Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waarop kunt u vertrouwen?

Waarop kunt u vertrouwen?

„Vertrouw niet op vermolmde planken”, schreef de Engelse toneelschrijver William Shakespeare. Voordat u in een houten boot stapt, wilt u natuurlijk zeker weten dat het hout niet vermolmd is.

DEZE woorden van Shakespeare sluiten aan bij wat de wijze koning Salomo uit het oude Israël zo’n drieduizend jaar geleden schreef: „Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap” (Spreuken 14:15, De Nieuwe Bijbelvertaling). Het zou inderdaad erg onverstandig zijn als we alles wat we hoorden klakkeloos accepteerden en onze beslissingen en daden baseerden op ondoordachte adviezen en ongefundeerde leringen. Als we ons vertrouwen op de verkeerde dingen stellen — als het ware op een vermolmde plank stappen — kan dat tot veel ellende leiden. Misschien vraagt u zich weleens af of er ergens leiding te vinden is waarop u wél kunt vertrouwen.

Miljoenen mensen over de hele wereld stellen vertrouwen in een oud boek: de Bijbel. En ze laten zich door dit boek leiden. Ze baseren hun beslissingen op het advies dat erin staat en leven naar de leringen ervan. Gaan zulke personen daarmee op „vermolmde planken” staan? Het antwoord op die vraag is voor een groot deel afhankelijk van het antwoord op een andere vraag, namelijk: is de Bijbel betrouwbaar? Dit themanummer van Ontwaakt! besteedt uitgebreid aandacht aan de bewijzen hiervoor.

Het doel van deze Ontwaakt! is niet om u religieuze denkbeelden of ideeën op te dringen. Het is de bedoeling de overtuigende bewijzen te presenteren waardoor miljoenen zijn gaan geloven dat de Bijbel hun vertrouwen waard is. Na de artikelen gelezen te hebben, kunt u zelf bepalen of de Bijbel betrouwbaar is.

Het is een onderwerp dat meer dan oppervlakkige aandacht verdient. Als de Bijbel namelijk echt een betrouwbare bron van leiding van onze Schepper is, bent u het aan uzelf en degenen van wie u houdt verplicht u te verdiepen in wat erin staat.

Maar eerst zullen we stilstaan bij enkele opmerkelijke feiten over de Bijbel. Het is in ieder geval een uniek boek te noemen.