per jaar op de koop toe om betere werktijden te krijgen, maar het was de moeite waard!” Melina gaf haar baan op toen haar eerste dochter werd geboren. Ze weet nog: „Het was best moeilijk om weer van één salaris rond te komen. Maar mijn man en ik vonden het beter dat ik thuisbleef bij Emily dan haar naar de kinderopvang te brengen.”

Veel gezinnen moeten echter alles op alles zetten om elke maand de vaste lasten te kunnen betalen. Soms heeft een van de huwelijkspartners twee banen, gewoon om rond te kunnen komen, en in andere gevallen werken beide partners en gaan de kinderen naar de grootouders of de kinderopvang.

Misschien kunt u op een andere manier evenwicht creëren tussen verplichtingen op het werk en in het gezin. Waar het om gaat, is dat u voorkomt dat u niet van uw gezin geniet doordat u te veel belang hecht aan uw werk.

Als u uw werk, ontspanning en de behoeften van uw gezin met elkaar in evenwicht weet te brengen, zal dat goede resultaten opleveren. In het volgende artikel komt een nog belangrijker aspect van een eenvoudig, evenwichtig leven aan bod.

[Inzet op blz. 5]

Laat uw baan geen obsessie worden

[Inzet op blz. 5]

„Beter is een handvol rust dan twee handen vol hard werk en najagen van de wind.” — Prediker 4:6.

[Inzet op blz. 6]

Voorkom dat u niet van uw gezin geniet doordat u te veel belang hecht aan uw werk

[Kader/Illustratie op blz. 6]

GELD OF VRIJE TIJD?

Sommige geleerden uit de 20ste eeuw dachten dat de ontwikkelingen in de technologie mensen zouden bevrijden van saai werk en „een ongekend tijdperk van vrije tijd” zouden inluiden.

Begin jaren dertig van de vorige eeuw voorspelde de hoogleraar Julian Huxley dat in de toekomst niemand meer dan twee dagen per week zou hoeven te werken. De zakenman Walter Gifford verklaarde dat de technologie iedereen de kans zou geven „te doen wat hij wil (...), de tijd om de levenskunst te leren beoefenen [en] de gemakken en geneugten van verstand en geest te vergroten”.

En de materiële verlangens van mensen? De socioloog Henry Fairchild beweerde dat fabrieken meer goederen zouden kunnen produceren „dan we verstandig kunnen gebruiken, en dat met een gemiddelde werkdag (...) van niet meer dan vier uur”.

Zijn die voorspellingen uitgekomen? In de 20ste en 21ste eeuw is de economische groei echt enorm geweest. In theorie zou dit de werkbelasting aanzienlijk hebben moeten verminderen. Maar wat is er gebeurd? John de Graaf schrijft: „[Mensen] hebben alle winst qua productiviteit laten uitbetalen in geld — of liever gezegd, in meer spullen — en niet in de vorm van meer tijd. Simpel gezegd hebben we als samenleving geld boven tijd verkozen.”