Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bent u gestrest?

Bent u gestrest?

 Bent u gestrest?

WERELDWIJD is het voor veel mensen een probleem om werk en gezin goed te combineren. Er is wel gezegd dat globalisering, nieuwe technologie en de veeleisende 24 uurseconomie de traditionele scheidslijn tussen werk en thuis hebben vervaagd. Die veranderingen hebben tot ongekende rijkdom geleid. Maar dat succes wordt duur betaald. De auteur John de Graaf zegt: „Miljoenen mensen zijn overwerkt, overbelast, overweldigd. We zijn helemaal op.”

Dan is er nog het demotiverende effect van de recente economische recessie. Over de hele wereld zijn zowel kantoormensen als fabrieksarbeiders hun baan en hun huis kwijtgeraakt. Zij zouden waarschijnlijk maar al te graag hard willen werken.

Hoe groot is het probleem?

▶ Zes op de tien werknemers in Europa hebben last van werkstress.

▶ Een derde van de werknemers in de VS voelt zich chronisch overwerkt.

▶ Meer dan twee derde van de Canadezen vindt het moeilijk gezin en werk in balans te houden.

▶ Er zijn naar schatting ruim 600 miljoen werknemers, 22 procent van de totale beroepsbevolking, die een werkweek hebben van meer dan 48 uur.

Deze cijfers zijn een weerspiegeling van een grote tragedie. Sommige onderzoeken hebben een verband gelegd tussen lange, onregelmatige werktijden en een slechte gezondheid, relaties die onder spanning staan, onvoldoende aandacht voor de kinderen en echtscheidingen.

Werkt u ook te hard? Of bent u een van de miljoenen die op dit moment zonder werk zitten? Verlangt u naar een betere balans tussen werk en gezin? Hoe is die te vinden?

[Kader/Illustratie op blz. 3]

EN DAN NOG DE ’AVONDDIENST’

Een werkneemster zegt: „Als ik thuiskom, moet ik koken, schoonmaken, kleren wassen, de kinderen ophalen, ze helpen met hun huiswerk, ze in bad doen en naar bed brengen. Daarna ben ik uitgevloerd.” Miljoenen van de naar schatting 1,2 miljard werkende vrouwen in de wereld hebben zo’n ’avonddienst’ erbij, en dat geldt ook voor veel mannen. Uit onderzoek is echter gebleken dat mannen zich vaak aan huishoudelijk werk onttrekken. Het grootste deel van dit werk komt neer op de vrouwen, of ze nu buitenshuis werken of niet.