Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

We zijn één grote familie

We zijn één grote familie

HOE denkt u over mensen die een andere huidkleur hebben of van een andere etnische groep zijn? Ziet u hen als uw gelijken? Jammer genoeg bezien heel wat mensen bepaalde rassen als inferieur. Racisme is volgens de Grote Van Dale de „opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere”.

Die opvatting heeft tot veel onrecht geleid. Gevoelens van raciale superioriteit hebben „een basis verschaft om koloniale onderdrukking en het in slavernij brengen van andere groepen mensen te rechtvaardigen”, schreef professor Wen-Shing Tseng in zijn Handbook of Cultural Psychiatry. Hij voegde eraan toe dat raciale afkomst is gebruikt „om sociale, economische en politieke ongelijkheid te rechtvaardigen”. Zelfs in deze tijd komt racisme in veel delen van de wereld voor. Maar is deze schadelijke manier van denken op waarheid gebaseerd? Wat zeggen de wetenschap en de Bijbel?

Wat de wetenschap zegt

Ontdekkingen in de genetica hebben bevestigd dat racisme een misvatting is. Wetenschappers die onderzoek deden onder mensen uit verschillende werelddelen ontdekten dat de verschillen in DNA tussen elke twee willekeurige personen uit praktisch elk deel van de wereld ongeveer 0,5 procent bedroegen. * En 86 tot 90 procent van die verschillen deed zich voor binnen elke willekeurige raciale groep. Dat wil dus zeggen dat de variatie tussen raciale groepen slechts 14 procent of minder van die 0,5 procent bedroeg.

„Mensen zijn genetisch homogeen”, zegt het tijdschrift Nature. Volgens dit tijdschrift kan en moet de genetica dus een belangrijk instrument zijn om licht te werpen op het fenomeen ras en het oplossen van het rassenprobleem.

„Mensen zijn genetisch homogeen”, of in wezen gelijk

 Die gedachte is niet nieuw. Vanaf 1950 publiceerde de Unesco een reeks verklaringen bedoeld om racisme te bestrijden. De verklaringen waren opgesteld door antropologen, genetici en sociologen. Toch blijft racisme bestaan. Kennis van de feiten is klaarblijkelijk niet genoeg. Het hart of de innerlijke persoon moet ook bereikt worden. ’Uit het hart komen goddeloze overleggingen voort’, zei Jezus Christus (Mattheüs 15:19, 20).

De Bijbelse zienswijze

De Bijbel werd geschreven om het hart te raken. Naast bijvoorbeeld de vermelding van de wetenschappelijke waarheid dat „[God] uit één mens elke natie van mensen gemaakt [heeft] om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen”, zegt de Bijbel ook dat „God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem” (Handelingen 10:34, 35; 17:26). Voelt u zich niet aangetrokken tot zo’n God? — Deuteronomium 32:4.

Jehovah God wil dat we laten zien dat we van hem houden door net als hij te worden. „Wordt (...) navolgers van God, als geliefde kinderen, en blijft in liefde wandelen”, zegt Efeziërs 5:1, 2. „In liefde wandelen” betekent onder andere mensen lief te hebben zoals God dat doet, ongeacht hun huidkleur of etnische achtergrond (Markus 12:31).

God zal mensen met een hart vol slechtheid, waaronder haat en raciaal vooroordeel, niet als zijn aanbidders aanvaarden (1 Johannes 3:15). De tijd komt snel dichterbij waarin God zelfs alle slechte mensen van de aarde zal wegvagen. Alleen degenen die zijn eigenschappen navolgen, zullen in leven blijven. Dan zal de mensheid echt één grote familie zijn, zowel in fysiek als in geestelijk opzicht (Psalm 37:29, 34, 38).

^ ¶5 De relatief weinige genetische verschillen tussen mensen kunnen echter op medisch gebied van belang zijn, want sommige ziekten lijken een genetisch verband te hebben.