Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een eenvoudig, evenwichtig leven

Een eenvoudig, evenwichtig leven

 Een eenvoudig, evenwichtig leven

EEN eenvoudig, evenwichtig leven leiden geeft echt voldoening. Maar wat houdt het in? Ten eerste moet u er misschien over nadenken wat uw prioriteiten zijn. Hoe doet u dat?

Vraag u af: Wat heb ik tot dusver bereikt? Wat wil ik nog bereiken? Schrijf hieronder uw belangrijkste doelen in het leven op:

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

Veel mensen zijn kortetermijndenkers met een materialistische kijk op het leven. Ze zeggen in feite: „Laat ons dan eten en drinken, want morgen sterven wij” (1 Korinthiërs 15:32). Ze denken dat ze met de huidige consumptieleefstijl, waarbij mensen werken om maar steeds nieuwe dingen te kunnen kopen, alles uit het leven halen wat erin zit. Dat idee wordt door de Bijbel tegengesproken.

Jezus vertelde een verhaal over een man die steeds meer goederen verzamelde, maar stierf voordat hij ervan kon gaan genieten. „Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is met betrekking tot God” (Lukas 12:16-21). Was het verkeerd dat de man hard werkte om in zijn onderhoud te voorzien? Helemaal niet. Het probleem was dat hij een materialistische kijk had. Hij betrok God niet bij zijn plannen. Daarom zou hij op de lange termijn niets hebben aan al zijn rijkdom, alles waarvoor hij had gewerkt. Wat een tragische afloop! — Prediker 2:17-21; Mattheüs 16:26.

In contrast daarmee spoorde Jezus ons aan te werken voor een eeuwige beloning: „Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft voor het eeuwige leven” (Johannes 6:27). Eerder had hij al gezegd: „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben” (Johannes 3:16). Wat een schitterende beloning!

Hoe kunt u bezorgdheid overwinnen?

Jezus erkende dat mensen de neiging hebben zich zorgen te maken over materiële zaken. Daarom spoorde hij zijn discipelen aan: „Houdt er daarom mee op te zoeken wat gij zult eten en wat gij zult drinken, en verkeert niet langer in angstige spanning; want al deze dingen streven de  natiën der wereld vurig na, maar uw Vader weet dat gij deze dingen nodig hebt. Zoekt niettemin voortdurend zijn koninkrijk, en deze dingen zullen u worden toegevoegd” (Lukas 12:29-31).

Die geruststellende woorden hebben heel wat christenen ertoe gemotiveerd hun leven te vereenvoudigen. Juliet, die in Maleisië woont, vertelt: „Mijn werk putte me uit en frustreerde me. Daarom vroegen mijn man en ik Jehovah om ons te helpen ons leven te vereenvoudigen. Hij beantwoordde onze gebeden heel snel. Binnen een maand kreeg ik de kans parttime te gaan werken als lerares voor gehandicapte kinderen.” Steve, die een dakdekkersbedrijf heeft in Australië, heeft zijn werktijden aangepast zodat hij samen met zijn gezin meer tijd aan geestelijke zaken kan besteden. Zijn vrouw, Maureen, zegt: „Hij is nu een stuk gelukkiger, en wij ook. De  kinderen vinden het geweldig! Ik vind het geweldig! Hou je leven eenvoudig, dat is goed voor het hele gezin.”

Maar als u uw baan verloren hebt en op het punt staat uw huis kwijt te raken, vraagt het veel geloof om Jezus’ aansporing op te volgen. Toch kunt ook u door prioriteit te geven aan geestelijke zaken en op God te vertrouwen, een eenvoudig, evenwichtig leven leiden. Dat zal u helpen te streven naar „het werkelijke leven” — eeuwig leven in Gods rechtvaardige nieuwe wereld, waar alleen prettig werk zal zijn en geen enkele inspanning tevergeefs zal zijn (1 Timotheüs 6:17-19; Jesaja 65:21-23).

Wilt u graag meer weten over dit „werkelijke leven” dat de Bijbel belooft? Neem dan contact op met de plaatselijke Getuigen van Jehovah of schrijf naar een van de adressen op bladzijde 5.

[Inzet op blz. 9]

In Gods nieuwe wereld zal al het werk prettig en zinvol zijn

[Kader op blz. 8]

BUITENSHUIS WERK CREËREN

Hier volgen een paar tips die in bepaalde delen van de wereld nuttig kunnen zijn als er veel werkloosheid is:

● Op huizen passen voor mensen die weg zijn voor zaken of vakantie

● Schoonmaken: bij mensen thuis, winkels, kantoren; huizen en appartementen opleveren na de bouw, na brand, na verhuizing; ramen lappen van huizen en kantoren

● Reparaties: fietsen, allerlei apparaten

● Klussen in en rond het huis, schilderen, behangen, tuinschuttingen plaatsen

● Werk op de boerderij: plantjes poten, fruit plukken, oogsten

● Binnentuinen aanleggen en planten verzorgen in kantoren, banken en winkelcentra

● Gebouwenbeheer als conciërge (soms met gratis huisvesting)

● Vloerbedekking of laminaat leggen en reinigen

● Kranten of reclamefolders bezorgen

● Verhuizingen, opslag van goederen

● Tuinaanleg, bomen snoeien, grasmaaien, houthakken

● Chauffeur op een schoolbus

● Fotografie (portretten en evenementen)

● Aas aan vissers verkopen

● Dienstenruil: reparatie aan auto in ruil voor elektriciensklus, verstelwerk in ruil voor loodgietersklus

Meer informatie is te vinden in de Ontwaakt! van 8 maart 1996, blz. 3-11.

[Kader/Illustratie op blz. 9]

THUIS WERK CREËREN

Ga na waaraan in uw omgeving behoefte is. Vraag buren ernaar. Neem het initiatief.

● Kinderoppas, kinderverzorging

● Zelfgekweekte groenten of bloemen verkopen, versgeperst sap

● Kleding naaien of verstellen

● Thuiswerk voor fabrikanten

● Taarten bakken, maaltijden klaarmaken

● Quilten, haken, breien, pottenbakken en dergelijke

● Meubels stofferen

● Boekhouden, typen, computerservice voor mensen thuis

● Telefoonantwoordservice

● Haar knippen

● Kamers verhuren

● Mailings verzorgen voor adverteerders

● Auto’s wassen en in de was zetten

● Honden trimmen en uitlaten

● Sloten repareren en sleutels maken (werkplaats aan huis)

NB Vaak kan voor dit soort werk gratis of goedkoop geadverteerd worden in huis-aan-huisbladen of op het prikbord van supermarkten.