Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Maak gebruik van uw gezag

Maak gebruik van uw gezag

Stap 3

Maak gebruik van uw gezag

Waarom? Uit onderzoeken is gebleken dat „kinderen van ouders die hen liefdevol maar met gezag opvoeden — ouders die hun kinderen steunen maar toch duidelijke grenzen stellen — het op school beter doen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, zelfvertrouwen hebben en over het algemeen gelukkiger zijn dan kinderen van ouders die te toegeeflijk of juist extreem streng zijn”, zegt het blad Parents.

De uitdaging: Vanaf hun babytijd totdat ze volwassen zijn, zullen kinderen uw gezag uittesten. „Kinderen weten al snel of hun ouders bang zijn de touwtjes in handen te nemen en makkelijk toegeven”, schrijft John Rosemond in zijn boek Parent Power! „Als ouders niet duidelijk laten merken dat zij de baas in huis zijn, zullen de kinderen het overnemen.”

De oplossing: Maak u geen zorgen dat u uw kinderen van u zult vervreemden of dat u hun zelfvertrouwen ondermijnt als u uw gezag gebruikt. Jehovah God, die het gezin heeft ingesteld, wil niet dat de kinderen in het gezin evenveel te zeggen hebben als de ouders. Hij heeft ouders het gezag over het gezin gegeven en geeft kinderen het gebod: ’Wees gehoorzaam aan jullie ouders.’ — Efeziërs 3:14, 15; 6:1-4.

U kunt de leiding nemen zonder een tiran te worden. Hoe doet u dat? Door Jehovah’s voorbeeld na te volgen. Hij heeft de macht om zijn kinderen op aarde te dwingen zijn wil te doen, maar hij doet een beroep op het goede in ons. „O indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier”, staat in zijn Woord (Jesaja 48:18). Jehovah wil dat we naar hem luisteren, niet omdat we bang voor hem zijn, maar omdat we van hem houden (1 Johannes 5:3). Hij is redelijk in wat hij van ons vraagt, en hij weet dat het goed voor ons is om ons aan zijn morele maatstaven te houden. — Psalm 19:7-11.

Wat zal u als ouder helpen op een evenwichtige manier de leiding te nemen? Ten eerste moet u ervan overtuigd zijn dat God dit van u vraagt. Ten tweede moet u er zeker van zijn dat naar Gods morele maatstaven leven het beste is voor u en voor uw kinderen. — Romeinen 12:2.

Op welke specifieke manieren moet u uw gezag eigenlijk gebruiken?

[Inzet op blz. 5]

„Voed uw kind met strengheid op en . . . hij zal een vreugde voor u zijn.” — Spreuken 29:17, Groot Nieuws Bijbel