Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Jonge mensen vragen

Hoe kan ik beter leren bidden?

Hoe kan ik beter leren bidden?

„Als je het op school, op je werk of met vrienden en familie erg druk hebt, vergeet je soms wie het allerbelangrijkst is: God.” — Faviola (15), Verenigde Staten.

„BIDT zonder ophouden” (1 Thessalonicenzen 5:17). „Houdt aan in het gebed” (Romeinen 12:12). ’Laat uw smeekbeden bij God bekend worden’ (Filippenzen 4:6). Als je een christen bent, ken je deze Bijbelteksten vast wel. Waarschijnlijk besef je ook dat gebed de meest bijzondere vorm van communicatie is. Je kunt namelijk op elk moment van de dag of nacht met de almachtige God praten! En de Bijbel zegt dat „hij ons hoort”. * — 1 Johannes 5:14.

Toch vind je het misschien net als de jongere die in het begin werd aangehaald, moeilijk om te bidden en is het alsof de deur op slot zit. Wat kun je daaraan doen? Dit artikel zal je helpen (1) vast te stellen wat het probleem is, (2) je een doel te stellen in verband met je gebeden en (3) de ’deur te openen’ zodat je je doel kunt bereiken.

Als eerste moet je vaststellen wat het probleem is. Welk aspect van gebed vind jij het moeilijkst?

De volgende stap is je een doel stellen. Kruis een doel aan dat jij graag wilt bereiken, of vul er een in achter ’Iets anders’.

  • Ik wil vaker bidden.

  • Ik wil wat meer variatie in mijn gebeden brengen.

  • Ik wil meer gevoel in mijn gebeden leggen.

  • Iets anders ․․․․․

De deur openen

Als het lijkt of de deur van het gebed op slot zit, gebruik dan de sleutels uit Gods Woord, de Bijbel

Gebed is als een deur die je altijd kunt opendoen. Maar veel jongeren zullen zeggen dat ze die deur niet zo vaak of zo makkelijk openen als zou moeten. Als dat bij jou ook zo is, geef het dan niet op! Je hebt al vastgesteld wat het probleem is en je hebt je een doel gesteld. Nu heb je alleen nog een sleutel nodig om de deur te openen. Hier volgen enkele problemen waar je  misschien mee te maken hebt, met tips om ze te overwinnen.

Het slot: NALATIGHEID.

„Omdat ik zo’n druk schema heb, kom ik er vaak niet aan toe om te bidden.” — Preeti (20), Groot-Brittannië.

De sleutel: „Ziet er daarom nauwlettend op toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de gelegen tijd voor uzelf uitkopend, omdat de dagen goddeloos zijn.” — Efeziërs 5:15, 16.

Tip: Bepaal van tevoren wat een goed tijdstip zou zijn waarop je elke dag kunt bidden. Je kunt het zelfs opschrijven, net als een herinnering aan een afspraak. „Als ik geen specifieke tijd uitkies om te bidden, heb ik het vaak alweer te druk met andere dingen”, zegt Yoshiko (18) uit Japan.

Het slot: AFLEIDING.

„Ik kan me moeilijk concentreren, en het lijkt of ik aan alles zit te denken behalve aan wat ik zeg.” — Pamela (17), Mexico.

De sleutel: „Uit de overvloed des harten spreekt de mond.” — Mattheüs 12:34.

Tip: Als je de neiging hebt af te dwalen, probeer dan wat minder lang te bidden, in ieder geval tot je je beter hebt leren concentreren. Nog een idee: bid over dingen die je belangrijk vindt. Marina (14) uit Rusland vertelt: „Een paar jaar geleden begon ik erover te mediteren dat gebed echte communicatie met God is. Dat heeft me gemotiveerd om mijn diepste gevoelens in gebed aan hem te vertellen.”

Het slot: ROUTINE.

„Als ik bid, zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde.” — Dupe (17), Benin.

De sleutel: „Ik zal stellig over al uw activiteit mediteren, en met uw handelingen wil ik mij intens bezighouden.” — Psalm 77:12.

Tip: Als je met bidden op de automatische piloot lijkt te staan, schrijf dan eens elke dag één specifieke zegen in je leven op die je van Jehovah gekregen hebt. Bedank Jehovah daar vervolgens voor. Houd dit een week lang vol, en je zult over zeven nieuwe onderwerpen hebben gebeden zonder in herhaling te zijn gevallen. Doe hetzelfde met dagelijkse gebeurtenissen. „Als ik bid, probeer ik me te concentreren op dingen die die dag gebeurd zijn”, zegt Bruno (21) uit Brazilië. Ook Samantha (18) uit de VS past deze methode toe. „Ik probeer me alles te herinneren wat vandaag anders was dan andere dagen, en dan bid ik over die dingen”, zegt ze. „Dat helpt me om niet altijd weer dezelfde dingen te zeggen.” *

Het slot: TWIJFEL.

„Toen ik een keer bad over een probleem op school, bleef het probleem bestaan. Er kwamen zelfs nog meer problemen bij. Ik dacht: ’Waarom zou ik nog bidden? Jehovah luistert toch niet!’” — Minori (15), Japan.

De sleutel: „Met de verzoeking zal hij [Jehovah God] ook voor de uitweg zorgen, opdat gij ze kunt doorstaan.” — 1 Korinthiërs 10:13.

Tip: Eén ding is zeker: Jehovah is echt de „Hoorder van het gebed” (Psalm 65:2). Probeer dus nadat je gebeden hebt, het grote geheel te zien. Wacht niet op het antwoord dat jij verwacht, maar zoek naar een antwoord dat je misschien al gekregen hebt. Dat je nog altijd als christen volhardt, betekent dat Jehovah naar alle waarschijnlijkheid je gebed wel verhoord heeft — niet door je probleem weg te nemen maar door je de kracht te geven om het te dragen. — Filippenzen 4:13.

Het slot: SCHAAMTE.

„Ik schaam me voor wat mijn klasgenoten zullen zeggen als ze me voor de lunch zien bidden.” — Hikaru (17), Japan.

 De sleutel: „Alles heeft zijn uur en tijd.” — Prediker 3:1, Groot Nieuws Bijbel.

Tip: Hoewel het soms indruk op anderen kan maken als ze je in stilte zien bidden, hoeven anderen niet per se te zien dat je bidt. Toen de getrouwe Nehemia een kort gebed opzei terwijl hij voor koning Artaxerxes stond, deed hij dat blijkbaar in stilte, en er is geen enkele aanwijzing dat de koning doorhad dat Nehemia aan het bidden was (Nehemia 2:1-5). Ook jij kunt in stilte tot Jehovah bidden zonder de aandacht op jezelf te vestigen. — Filippenzen 4:5.

Het slot: GEVOEL VAN WAARDELOOSHEID.

„Jehovah kent mijn problemen al. En als ik er al zo moe van word, dan zal hij dat ook wel hebben! Ik heb soms het gevoel dat ik het gewoon niet verdien om met hem te praten.” — Elizabeth (20), Ierland.

De sleutel: ’Werp al uw bezorgdheid op hem [God], want hij zorgt voor u.’ — 1 Petrus 5:7.

Tip: Zoek als persoonlijk studieproject de volgende teksten op en mediteer erover: Lukas 12:6, 7; Johannes 6:44; Hebreeën 4:16; 6:10; 2 Petrus 3:9. Deze verzen zullen je helpen in te zien dat Jehovah heel graag wil dat je tot hem bidt en dat je geen superchristen hoeft te zijn om door Jehovah gehoord te worden. De psalmist David heeft in zijn leven heel wat zorgen en angsten gekend, maar hij zei vol vertrouwen: „Jehovah is nabij de gebrokenen van hart; en de verbrijzelden van geest redt hij.” * — Psalm 34:18.

Alleen al het feit dat Jehovah zelf naar je gebeden luistert, zegt iets over zijn belangstelling voor jou. „Jehovah heeft het luisteren naar gebeden niet aan engelen overgelaten”, zegt Nicole (17) uit Italië. „Hij luistert persoonlijk naar onze gebeden, dus hij moet ze wel belangrijk vinden.”

 

^ ¶4 Omdat het gehoor van de Schepper niet afhankelijk is van geluidsgolven, kan hij zelfs dingen ’horen’ die we niet hardop uitspreken maar in ons hart zeggen. — Psalm 19:14.

^ ¶32 Als je denkt dat God niet naar je gebeden luistert omdat je een ernstige zonde begaan hebt, ga dan met je ouders praten. Vraag ook „de oudere mannen van de gemeente” om hulp (Jakobus 5:14). De ouderlingen kunnen je helpen om je band met God te herstellen.

OM OVER NA TE DENKEN

  • Wat zijn een paar dingen waarover je kunt bidden die Jehovah belangrijk vindt?

  • Om welke dingen die met anderen te maken hebben, zou je tot Jehovah kunnen bidden?