Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bewijzen dat de Bijbel betrouwbaar is

5. Uitgekomen profetieën

5. Uitgekomen profetieën

Stel dat de voorspellingen van een weerman altijd uitkomen, elke keer opnieuw. Als hij zegt dat het gaat regenen, neemt u dan een paraplu mee?

DE Bijbel staat vol voorspellingen, ook wel profetieën genoemd. * Uit de geschiedenis blijkt wat daarvan uitgekomen is, en de Bijbel heeft altijd gelijk gekregen.

Bijzondere kenmerken.

Bijbelprofetieën zijn vaak specifiek en ze zijn tot in de kleinste details uitgekomen. Meestal gaat het om belangrijke zaken en wordt het tegenovergestelde voorzegd van wat de mensen in die tijd zouden verwachten.

Een opvallend voorbeeld.

Het oude Babylon was strategisch aan weerszijden van de rivier de Eufraat gebouwd en is wel „het politieke, godsdienstige en culturele centrum van het oude Oost-Azië” genoemd. Rond 732 voor onze jaartelling tekende de profeet Jesaja een onheilspellende profetie op — Babylon zou ten val komen. Jesaja noemde specifieke details: een leider met de naam „Cyrus” zou de veroveraar zijn, de beschermende wateren van de Eufraat zouden worden ’drooggelegd’ en de stadspoorten zouden „niet gesloten” zijn (Jesaja 44:27–45:3). Zo’n tweehonderd jaar later, op 5 oktober 539 voor onze jaartelling, ging deze profetie tot in de kleinste details in vervulling. De Griekse geschiedschrijver Herodotus (vijfde eeuw voor onze jaartelling) bevestigde dat Babylon op de voorzegde manier viel. *

Een gedurfde voorzegging.

Jesaja deed nog een opzienbarende voorspelling over Babylon: „Ze zal nimmer bewoond worden” (Jesaja 13:19, 20). Het was beslist gedurfd om te voorspellen dat een grote stad die zo strategisch gelegen was nooit meer bewoond zou worden. Ook als zo’n stad verwoest werd, zou men normaal gesproken verwachten dat ze zou herrijzen. Hoewel Babylon na de verovering een tijdlang bleef bestaan, kwamen Jesaja’s woorden uiteindelijk uit. Tegenwoordig is de plek waar het oude Babylon stond „vlak, heet, verlaten en stoffig”, meldt het tijdschrift Smithsonian.

Als we erover nadenken wat Jesaja’s profetie inhield, is dat ontzagwekkend. Wat hij voorzei is net zoiets als tweehonderd jaar van tevoren voorspellen op welke manier een moderne stad, zoals New York of Londen, vernietigd zal worden en dan uitdrukkelijk zeggen dat ze nooit meer bewoond zal worden. Het opvallendste is natuurlijk dat Jesaja’s profetie is uitgekomen! *

De Bijbel voorzei nauwkeurig dat een leider met de naam Cyrus het machtige Babylon zou overwinnen

In deze serie artikelen hebben we enkele van de bewijzen gezien die miljoenen mensen ervan overtuigd hebben dat ze op de Bijbel kunnen vertrouwen. Daarom zien ze de Bijbel als een betrouwbare gids voor het leven. Waarom zou u de Bijbel niet onderzoeken zodat u zelf kunt bepalen of u erop kunt vertrouwen?

^ ¶4 Weersvoorspellingen vertellen alleen wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Bijbelprofetieën zijn afkomstig van God, die gebeurtenissen naar zijn hand kan zetten als hij dat wil.

^ ¶6 Meer details over de vervulling van Jesaja’s profetie zijn te vinden op blz. 27-29 van de brochure Een boek voor alle mensen, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶8 Meer voorbeelden van Bijbelprofetieën en de historische feiten waaruit blijkt dat ze zijn uitgekomen, zijn te vinden op blz. 117-133 van het boek De bijbel — Gods woord of dat van mensen?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.