Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kan aanbidding van God vreugdevol zijn?

Kan aanbidding van God vreugdevol zijn?

De zienswijze van de Bijbel

Kan aanbidding van God vreugdevol zijn?

„IK GELOOF in God en houd van hem”, schrijft een belijdend christen. „Maar . . . kerkdiensten vind ik saai.” Denkt u er ook zo over? Sommigen hebben uit verveling, ontevredenheid of frustratie zelf een manier bedacht om God te aanbidden.

’Doe-het-zelfgodsdiensten’, zo noemde een krant het fenomeen van zelfbedachte vormen van aanbidding. Maar voor degenen die vreugde willen beleven aan hun aanbidding van God, kan zo’n alternatief onbevredigend zijn. Waarom? Omdat de ontgoocheling die hen juist uit hun kerk wegdreef, hen opnieuw kan overvallen.

Dat brengt ons bij de vraag: is het saai en vreugdeloos om volgens Bijbelse leringen te leven? Absoluut niet! Neem bijvoorbeeld de woorden van een psalmist: „O komt, laten wij een vreugdegeroep aanheffen voor Jehovah! . . . O komt, laten wij aanbidden en ons neerbuigen; laten wij knielen voor Jehovah, onze Maker.” — Psalm 95:1, 6.

Een andere psalmist zong vol dankbaarheid voor Jehovah: ’Gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde.’ Jehovah wordt in de Bijbel „de gelukkige God” genoemd, en zijn aanbidders hebben vaak uiting gegeven aan hun vreugde, zowel in het verleden als in deze tijd. — Psalm 83:18; 1 Timotheüs 1:11.

De basis voor vreugde

De basis voor echte vreugde in onze aanbidding is het besef van wat Jehovah feitelijk heeft gedaan om zijn liefde voor ons te tonen. Wat heeft hij dan gedaan? „God heeft de wereld [mensheid] zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon [Jezus Christus] heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben.” — Johannes 3:16.

Het is dus Gods wil dat, zoals de Bijbel zegt, „alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:3, 4). Dat houdt meer in dan eenvoudig weten wat er in bepaalde Bijbelteksten staat. We moeten ’de betekenis begrijpen’ van wat we lezen, en daar is zorgvuldige, oprechte studie voor nodig (Mattheüs 15:10). De beloning is dat we ’de kennis van God zullen vinden’. Dat kan inderdaad vreugdevol zijn! — Spreuken 2:1-5.

In de eerste eeuw ondervonden mensen uit de Macedonische stad Berea zo’n vreugde. Toen de apostel Paulus hun Gods woord onderwees, „namen [zij] het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren”. Ze zouden dit niet met zo veel animo hebben gedaan als hun studie van de Schriften saai of vreugdeloos was geweest. — Handelingen 17:11.

Jezus zei: „Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mattheüs 5:6). Net als uitgehongerde mensen die weer regelmatig beginnen te eten, zijn velen in deze tijd enthousiast wanneer hun geestelijke honger gestild wordt. Velen van hen zijn dan ook gelovigen geworden, net zoals dat met de Bereeërs het geval was. — Handelingen 17:12.

Een levenswijze

Ware aanbidders in de eerste eeuw gingen tot „De Weg” behoren, een term die in Handelingen 9:2 wordt gebruikt als aanduiding van de nieuwe levenswijze die vroege christenen volgden. In deze tijd moeten degenen die vreugde willen ervaren in hun aanbidding van God hetzelfde doen. Ze moeten hun denken en dagelijkse gedrag door Bijbelse waarheden laten beïnvloeden.

Daarom moedigde de apostel Paulus mensen in Efeze aan: ’Gij dient de oude persoonlijkheid, die met uw vroegere levenswandel overeenkomt weg te doen.’ Maar er is meer nodig, want Paulus vervolgde: ’Gij dient de nieuwe persoonlijkheid aan te doen, die naar Gods wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit.’ — Efeziërs 4:22-24. *

Als we die raad opvolgen en in overeenstemming met Gods wil veranderingen in ons leven aanbrengen, krijgen we toegang tot een bron van grote voldoening en vreugde. Wat is die bron? Paulus schreef aan de christenen in Kolosse dat ze veranderingen in hun leven moesten aanbrengen ’opdat zij mochten wandelen op een wijze die Jehovah waardig is, teneinde hem volledig te behagen’ (Kolossenzen 1:10). De wetenschap dat de ware God blij is met ons leven is zeker een reden voor vreugde! Bovendien maakt God het mogelijk dat we hem „volledig” behagen. Hoe doet hij dat? Door een regeling voor vergeving.

Ieder van ons zondigt; ieder van ons heeft Gods vergeving nodig. ’Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden’, zei Paulus in 1 Timotheüs 1:15. Toen Jezus zijn leven voor ons offerde, maakte hij het voor ons mogelijk vergeving voor onze zonden te ontvangen. Een ware aanbidder voelt zich dan ook opgelucht omdat er een zware lading schuld van zijn schouders is gevallen. Hij kan een zuiver geweten hebben en kan blij zijn in het vertrouwen dat zolang hij oprecht moeite doet om Gods wil te doen, zijn zonden vergeven zullen worden.

Verdere reden tot vreugde

Als iemand de ware God gaat aanbidden, staat hij er niet alleen voor. De psalmist David schreef: „Ik verheugde mij toen men tot mij zei: ’Laten wij naar het huis van Jehovah gaan’” (Psalm 122:1). Geregelde omgang met andere ware aanbidders draagt inderdaad enorm bij tot onze vreugde.

Na een bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen te hebben bezocht, schreef een man: „We voelden een vriendelijkheid en behulpzaamheid die echte saamhorigheid weerspiegelden. De respectvolle en waardige houding van de vele jongeren is iets waar zij en ook hun ouders trots op kunnen zijn. Ik wil u graag laten weten dat ik heel dankbaar ben dat ik zo’n ontroerende en indrukwekkende ervaring mocht meemaken.”

Ook voor u kan het aanbidden van Jehovah vreugdevol zijn, iets om van te genieten, net zoals dat lang geleden voor David gold. „Dient Jehovah met verheuging”, spoorde hij aan. „Komt voor zijn aangezicht met vreugdegeroep” (Psalm 100:2). Iedereen die de ware God met de juiste motivatie dient, kan verwachten dat zijn aanbidding vreugdevol is.

[Voetnoot]

^ ¶14 Als u Efeziërs hfst. 4 en Kolossenzen hfst. 3 leest, zult u een duidelijk beeld krijgen van wat deze verandering in persoonlijkheid precies inhoudt.

WAT DENKT U?

▪ Wat is de basis van ware aanbidding? — 1 Timotheüs 2:3-6.

▪ Welke rol speelt Christus’ loskoopoffer bij het ervaren van vreugde? — 1 Timotheüs 1:15.

▪ Hoe kunnen christelijke bijeenkomsten bijdragen tot vreugde in uw aanbidding? — Psalm 100:1-5.

[Illustratie op blz. 10]

Samen met anderen de Bijbel bestuderen kan veel vreugde geven