Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een depressie: Wat is eraan te doen?

Een depressie: Wat is eraan te doen?

„MIJN man en ik zijn op zoek gegaan naar een medische behandeling, hebben onze leefstijl aangepast en moeite gedaan een routine te ontwikkelen die ik aankan”, vertelt Ruth, die al jaren aan een depressie lijdt. „Het lijkt erop dat we medicijnen hebben gevonden die helpen, en het gaat beter met me. Maar in de periode dat niets leek te werken, heeft de constante liefde van mijn man en vrienden me geholpen de moed niet op te geven.”

Zoals uit de ervaring van Ruth blijkt, hebben patiënten die aan een depressie lijden alle hulp nodig die ze kunnen krijgen, met inbegrip van goede medische begeleiding. Het kan gevaarlijk zijn niets aan een depressie te doen, omdat die in sommige gevallen levensbedreigend kan worden. Zo’n tweeduizend jaar geleden erkende Jezus Christus dat medische deskundigen hulp kunnen bieden. Hij zei dat ’zij die ziek zijn een geneesheer nodig hebben’ (Markus 2:17). Artsen kunnen het lijden van depressieve patiënten vaak verlichten. *

Enkele nuttige mogelijkheden

Een depressie kan op een aantal manieren behandeld worden, afhankelijk van de symptomen en de ernst van de aandoening. (Zie het kader „Vormen van depressie”.) Veel mensen kunnen gewoon geholpen worden door de huisarts, maar in sommige gevallen is het nodig dat iemand behandeld wordt door een specialist. De arts kan antidepressiva voorschrijven of een andere therapie aanbevelen.  Sommige patiënten hebben baat gehad bij natuurgeneesmiddelen, een aangepast dieet of een begeleid programma van lichaamsbeweging.

Veel voorkomende problemen

1. Goedbedoelende vrienden met weinig of geen medische opleiding zullen u misschien proberen te overtuigen een bepaalde behandeling te volgen of af te wijzen. Misschien hebben ze ook een sterke mening over de vraag of u natuurgeneesmiddelen, medicijnen op doktersvoorschrift of juist helemaal niets moet gebruiken.

Belangrijk: Volg alleen adviezen op die uit een betrouwbare bron komen. Uiteindelijk zult u zelf op basis van wat u weet een keus moeten maken.

2. Demotivatie kan ertoe leiden dat patiënten de gekozen behandeling stopzetten omdat ze niet beter lijken te worden of omdat er vervelende bijwerkingen zijn.

Belangrijk: „Plannen zijn tot mislukking gedoemd waar geen vertrouwelijk gesprek is, maar in de veelheid van raadgevers komt iets tot stand” (Spreuken 15:22). Een behandeling heeft een grotere kans van slagen als arts en patiënt goed communiceren. Vertel eerlijk waar u zich zorgen over maakt of welke symptomen u ondervindt, en vraag of de behandeling aangepast moet worden of dat u gewoon geduld moet hebben totdat de behandeling aanslaat.

3. Een te groot zelfvertrouwen kan ertoe leiden dat patiënten na een paar weken ineens met hun medicijnen stoppen omdat ze zich  beter voelen. Misschien zijn ze vergeten hoe erg de symptomen waren voordat ze met de medicijnen begonnen.

Belangrijk: Zonder overleg stoppen met een medische behandeling kan ernstige en zelfs levensbedreigende gevolgen hebben.

De Bijbel is weliswaar geen medisch handboek maar de Auteur ervan, Jehovah God, is onze Schepper. In het volgende artikel wordt besproken welke troost en leiding Gods Woord biedt aan zowel depressieve personen als hun omgeving.

^ ¶3 Ontwaakt! spreekt zich niet voor een bepaalde behandeling uit. Iedereen moet goed onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en dan zelf een beslissing nemen.