Doorgaan naar inhoud

 De zienswijze van de Bijbel

Wanneer werd Jezus geboren?

Wanneer werd Jezus geboren?

„DE geboortedatum van Jezus is onbekend”, zegt De Katholieke Encyclopedie. Toch vieren miljoenen belijdende christenen over de hele wereld de geboorte van Jezus op 25 december. Maar die datum komt nergens in de Bijbel voor. Werd Jezus echt in december geboren?

Hoewel de Bijbel geen specifieke datum voor Jezus’ geboorte vermeldt, vinden we er wel aanwijzingen in dat hij niet in december geboren werd. En uit wereldlijke bronnen komen we te weten waarom 25 december werd gekozen als de datum om zijn geboorte te vieren.

Waarom niet in december geboren?

Jezus werd geboren in de Judese stad Bethlehem. Het evangelie van Lukas bericht: „Er waren in diezelfde landstreek ook herders, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de wacht hielden over hun kudden” (Lukas 2:4-8). Dat was niet ongebruikelijk. „De kudden moesten het grootste deel van het jaar buiten doorbrengen”, zegt het boek Daily Life in the Time of Jesus. Maar zouden de herders op een koude decembernacht met hun kudden buiten zijn? Het boek zegt: „Ze brachten de winter op stal door, en alleen al op grond hiervan kan men inzien dat de traditionele datum voor Kerstmis, in de winter, waarschijnlijk niet juist is, aangezien in het Evangelie staat dat de herders in het veld waren.”

Die conclusie wordt ondersteund door een ander detail in het verslag van Lukas: „In die dagen nu ging er een verordening uit van Caesar Augustus, dat de gehele bewoonde aarde zich moest laten inschrijven (deze eerste inschrijving vond plaats toen Quirinius stadhouder van Syrië was); en alle mensen gingen op reis om zich te laten inschrijven, een ieder naar zijn eigen stad.” — Lukas 2:1-3.

Augustus gaf waarschijnlijk het bevel tot deze inschrijving om een volkstelling te kunnen houden met het oog op belastingheffing en dienstplicht. In gehoorzaamheid aan dit bevel maakte Maria, hoewel ze hoogzwanger was, met haar man, Jozef, een tocht van zo’n 150 kilometer van Nazareth naar Bethlehem. Maar zou het logisch zijn dat Augustus — een regeerder die zich zelden met het plaatselijke bestuur bemoeide —  een volk dat toch al tot opstand tegen hem geneigd was, zou dwingen in de winter zo’n lange reis te maken?

Interessant is dat de meeste geschiedschrijvers en Bijbelgeleerden 25 december niet aanvaarden als de datum van Jezus’ geboorte. Ongetwijfeld zult u dit soort informatie in een encyclopedie kunnen vinden. Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia zegt: „Men is het er algemeen over eens dat Jezus niet op 25 december werd geboren.”

De Bijbel bevat aanwijzingen dat Jezus niet in december geboren werd

Waarom 25 december werd gekozen

Honderden jaren na Jezus’ dood werd 25 december gekozen als de datum van zijn geboorte. Waarom 25 december? Veel historici geloven dat de tijdsperiode die de kersttijd werd, feitelijk een periode was waarin heidense feesten werden gevierd.

De Encyclopædia Britannica zegt bijvoorbeeld: „Een wijdverbreide verklaring voor de oorsprong van deze datum is dat 25 december de verchristelijking was van de dies solis invicti nati (dag van de geboorte van de onoverwinnelijke zon), een feestdag in het Romeinse Rijk waarop het wintersolstitium werd gevierd als symbool van de terugkeer van de zon, het verdwijnen van de winter en het inluiden van de wedergeboorte van de lente en de zomer.”

The Encyclopedia Americana vertelt: „De reden waarom men Kerstmis op 25 december heeft gesteld, is enigszins onduidelijk, maar men gaat er gewoonlijk van uit dat de dag zo werd gekozen dat hij samenviel met heidense feesten die plaatsvonden omstreeks de tijd van het wintersolstitium, wanneer de dagen beginnen te lengen, om de ’wedergeboorte van de zon’ te vieren. . . . De Romeinse Saturnalia (een feest ter ere van Saturnus, de god van de landbouw, en ter ere van de hernieuwde kracht van de zon) vonden ook op dat tijdstip plaats.” Zulke feesten waren wild en luidruchtig en de feestvierders maakten zich gewoonlijk schuldig aan losbandig gedrag. Het is opmerkelijk dat zo’n gedrag vaak ook kenmerkend is voor kerstvieringen in deze tijd.

Hoe Christus te eren

Sommigen vinden dat hoewel we de echte datum niet kennen, christenen toch Jezus’ geboorte moeten herdenken. Ze zijn van mening dat zo’n herdenking, als die op een waardige manier gebeurt, een gepaste manier is om Christus te eren.

De geboorte van Jezus is inderdaad een belangrijke gebeurtenis in het Bijbelverslag. De Bijbel zegt dat er bij de geboorte van Jezus plotseling een menigte engelen verscheen die blij God loofde met de woorden: „Glorie in de hoogste hoogten aan God, en op aarde vrede onder mensen van goede wil” (Lukas 2:13, 14). Maar het is opmerkelijk dat er in de Bijbel geen enkele aanwijzing te vinden is dat Jezus’ geboortedag gevierd moet worden. In tegenstelling daarmee wordt er specifiek geboden zijn dood te herdenken, wat Jehovah’s Getuigen eenmaal per jaar doen (Lukas 22:19). Dat is één manier om Jezus te eren.

Op de laatste avond van zijn menselijke leven zei Jezus: „Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat ik u gebied” (Johannes 15:14). Hij zei ook: „Indien gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden onderhouden” (Johannes 14:15). Er is beslist geen betere manier om Jezus Christus te eren dan door zijn leringen te weten te komen en na te volgen.