Doorgaan naar inhoud

 De zienswijze van de Bijbel

Waarom we moeten oppassen voor spiritisme

Waarom we moeten oppassen voor spiritisme

In werkelijkheid is spiritisme voor de demonen wat lokaas voor vissers is

IN EEN Aziatisch land wordt een feest gevierd ter ere van geesten. De festiviteiten bereiken hun hoogtepunt wanneer twee vrouwen worden uitgekozen voor een ceremonie waarbij geesten bezit van hen zullen nemen. Hun ogen draaien weg en hun hele lichaam begint te beven alsof ze elektrische schokken krijgen.

Op Porto Rico geeft een medium (santero) een seance om in contact te komen met een geest genaamd Changó, de god van de donder. Het medium beschrijft visioenen, en alle aanwezigen beginnen te schokken alsof ze bezeten zijn.

In veel landen is het heel gewoon zich met het occulte bezig te houden. Geloof in het bovennatuurlijke komt steeds meer voor en steeds meer mensen voelen zich ertoe aangetrokken. Er zijn tegenwoordig meer boeken, spellen, tv-programma’s en films over demonen, hekserij en paranormale verschijnselen dan ooit.

Maar de Bijbel leert dat elke betrokkenheid bij het occulte in feite spiritisme is. Spiritisme is geen onschuldig of ongevaarlijk vermaak. Het is niet gewoon het verkennen van het onbekende. Het is contact met demonen, goddeloze engelen die tegen God in opstand zijn gekomen. — Openbaring 12:9, 12.

In werkelijkheid is spiritisme voor de demonen wat lokaas voor vissers is. Een visser gebruikt allerlei lokaas om verschillende soorten vissen te vangen. Zo gebruiken goddeloze geesten verschillende vormen van spiritisme om allerlei mensen onder hun invloed te brengen. De leider van de demonen wordt „de god van dit [goddeloze] samenstel van dingen” genoemd. Het lukt hem de geest van ongelovigen te verblinden voor de waarheid van Gods Woord en voornemen. — 2 Korinthiërs 4:4.

Waartoe spiritisme leidt

Het doel van goddeloze geesten is eenvoudig ons ervan te weerhouden een persoonlijke band met onze Schepper op te bouwen. Ze beïnvloeden mensen om, bewust of onbewust, ongehoorzaam te zijn aan Gods rechtvaardige vereisten. Spiritisme leidt dan ook tot Gods afkeuring, tot hopeloosheid en uiteindelijk tot de vernietiging. — Openbaring 21:8.

Luis van Porto Rico vertelt: „Vanaf mijn kindertijd hield mijn familie zich met spiritisme bezig.  Het maakte deel uit van onze godsdienst en levenswijze. Ik dacht dat mijn gave om de toekomst te voorspellen en tarotkaarten te lezen aangeboren was. Ik kon vaak winnende lottogetallen voorspellen en zo anderen helpen geld te winnen. Die vermeende gaven waren alleen maar een afleidingsmanoeuvre waardoor ik geen Bijbelkennis tot me nam en geen band met God opbouwde.” — Johannes 17:3.

Heel wat mensen denken dat contact met de geestenwereld ongevaarlijk of zelfs nuttig is. Ze spreken misschien van zogenaamde goede geesten of beweren dat spiritistische gebruiken kunnen leiden tot verlichting, rijkdom of geluk. Niets is minder waar. „Het komt je altijd duur te staan”, zegt Luis.

Chad, een jonge man, begon vreselijke dingen te zien en werd tijdens zijn slaap steeds wakker gemaakt. „Elke nacht werd ik lastiggevallen en gekweld door demonen”, vertelt hij. Hoe kunnen we ons beschermen tegen zulke aanvallen?

Hoe we beschermd kunnen worden

Om onszelf te beschermen, moeten we alles uit de weg gaan wat met spiritisme te maken heeft (Galaten 5:19-21). Jehovah geeft zijn dienstknechten dan ook de opdracht de volgende praktijken te vermijden: „Er dient onder u niemand te worden gevonden . . . die aan waarzeggerij doet, geen beoefenaar van magie, noch iemand die voortekens zoekt, noch een tovenaar, noch iemand die anderen door een banspreuk bindt, noch iemand die een geestenmedium of beroepsvoorzegger van gebeurtenissen raadpleegt, noch iemand die de doden ondervraagt. Want iedereen die deze dingen doet, is iets verfoeilijks voor Jehovah.” — Deuteronomium 18:10-12.

In overeenstemming met deze woorden hebben veel mensen stappen ondernomen om zichzelf te beschermen door alle boeken of andere voorwerpen die met spiritisme te maken hebben, weg te doen. Ken, die met spiritisme brak, zegt: „Ik heb al mijn spullen doorzocht en alles vernietigd waarvan ik dacht dat het verkeerd was.” — Zie Handelingen 19:19, 20.

De grootste bescherming is het ontwikkelen van een persoonlijke band met de ware God, Jehovah. Merk op wat we volgens Jakobus 4:7, 8 moeten doen: „Onderwerpt u daarom aan God; maar weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw hart, besluitelozen.”

Jehovah onderwijst en beschermt degenen die tot hem naderen. Ze zijn niet ’onwetend van Satans bedoelingen’ en worden niet bedrogen door een vals voorkomen (2 Korinthiërs 2:11; 11:14). En Jehovah is almachtig. Hij zal personen die hem in geloof aanroepen, bevrijden van de kwelling van goddeloze geesten. Chad, die al eerder werd aangehaald, zegt: „Omdat ik wist wat de oorzaak van mijn aanvallen was en Jehovah God aanriep om me tegen hun invloed te beschermen, stopten de aanvallen.” — Psalm 91:1, 2.

Het is duidelijk dat oprechte mensen nu Gods bescherming kunnen genieten en het vooruitzicht kunnen hebben dat de demonen en iedereen die zich door hen laat beïnvloeden, binnenkort vernietigd worden. Stel u de blijdschap en vrede eens voor die op aarde zullen heersen als de mensheid bevrijd is van de gevolgen van spiritisme! — Jesaja 11:9; Openbaring 22:15.